Kifid krijgt ruime voldoende van financiële dienstverleners

Eveline Ruinaard 2017 Kifid

Banken, verzekeraars en overige financiële dienstverleners aangesloten bij Kifid waarderen het financiële klachteninstituut in 2022 gemiddeld met een 7,4. Ruim de helft geeft een 8 of hoger. Dit blijkt uit het eerste klanttevredenheidsonderzoek van MarketResponse in opdracht van Kifid.

Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie van Kifid: “Deze waardering is een groot compliment voor de medewerkers en commissieleden van Kifid. Het komt dicht in de buurt van de waardering van consumenten, die Kifid in 2022 gemiddeld een 7,7 gaven. Waardevol is ook dat dit onderzoek laat zien dat Kifid impact heeft in de financiële sector. Klachtprocedures, bemiddeling en uitspraken van Kifid doen ertoe doordat banken, verzekeraars en overige financiële dienstverleners er lessen uit trekken.”

Financiële dienstverleners zijn positief over het contact met Kifid (zowel telefonisch, schriftelijk als e-mailcontact). Het online FD-portaal vindt een groot deel van de financiële dienstverleners gebruiksvriendelijk. De inzet voor bemiddeling waarderen financiële dienstverleners met een ruime voldoende. Uitspraken van Kifid vinden zij in het algemeen in lijn met de verwachting.

Het overgrote deel onderschrijft dat Kifid laagdrempelig is voor consumenten en kleinzakelijke ondernemers. Daarnaast ervaart het grootste gedeelte van de dienstverleners Kifid als een onafhankelijk klachteninstituut. De stelling dat Kifid klachten volledig onpartijdig behandelt, herkent maar een klein deel van de financiële dienstverleners niet.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Bernard Driessen - Bernard Driessen Beheer B.V. 6 februari 2023

Je kunt je afvragen of 7,4 zo'n hoge score is. Verder is er geen info verstrekt over het aantal mensen dat uitgenodigd is om mee te doen en hoeveel mensen daarop gereageerd hebben. En van belang is wellicht ook wel de sector waarin deze deelnemers werkzaam zijn.

Rob Goedhart - St. Gledbelangen 6 februari 2023

Moet je dit nu - vanuit het oogpunt van een consument - als een positief of juist als een negatief signaal opvatten?

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Kifid kan leed niet verzachten

Kifid kan leed niet verzachten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0666) De consument heeft een claim bij de verzekeraar ingediend omdat schade aan de vinylvloer van zijn recreatiewoning is ontstaan doordat...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....

Adviseur was te afwachtend bij regelen opstalverzekering

Adviseur was te afwachtend bij regelen opstalverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0651) Een adviseur moet ruim 2.000 stormschade aan cliënten vergoeden omdat hij te afwachtend was bij het regelen van de opstalverzekering. De...