Kifid laat a.s.r. bank hypotheekkosten vergoeden ontstaan door stoppen effectendienstverlening

Euro's via Pixabay 2018

Kifid laat a.s.r. bank kosten vergoeden die de cliënt maakte wegens het besluit van de bank de effectendienstverlening te beëindigen (uitspraak GC 2020-825). De consument heeft voor 150 euro aan kosten gemaakt door te kiezen voor de derde optie die de bank heeft aangeboden. Naar het oordeel van de Geschillencommissie brengen de eisen van redelijkheid en billijkheid mee dat de bank dit bedrag aan consument vergoedt.

De Commissie: “De Bank heeft gesteld dat zij de kosten bij opties twee en drie niet kon vergoeden, omdat zij dan het provisieverbod van artikel 168a lid 1 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft zou overtreden. De Commissie kan deze redenering niet goed te volgen. De Bank heeft namelijk niet duidelijk gemaakt waarom een dergelijke vergoeding onder het provisie-verbod zou vallen. Bovendien is de Commissie van oordeel dat het provisieverbod niet zo strikt moet worden gelezen dat dit een rechtstreekse betaling aan Consument voor schadevergoeding onmogelijk maakt.”

Consument heeft ook een compensatie gevorderd voor de waardevermindering van zijn beleggingen (ten opzichte van 31 december 2019). De Commissie gaat hier niet in mee: “Het koersverlies op zichzelf kan de Bank niet worden aangerekend, aangezien koersen nu eenmaal kunnen fluctueren. Het feit dat het koersverlies – door de verkoop van de beleggingen – definitief is geworden, kan de Bank evenmin worden aangerekend. Hoewel Consument zijn beleggingen niet verkocht zou hebben als de Bank haar effectendienstverlening niet zou hebben beëindigd, heeft Consument wel zelf voor optie drie gekozen. Bij optie een en twee had Consument zijn beleggingen kunnen behouden en was het koersverlies niet definitief geworden.”

Sinds 2001 hield consument een beleggingsrekening aan bij de bank. Deze beleggingsrekening was gekoppeld aan een hypothecaire geldlening bij (thans) Florius.

De beleggingen zijn verkocht (derde optie) en de verkoopopbrengst is naar Florius overgeboekt met het doel om (een deel van) de hypothecaire geldlening af te lossen. In dat kader diende de hypothecaire geldlening aangepast te worden en daarvoor heeft Consument voor 150 euro aan kosten gemaakt.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Forse HISWA te Waterschade...

Forse HISWA te Waterschade...

NN als leidende verzekeraar en Vivat als volgverzekeraar hoeven de voorbereidingskosten voor de als gevolg van de coronasituatie afgeblazen HISWA te Water 2020 niet...

Kifid laat adviseur kosten taxatierapport vergoeden

Kifid laat adviseur kosten taxatierapport vergoeden

Kifid laat Finora de kosten van een taxatierapport (707,85 euro) vergoeden (uitspraak GC 2020-924). In verband met een lopende hypothecaire geldlening heeft consument...

Klacht verdrinkt...

Klacht verdrinkt...

(Kifid-uitspraak GC 2020-926) Consument doet een beroep op zijn verzekering vanwege waterschade in de badkamer, slaapkamer en aan het plafond in de woonkamer. De...

Kifid: franchisegever in beginsel niet aansprakelijk voor handelen franchisenemer

Kifid: franchisegever in beginsel niet aansprakelijk voor handelen franchisenemer

Een consument kan bij Kifid terecht met een klacht tegen een financiële dienstverlener met wie hij een dienstverleningsovereenkomst heeft. Is er een overeenkomst...

Val voorover van toiletpot geen ongeval

Val voorover van toiletpot geen ongeval

Ook de Kifid Commissie van Beroep vindt dat voorover van de toiletpot vallen geen ongeval is in de zin van polisvoorwaarden. De CvB neemt de eerdere beslissing van...

Adviseur heeft geen nazorgplicht klant regelmatig te bezoeken

Adviseur heeft geen nazorgplicht klant regelmatig te bezoeken

De nazorgplicht van tussenpersonen strekt niet zo ver dat zij hun klanten regelmatig dienen te bezoeken en/of regelmatig dienen uit te nodigen voor een gesprek op...

Kifid schudt Loyalis wakker...

Kifid schudt Loyalis wakker...

(Kifid-uitspraak GC 2020-886) Consument vordert uitkering onder haar arbeidsongeschiktheidsverzekering. Loyalis weigert dit omdat de arbeidsongeschiktheid van consument...

Redelijk bekwaam en redelijk handelend

Redelijk bekwaam en redelijk handelend

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) In de afgelopen periode heeft de Geschillencommissie Kifid enkele uitspraken gedaan waarin de...

Gedeeltelijke verkoop is geen verkoop

Gedeeltelijke verkoop is geen verkoop

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) De consument in deze klacht en haar toenmalige echtgenoot hebben in 2007 een hypothecaire lening...

Consument moet willen begrijpen

Consument moet willen begrijpen

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken Ken je vak! VVP 5-2020) In veel uitspraken van de Geschillencommissie Kifid wordt omstandig uitgelegd wat de consument allemaal...