Kifid laat a.s.r. bank hypotheekkosten vergoeden ontstaan door stoppen effectendienstverlening

Euro's via Pixabay 2018

Kifid laat a.s.r. bank kosten vergoeden die de cliënt maakte wegens het besluit van de bank de effectendienstverlening te beëindigen (uitspraak GC 2020-825). De consument heeft voor 150 euro aan kosten gemaakt door te kiezen voor de derde optie die de bank heeft aangeboden. Naar het oordeel van de Geschillencommissie brengen de eisen van redelijkheid en billijkheid mee dat de bank dit bedrag aan consument vergoedt.

De Commissie: “De Bank heeft gesteld dat zij de kosten bij opties twee en drie niet kon vergoeden, omdat zij dan het provisieverbod van artikel 168a lid 1 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft zou overtreden. De Commissie kan deze redenering niet goed te volgen. De Bank heeft namelijk niet duidelijk gemaakt waarom een dergelijke vergoeding onder het provisie-verbod zou vallen. Bovendien is de Commissie van oordeel dat het provisieverbod niet zo strikt moet worden gelezen dat dit een rechtstreekse betaling aan Consument voor schadevergoeding onmogelijk maakt.”

Consument heeft ook een compensatie gevorderd voor de waardevermindering van zijn beleggingen (ten opzichte van 31 december 2019). De Commissie gaat hier niet in mee: “Het koersverlies op zichzelf kan de Bank niet worden aangerekend, aangezien koersen nu eenmaal kunnen fluctueren. Het feit dat het koersverlies – door de verkoop van de beleggingen – definitief is geworden, kan de Bank evenmin worden aangerekend. Hoewel Consument zijn beleggingen niet verkocht zou hebben als de Bank haar effectendienstverlening niet zou hebben beëindigd, heeft Consument wel zelf voor optie drie gekozen. Bij optie een en twee had Consument zijn beleggingen kunnen behouden en was het koersverlies niet definitief geworden.”

Sinds 2001 hield consument een beleggingsrekening aan bij de bank. Deze beleggingsrekening was gekoppeld aan een hypothecaire geldlening bij (thans) Florius.

De beleggingen zijn verkocht (derde optie) en de verkoopopbrengst is naar Florius overgeboekt met het doel om (een deel van) de hypothecaire geldlening af te lossen. In dat kader diende de hypothecaire geldlening aangepast te worden en daarvoor heeft Consument voor 150 euro aan kosten gemaakt.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid begraaft claim over in 1934 gesloten uitvaartverzekering

Kifid begraaft claim over in 1934 gesloten uitvaartverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2021-0403) In 1934 is voor de moeder van de consument een uitvaartverzekering gesloten bij (de rechtsvoorganger van) Ardanta. Het verzekerd kapitaal...

Terechte rekening adviseur na voortijdige beëindiging opdracht

Terechte rekening adviseur na voortijdige beëindiging opdracht

(Kifid-uitspraak GC 2021-0385) De rekening die de hypotheekadviseur indiende na voortijdige beëindiging door de consumenten van de opdracht tot advies en bemiddeling...

Adviseur beroept zich met succes op verjaring maar zat sowieso niet fout

Adviseur beroept zich met succes op verjaring maar zat sowieso niet fout

(Kifid-uitspraak GC 2021-0376) De consumenten hebben in 2010 via de adviseur een spaarhypotheek afgesloten voor de aankoop van een woning. In 2020 hebben de consumenten...

Mop van Tiggele nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Mop van Tiggele nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Het bestuur van Kifid heeft prof. mr. N. (Mop) van Tiggele-van der Velde per 1 mei benoemd tot lid van de Commissie van Beroep. Van Tiggele is deskundige op het...

Geldverstrekker niet gebonden aan berekeningen adviseur

Geldverstrekker niet gebonden aan berekeningen adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2021-0377) De consument beklaagt zich over de afwijzing van de hypotheekaanvraag door de geldverstrekker. De consument stelt in dit verband dat...

Dominant cause

Dominant cause

CAMPERVERZEKERING – De consument heeft een beroep op zijn camperverzekering gedaan vanwege een afgewaaid panoramadak. a.s.r. heeft de claim afgewezen met een...

Resterende jaarpremie

Resterende jaarpremie

PAARDENVERZEKERING – Op 3 juli 2020 is het paard van de consument geeuthanaseerd en om die reden is de verzekering per die datum beëindigd. De bemiddelaar...

Voldoende belang

Voldoende belang

KLASSIEKERVERZEKERING – Kifid laat de Europeesche de klassiekerverzekering herstellen van een Alfa Romeo Spider. De Geschillencommissie: “Tussen partijen...

Dure schending zorgplicht

Dure schending zorgplicht

ZORGPLICHT – Als na het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering een carenzperiode gaat lopen, moet de assurantietussenpersoon de (aspirant)verzekeringnemer...

‘Onhaalbare’ opdracht accepteren

‘Onhaalbare’ opdracht accepteren

HYPOTHEKEN – Mag een adviseur aanspraak maken op een vergoeding voor een door hem geaccepteerde overeenkomst van opdracht, indien de adviseur op grond van...