Kifid laat adviseur kosten matigen wegens gebrek aan transparantie

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2021-0009) Consument heeft een opdracht tot dienstverlening ondertekend ten behoeve van de dienstverlening van de Adviseur (Financieel Fit Servicecenter). Nadat Consument via een andere financieel adviseur een hypothecaire geldlening heeft afgenomen, heeft de Adviseur annuleringskosten in rekening gebracht. Consument kan zich niet verenigen met de hoogte van de kosten en betwist (een gedeelte van) de door de Adviseur gefactureerde werkzaamheden. De Adviseur heeft zich gemotiveerd tegen de stellingen van Consument verweerd. De Commissie oordeelt dat de Adviseur wel degelijk werkzaamheden heeft verricht en daarvoor kosten in rekening mag brengen. Vanwege het gebrek aan transparantie, oordeelt de Commissie dat de kosten gematigd dienen te worden van 635,25 euro naar 250 euro (inclusie btw). De vordering wordt daarmee gedeeltelijk toegewezen.

De Commissie: "In dit specifieke geval heeft Consument ermee ingestemd dat de kosten in een later stadium worden bepaald. Consument heeft echter ook gesteld dat als hij ermee bekend was dat de Adviseur 175 euro per uur in rekening zou brengen, hij nooit akkoord was gegaan.

"De Commissie merkt op dat de specificatie van de factuur bestaat uit de tijd voor het opstellen van de opdracht tot dienstverlening op 1 mei 2019 (120 minuten), een telefoongesprek tussen Consument en de Adviseur op 11 oktober 2019 (60 minuten), een analyse van de schadeverzekeringen op 14 oktober 2019 (vijf minuten) en een gesprek dat de Adviseur op 17 januari 2020 heef gevoerd ten behoeve van de autoverzekering van Consument (vijf minuten). Ook is op de factuur het oriëntatiegesprek op 17 april 2019 (120 minuten) vermeld.

"Afgaand op een uurtarief van 175 euro dus drie uur aan werkzaamheden in rekening gebracht. Dit zou betekenen dat het oriëntatiegesprek en de gesprekken van vijf minuten niet zijn gefactureerd. Dit blijkt echter niet uit het overzicht, waardoor de factuur(specificatie) onvoldoende transparant is. Bovendien heeft Consument met een overzicht van zijn telefoongegevens aangetoond dat het gesprek van 60 minuten op 11 oktober 2019 niet heeft plaatsgevonden. Naar het oordeel van de Commissie is twee uur voor het opstellen van een standaard overeenkomst tot dienstverlening ook geen redelijke termijn. De factuur dient daarom gematigd te worden zowel voor wat betreft het aantal uren alsook het uurtarief. Het uurtarief is namelijk ook niet helder vastgelegd en/of overeengekomen, dus ook dat tarief zal de Commissie matigen."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Soort AOW verkeerd ingeschat

Soort AOW verkeerd ingeschat

(Kifid-uitspraak GC 2021-0175) De consument heeft zich voor advies bij het verhogen en oversluiten van haar hypothecaire geldlening tot de adviseur gewend. De potentiële...

Gevloerd...

Gevloerd...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0181) De consument heeft onder zijn plavuizenvloer een isolatielaag niet goed aangelegd, als gevolg waarvan de vloer bij warmte en kou niet...

Waterschade door verstopte afvoerpijp binnenshuis

Waterschade door verstopte afvoerpijp binnenshuis

(Kifid-uitspraak GC 2021-0168) Opstalverzekering. De Geschillencommissie oordeelt dat NN de kosten moet vergoeden van het opsporen van de oorzaak van de lekkage....

Klager vergaloppeert zich...

Klager vergaloppeert zich...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0170) De consument heeft het paard via de bemiddelaar verzekerd. Na het overlijden van het paard is er via de bemiddelaar uitkering gedaan....

Geen koppelverkoop

Geen koppelverkoop

(Kifid-uitspraken GC 2021-0165 en GC 2021-0166) Dat de consument zijn verzekering bij Interpolis alleen online kan beheren als hij een bankrekening bij Rabobank...

Het dak ging er af...

Het dak ging er af...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0159) De consument heeft een beroep op zijn camperverzekering gedaan vanwege een afgewaaid panoramadak. a.s.r. heeft de claim afgewezen...

Failliet door krediet…

Failliet door krediet…

(Kifid-uitspraak GC 2021-0156) In het adviesrapport was geen rekening gehouden met een in de registers van het BKR ten name van consument vermelde achterstandscode....

Opzegging klassiekerverzekering door Europeesche onrechtmatig

Opzegging klassiekerverzekering door Europeesche onrechtmatig

(Kifid-uitspraak GC 2021-0150) De Europeesche moet van Kifid de klassiekerverzekering herstellen die zij had opgezegd, omdat de verzekeringnemer zich zou hebben...

Schade bij overkreditering

Schade bij overkreditering

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 1-2021) HYPOTHEKEN – Het voorkomen van overkreditering een van de belangrijkste doelstellingen van de wet- en...

Link...

Link...

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 1-2021) INFORMATIEVOORZIENING – Nh1816 weigerde volgens Kifid terecht uit te keren aan een klant die een hennepkwekerij...