Kifid legt gewicht in schaal...

Kifid 2017 (deel logo)

Een consument sloot bij BNP Paribas Cardif twee polissen: in 2004 een Hypotheek Opvang Polis en in 2007 een Woongarant Inkomensbeschermingsplan. Eind 2016 claimt de consument, nadat hij arbeidsongeschikt is geraakt wegens onder meer complicaties na een buikwandcorrectie. Uit onderzoek blijkt dat de consument bij aanvraag van de eerste polis al jaren kampte met ernstig overgewicht en in de aanvraag niet het juiste gewicht opgaf. Volgens de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) wees de verzekeraar de claim op de eerste polis hierom terecht af. Echter, de afwijzing op de tweede polis is volgens de Commissie niet terecht.

De Commissie: "Het standpunt van Verzekeraar dat Consument hem in 2004 niet juist heeft geïnformeerd over haar medische situatie en dat zij het Verzekeraar daardoor onmogelijk heeft gemaakt de acceptatie in 2007 correct uit te voeren, moge op zich juist zijn, maar levert geen schending van de mededelingsplicht in de zin van artikel 7:928 BW op. Wellicht heeft Consument de mededelingslicht geschonden door vraag 1 van de verkorte gezondheidsverklaring 'Heeft u een ziekte, kwaal of gebrek' met nee te beantwoorden. Consument heeft in haar ter zitting overgelegde verklaring geschreven dat zij haar hele leven heeft geschommeld in gewicht “en dan niet zo’n klein beetje, maar van een normaal postuur tot een zeer morbide obesitasomvang”. Morbide obesitas is een ziekte. Of Consument wist dat morbide obesitas een ziekte is, is niet bekend. Feit is dat Verzekeraar niet heeft gesteld dat vraag 1 met ‘Ja’ had moeten worden beantwoord."

Uitspraak 2019-165.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Geschillencommissie Kifid: drie nieuwe leden

Geschillencommissie Kifid: drie nieuwe leden

Het bestuur van Kifid heeft per 1 april Thea van Bommel-Scheffer, Willeke Ong RA en Menno Schotel, arts RGA, benoemd tot leden van de Geschillencommissie. Zij zijn...

Meldplicht geldt ook niet meewerken aan schadebehandeling

Meldplicht geldt ook niet meewerken aan schadebehandeling

Een consument moet bij de aanvraag van een verzekering ook melden dat hem in het verleden een verzekering is opgezegd wegens het niet meewerken aan een schadebehandeling...

Serviceverlening goed omschrijven

Serviceverlening goed omschrijven

Financieel adviseurs dienen hun serviceverlening helder te omschrijven. Dat geeft de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een adviseur mee in Uitspraak...

Revisie brengt geen verandering in ouderdom motor

Revisie brengt geen verandering in ouderdom motor

Een revisie brengt geen verandering in de ouderdom van een motor, stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2019-130. De...

Zorgplicht: consument heeft ook verantwoordelijkheid

Zorgplicht: consument heeft ook verantwoordelijkheid

Een adviseur heeft zorgplicht, maar de polishouder moet de adviseur wel de benodigde informatie verschaffen om de zorgplicht te kunnen uitvoeren. Aldus de Geschillencommissie...

Dubbel pech...

Dubbel pech...

Een klant met autoschade die niet meer kan worden hersteld, heeft dubbel pech. Hij moet toch het eigen risico voldoen, aldus de Geschillencommissie Financiële...