Kifid legt gewicht in schaal...

Kifid 2017 (deel logo)

Een consument sloot bij BNP Paribas Cardif twee polissen: in 2004 een Hypotheek Opvang Polis en in 2007 een Woongarant Inkomensbeschermingsplan. Eind 2016 claimt de consument, nadat hij arbeidsongeschikt is geraakt wegens onder meer complicaties na een buikwandcorrectie. Uit onderzoek blijkt dat de consument bij aanvraag van de eerste polis al jaren kampte met ernstig overgewicht en in de aanvraag niet het juiste gewicht opgaf. Volgens de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) wees de verzekeraar de claim op de eerste polis hierom terecht af. Echter, de afwijzing op de tweede polis is volgens de Commissie niet terecht.

De Commissie: "Het standpunt van Verzekeraar dat Consument hem in 2004 niet juist heeft geïnformeerd over haar medische situatie en dat zij het Verzekeraar daardoor onmogelijk heeft gemaakt de acceptatie in 2007 correct uit te voeren, moge op zich juist zijn, maar levert geen schending van de mededelingsplicht in de zin van artikel 7:928 BW op. Wellicht heeft Consument de mededelingslicht geschonden door vraag 1 van de verkorte gezondheidsverklaring 'Heeft u een ziekte, kwaal of gebrek' met nee te beantwoorden. Consument heeft in haar ter zitting overgelegde verklaring geschreven dat zij haar hele leven heeft geschommeld in gewicht “en dan niet zo’n klein beetje, maar van een normaal postuur tot een zeer morbide obesitasomvang”. Morbide obesitas is een ziekte. Of Consument wist dat morbide obesitas een ziekte is, is niet bekend. Feit is dat Verzekeraar niet heeft gesteld dat vraag 1 met ‘Ja’ had moeten worden beantwoord."

Uitspraak 2019-165.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Schadevergoeding gemist...

Schadevergoeding gemist...

De verzekerde had haar tas met fotospullen en reisdocumenten in de trein niet in het bagagerek boven haar hoofd mogen plaatsen, maar had de tas op de grond moeten...

Product voortdurend toetsen op passendheid

Product voortdurend toetsen op passendheid

Een adviseur schendt de zorgplicht door niet periodiek de passendheid van het product voor de consument te toetsen. Aldus de Geschillencommissie Financiële...

Paardenverzekering...

Paardenverzekering...

Een paardenverzekering zorgde voor onmin tussen een paardenbezitster en Gevolmachtigd Agent. Volgens de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid)...

Kifid: onduidelijke verzekeringsvoorwaarde pakt uit in voordeel consument

Kifid: onduidelijke verzekeringsvoorwaarde pakt uit in voordeel consument

De aanbouw aan een woning, de plaatsing van een schutting en de beplanting te dicht bij de erfgrens leiden tot juridische geschillen tussen een consument en zijn...

Glashelder communiceren over abonnement

Glashelder communiceren over abonnement

Mag een adviseur abonnementskosten rekenen als de polis niet tot stand is gekomen? De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening vindt in dit geval (Uitspraak...

Interpretatie bindend advies inzet Kifid-zaak

Interpretatie bindend advies inzet Kifid-zaak

De Geschillencommissie (Kifid) deed onlangs uitspraak (2018-413) in een zaak waarin de klant meende dat zijn bank het eerder door de Commissie uitgesproken bindend...