Kifid: nader onderzoek naar zorgvuldigheidstoets

Document gesprek kantoor via Pixabay

Kifid-directeur Eveline Ruinaard pleit in het jaarverslag 2020 van het klachteninstituut voor nader onderzoek naar de zorgvuldigheidstoets, die vorig jaar door SEO is geopperd bij de vierjaarlijkse evaluatie van Kifid.

Ruinaard in het jaarverslag: “Een interessante aanbeveling uit het SEO-rapport vond ik de zorgvuldigheidstoets: er wordt voor ons een rol gezien in het vaststellen of een klant zorgvuldig is behandeld door de financiële dienstverlener. Heeft de bank of verzekeraar voldoende oog gehad voor de manier waarop consumenten beslissingen nemen over ingewikkelde financiële producten? Zijn consumenten vanuit die gedachte behoorlijk voorgelicht?

“Ik lees er een gedragswetenschappelijke benadering in. Hoe we daar als Kifid handen en voeten aan moeten geven en hoe we deze rol moeten inbedden in de organisatie, is nog onderwerp van gesprek. Daar wil ik graag in 2021 een nader onderzoek voor opstarten.”

Primaire taak

Bestuursvoorzitter Ralph Pans meent in het jaarverslag dat de belangrijkste taak van Kifid voorop moet blijven staan: “Kifid heeft een kennisfunctie, daar zijn we ons ook als bestuur zeer bewust van. Maar de primaire taak is in een goed tempo financiële klachten op een rechtvaardige wijze tot een goed einde brengen. Daarna, en dat moet de volgorde zijn, willen wij onze schatkamer aan kennis en informatie natuurlijk openstellen. Dat doen we door informatie op de website, door de kennisdocumenten waarmee in 2020 is gestart, door op te treden tijdens bijeenkomsten, door de columns van Eveline Ruinaard, enzovoort. Kifid krijgt ook van financiële dienstverleners verzoeken om tijdens een bijeenkomst iets uit te komen leggen, dat doen de Kifid- medewerkers graag en het illustreert dat de sector daarvoor openstaat.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid definieert ‘kernbeding’ in verzekeringsvoorwaarden opnieuw

Kifid definieert ‘kernbeding’ in verzekeringsvoorwaarden opnieuw

Alleen voorwaarden die de dekking van de verzekering afbakenen en die invloed hebben op de verzekeringspremie zijn aan te merken als ‘kernbeding’, concludeert...

Onjuiste termijnstelling in veertiendagenbrief

Onjuiste termijnstelling in veertiendagenbrief

(Kifid-uitspraak GC 2021-0419) De ANWB heeft incassomaatregelen genomen nadat de consument de premie voor het lidmaatschap Wegenwacht Nederland Standaard niet heeft...

Verzekeraar hoeft klant niet te wijzen op nieuwe producten

Verzekeraar hoeft klant niet te wijzen op nieuwe producten

(Kifid-uitspraak GC 2021-0422) De consument stelt zich op het standpunt dat a.s.r. jegens hem toerekenbaar tekort is geschoten door de lopende verzekering niet aan...

Rabobank moet 44.979 euro betalen na overkreditering

Rabobank moet 44.979 euro betalen na overkreditering

Rabobank moet wegens overkreditering 44.979 euro betalen aan de klagende consument. Aldus de Geschillencommissie Kifid in einduitspraak GC 2021-0423. De andere helft...

Univé hoeft premieverschil niet te vergoeden

Univé hoeft premieverschil niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2021-0392) De consument stelt dat hij door de – door Kifid als onterechte beoordeelde - registratie van zijn persoonsgegevens door Univé...

Geen adviesrelatie tussen direct writer en consument

Geen adviesrelatie tussen direct writer en consument

(Kifid-uitspraak GC 2021-0401) De direct writer, aldus de Geschillencommissie, heeft de consument niet geadviseerd over de verzekering. Hij heeft de verzekering...

Kifid begraaft claim over in 1934 gesloten uitvaartverzekering

Kifid begraaft claim over in 1934 gesloten uitvaartverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2021-0403) In 1934 is voor de moeder van de consument een uitvaartverzekering gesloten bij (de rechtsvoorganger van) Ardanta. Het verzekerd kapitaal...

Terechte rekening adviseur na voortijdige beëindiging opdracht

Terechte rekening adviseur na voortijdige beëindiging opdracht

(Kifid-uitspraak GC 2021-0385) De rekening die de hypotheekadviseur indiende na voortijdige beëindiging door de consumenten van de opdracht tot advies en bemiddeling...

Adviseur beroept zich met succes op verjaring maar zat sowieso niet fout

Adviseur beroept zich met succes op verjaring maar zat sowieso niet fout

(Kifid-uitspraak GC 2021-0376) De consumenten hebben in 2010 via de adviseur een spaarhypotheek afgesloten voor de aankoop van een woning. In 2020 hebben de consumenten...

Mop van Tiggele nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Mop van Tiggele nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Het bestuur van Kifid heeft prof. mr. N. (Mop) van Tiggele-van der Velde per 1 mei benoemd tot lid van de Commissie van Beroep. Van Tiggele is deskundige op het...