Kifid: onbegrijpelijk dat adviseur dossiernotitie pas bij verweer laat zien

Document gesprek kantoor via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2020-1088) Consument stelt dat adviseur niet of onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat zijn overlijdensrisicoverzekering een kortere looptijd heeft dan zijn hypotheek, althans dat hij onvoldoende is geïnformeerd over de hiermee samenhangende voor- en nadelen. De Geschillencommissie oordeelt dat de kortere looptijd van de overlijdensrisicoverzekering duidelijk had moeten zijn op basis van het door consument ondertekende aanvraagformulier. Consument heeft hierover te laat geklaagd in de zin van artikel 6:89 BW, waardoor dit deel van de klacht niet behandelbaar is. Het deel van de klacht dat gaat over de vraag of consument voldoende is geïnformeerd over de voor- en nadelen van een kortere looptijd van de ORV wijst de commissie af. De adviseur (Voorne Wonen) heeft consument in staat gesteld een weloverwogen beslissing te kunnen nemen over de looptijd.

Dossiernotitie

De Geschillencommissie merkt wel op: "De kortere looptijd van de overlijdensrisicoverzekering is in lijn met de dossiernotitie van de advisering in 2007 die door Tussenpersoon is verstrekt. In deze notitie is vastgelegd wat de overwegingen zijn voor een beperkte overlijdensrisicoverzekering ten opzichte van de hypotheek, zowel wat betreft het verzekerd bedrag als de looptijd. Er is geen aanleiding om aan te nemen dat die overwegingen niet van Consument afkomstig zijn. Dat de notitie niet door Consument is getekend, doet aan de bewijswaarde niet af nu het niet gebruikelijk is om een (interne) dossiernotitie te laten tekenen. Gezien de vele verzoeken om informatie over de advisering in 2007 van Consument aan Tussenpersoon voorafgaand aan deze klachtprocedure is niet goed te begrijpen waarom Tussenpersoon de notitie pas bij verweer heeft verstrekt. Dit maakt echter niet dat Tussenpersoon in deze procedure geen beroep op de notitie kan doen."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Waterschade door verstopte afvoerpijp binnenshuis

Waterschade door verstopte afvoerpijp binnenshuis

(Kifid-uitspraak GC 2021-0168) Opstalverzekering. De Geschillencommissie oordeelt dat NN de kosten moet vergoeden van het opsporen van de oorzaak van de lekkage....

Klager vergaloppeert zich...

Klager vergaloppeert zich...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0170) De consument heeft het paard via de bemiddelaar verzekerd. Na het overlijden van het paard is er via de bemiddelaar uitkering gedaan....

Geen koppelverkoop

Geen koppelverkoop

(Kifid-uitspraken GC 2021-0165 en GC 2021-0166) Dat de consument zijn verzekering bij Interpolis alleen online kan beheren als hij een bankrekening bij Rabobank...

Het dak ging er af...

Het dak ging er af...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0159) De consument heeft een beroep op zijn camperverzekering gedaan vanwege een afgewaaid panoramadak. a.s.r. heeft de claim afgewezen...

Failliet door krediet…

Failliet door krediet…

(Kifid-uitspraak GC 2021-0156) In het adviesrapport was geen rekening gehouden met een in de registers van het BKR ten name van consument vermelde achterstandscode....

Opzegging klassiekerverzekering door Europeesche onrechtmatig

Opzegging klassiekerverzekering door Europeesche onrechtmatig

(Kifid-uitspraak GC 2021-0150) De Europeesche moet van Kifid de klassiekerverzekering herstellen die zij had opgezegd, omdat de verzekeringnemer zich zou hebben...

Schade bij overkreditering

Schade bij overkreditering

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 1-2021) HYPOTHEKEN – Het voorkomen van overkreditering een van de belangrijkste doelstellingen van de wet- en...

Link...

Link...

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 1-2021) INFORMATIEVOORZIENING – Nh1816 weigerde volgens Kifid terecht uit te keren aan een klant die een hennepkwekerij...

Duidelijk zijn over dienstverlening en kosten

Duidelijk zijn over dienstverlening en kosten

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 1-2021) TRANSPARANTIE – Deze uitspraak laat (opnieuw) zien hoe belangrijk het is om als adviseur tot op de letter...

Adviseur dient termijnen te bewaken

Adviseur dient termijnen te bewaken

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 1-2021) HYPOTHEKEN – In het kader van een hypothecair krediet kan het nodig zijn om een woning te taxeren....