Kifid: onderzoekskosten fraude voor consument

audiogolven

(Kifid-uitspraak 2021-0746) Een consument dient bij ASR een schadeclaim in na diefstal van geluids- en muziekapparatuur. Echter, de diefstal bleek later plaats te hebben gevonden vanuit een andere, onverzekerde locatie. ASR heeft de persoonsgegevens voor de duur van acht jaar opgenomen in de interne en externe registers en de interne kosten en externe onderzoekskosten van de consument teruggevorderd. De consument vindt dat die acht jaar moet worden teruggebracht of de vordering tot betaling van de onderzoekskosten te matigen. De Geschillencommissie wijst de vordering af.

De consument is het niet eens met de maatregelen die ASR heeft genomen omdat hij onware informatie heeft verstrekt bij het indienen van de diefstalclaim van geluids- en muziekapparatuur. De verzekeraar heeft de gegevens voor de duur van acht jaar opgenomen in de interne registers, de Gebeurtenissenadministratie en het Intern Verwijzingsregister (IVR) en in de externe registers, het Incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister (EVR). Hij heeft de incidentenregistratie gemeld bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV).

De verzekeraar heeft ook vergoeding van de interne kosten van 532 euro en de externe onderzoekskosten van 3.039,90 euro van de consument gevorderd. De consument vindt de maatregelen buitenproportioneel. Hij heeft onder meer uitgelegd dat hij heeft gehandeld vanuit emotie, boosheid, hulpeloosheid en verwarring en hij heeft spijt betuigd. De consument vordert verkorting van de duur van de externe registratie tot in ieder geval de helft van de duur van acht jaar en kwijtschelding van de vordering tot vergoeding van de onderzoekskosten voor dat deel dat hij nog niet heeft terugbetaald.

De vordering tot verkorting van de duur van de registratie van de persoonsgegevens in het Incidentenregister en het EVR voor ten minste de helft van de duur van acht jaar, wordt afgewezen. Ook de vordering tot kwijtschelding van de interne kosten van 532 euro en de onderzoekskosten van 3.039,90 euro voor zover de consument deze nog niet had terugbetaald wordt afgewezen.

Kifid: "Vaststaat dat de consument heeft gefraudeerd. Hij heeft de verzekeraar onjuiste informatie verstrekt met het opzet de verzekeraar te misleiden en een uitkering te ontvangen voor gestolen geluids- en muziekapparatuur, terwijl voor deze schade geen dekking onder de verzekering bestaat. Dit betekent dat de registratie van de persoonsgegevens van de consument terecht is."

"De commissie begrijpt dat de registratie een zware maatregel is waarvan de consument last heeft, maar dat is nou eenmaal de werking van de externe registratie en die registratie is terecht. De verzekeraar heeft de consument er ter zitting nog op gewezen dat hij naar verloop van tijd de verzekeraar opnieuw om een proportionaliteitsafweging mag vragen om de registratie te verkorten. Het is niet uitgesloten dat die afweging op grond van nieuwe feiten en omstandigheden anders uitvalt. De fraude door de consument is een wanprestatie tegenover de verzekeraar. De verzekeraar heeft een externe onderzoeker moeten inschakelen om de fraude te kunnen vaststellen. De kosten van de externe onderzoeker passen bij de werkzaamheden die hij voor de verzekeraar heeft uitgevoerd, waaronder twee bezoeken aan de consument om over de schadeclaim te spreken. De kosten van de externe onderzoeker zijn naar het oordeel van de commissie redelijk en in redelijkheid gemaakt en er is geen aanleiding om deze vordering te matigen."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nieuw commissielid Geschillencommissie Kifid

Nieuw commissielid Geschillencommissie Kifid

Elly van Zadelhoff wordt per 1 juli 2024 benoemd tot lid van de Geschillencommissie Kifid. Van Zadelhoff werkte onder meer voor een ambtenarenbond, wetenschappelijk...

Kifid: te laag bedrag, geen beroep

Kifid: te laag bedrag, geen beroep

(Kifid-uitspraak GC 2024-0444) Een consument heeft een klacht ingediend omdat in zijn optiek de uitvoerder van de rechtsbijstandverzekering een beroepsfout heeft...

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

(Kifid-uitspraak GC 2024-0007, bindend) Consumenten claimen in 2022 stormschade aan boeidelen aan de gevel van hun woning bij Nh1816. De verzekeraar heeft op basis...

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

(Kifid-uitspraak GC 2023-1009) Een consument is van mening dat het garantiekapitaal bij premievrijmaking op einddatum niet komt te vervallen. Aegon denkt daar anders...

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

(Kifid-uitspraak GC 2023-0780 (Bindend) Een consument voert tegen ING twee klachtonderdelen aan. Hij beklaagt zich over het verloop van het aanvraagtraject voor...

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2023-0779, bindend) Een consument is slachtoffer geworden van afpersing waarbij derden de beschikking hebben gekregen over zijn bankpas, pincode...

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0757, Bindend) In verband met het naderende einde van de looptijd van één van de leningdelen van een hypotheek bij Obvion...