Kifid: onderzoekskosten fraude voor consument

audiogolven

(Kifid-uitspraak 2021-0746) Een consument dient bij ASR een schadeclaim in na diefstal van geluids- en muziekapparatuur. Echter, de diefstal bleek later plaats te hebben gevonden vanuit een andere, onverzekerde locatie. ASR heeft de persoonsgegevens voor de duur van acht jaar opgenomen in de interne en externe registers en de interne kosten en externe onderzoekskosten van de consument teruggevorderd. De consument vindt dat die acht jaar moet worden teruggebracht of de vordering tot betaling van de onderzoekskosten te matigen. De Geschillencommissie wijst de vordering af.

De consument is het niet eens met de maatregelen die ASR heeft genomen omdat hij onware informatie heeft verstrekt bij het indienen van de diefstalclaim van geluids- en muziekapparatuur. De verzekeraar heeft de gegevens voor de duur van acht jaar opgenomen in de interne registers, de Gebeurtenissenadministratie en het Intern Verwijzingsregister (IVR) en in de externe registers, het Incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister (EVR). Hij heeft de incidentenregistratie gemeld bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV).

De verzekeraar heeft ook vergoeding van de interne kosten van 532 euro en de externe onderzoekskosten van 3.039,90 euro van de consument gevorderd. De consument vindt de maatregelen buitenproportioneel. Hij heeft onder meer uitgelegd dat hij heeft gehandeld vanuit emotie, boosheid, hulpeloosheid en verwarring en hij heeft spijt betuigd. De consument vordert verkorting van de duur van de externe registratie tot in ieder geval de helft van de duur van acht jaar en kwijtschelding van de vordering tot vergoeding van de onderzoekskosten voor dat deel dat hij nog niet heeft terugbetaald.

De vordering tot verkorting van de duur van de registratie van de persoonsgegevens in het Incidentenregister en het EVR voor ten minste de helft van de duur van acht jaar, wordt afgewezen. Ook de vordering tot kwijtschelding van de interne kosten van 532 euro en de onderzoekskosten van 3.039,90 euro voor zover de consument deze nog niet had terugbetaald wordt afgewezen.

Kifid: "Vaststaat dat de consument heeft gefraudeerd. Hij heeft de verzekeraar onjuiste informatie verstrekt met het opzet de verzekeraar te misleiden en een uitkering te ontvangen voor gestolen geluids- en muziekapparatuur, terwijl voor deze schade geen dekking onder de verzekering bestaat. Dit betekent dat de registratie van de persoonsgegevens van de consument terecht is."

"De commissie begrijpt dat de registratie een zware maatregel is waarvan de consument last heeft, maar dat is nou eenmaal de werking van de externe registratie en die registratie is terecht. De verzekeraar heeft de consument er ter zitting nog op gewezen dat hij naar verloop van tijd de verzekeraar opnieuw om een proportionaliteitsafweging mag vragen om de registratie te verkorten. Het is niet uitgesloten dat die afweging op grond van nieuwe feiten en omstandigheden anders uitvalt. De fraude door de consument is een wanprestatie tegenover de verzekeraar. De verzekeraar heeft een externe onderzoeker moeten inschakelen om de fraude te kunnen vaststellen. De kosten van de externe onderzoeker passen bij de werkzaamheden die hij voor de verzekeraar heeft uitgevoerd, waaronder twee bezoeken aan de consument om over de schadeclaim te spreken. De kosten van de externe onderzoeker zijn naar het oordeel van de commissie redelijk en in redelijkheid gemaakt en er is geen aanleiding om deze vordering te matigen."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0616) De consument heeft op 24 november 2021 bezwaar gemaakt tegen de beslissing van Achmea Schade (Interpolis) in 2005 om geen verdere...

Kifid: opnieuw ingediende klacht niet behandelbaar

Kifid: opnieuw ingediende klacht niet behandelbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0615, bindend) De consument klaagt over de (totstandkoming van de) second opinion van met betrekking tot een rechtsbijstandverzekering van...

Kifid: terechte verwachting van consument is nog geen toezegging van de bank

Kifid: terechte verwachting van consument is nog geen toezegging van de bank

(Kifid-uitspraak GC 2023-0614) Consumenten doen bij ABN Amro een hypotheekaanvraag zonder advies. Ze hebben het idee dat de hypotheekaanvraag wordt toegewezen, maar...

Kifid: klacht over registratie deels niet-behandelbaar deels gegrond

Kifid: klacht over registratie deels niet-behandelbaar deels gegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0587) De consument heeft een klacht ingediend over de registratie van zijn persoonsgegevens in het EVR door Nationale-Nederlanden Schade....

Kifid: klacht over late afwijzing financieringsaanvraag ongegrond

Kifid: klacht over late afwijzing financieringsaanvraag ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0588) ASR heeft kort voor de overdracht een financieringsaanvraag afgewezen. Consumenten klagen bij Kifid over de communicatie van de verzekeraar...

Kifid: belang minderjarigen rechtvaardigt langere opzeggingstermijn

Kifid: belang minderjarigen rechtvaardigt langere opzeggingstermijn

(Kifid-uitspraak GC 2023-0389) Bij broker DEGIRO konden minderjarigen (via hun ouders) beleggingsdiensten afnemen. De broker fuseert met een Duitse bank. Enige tijd...

Kifid: redelijk vermoeden van fraude telt niet

Kifid: redelijk vermoeden van fraude telt niet

(Kifid-uitspraak GC 2023-0379, bindend) De Geschillencommissie Kifid is van oordeel dat verzekeraar Rhion de persoonsgegevens van de consument ten onrechte heeft...

Kifid wijst klacht over boeterente af

Kifid wijst klacht over boeterente af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0134, bindend) De consumenten hebben Florius verzocht om de lopende rentevastperiode open te breken, waarna zij een aanbod is gedaan. De...

Kifid: verzekeraar hoeft klant niet te attenderen op voordeliger product

Kifid: verzekeraar hoeft klant niet te attenderen op voordeliger product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0133) Een consument klaagt omdat hij voor zijn aov meer betaalt dan zijn broers in vergelijkbare omstandigheden. Ook heeft de verzekeraar...

ABN Amro verwijst niet naar Kifid, maar schendt zorgplicht niet

ABN Amro verwijst niet naar Kifid, maar schendt zorgplicht niet

(Kifid-uitspraak GC 2022-1007) ABN Amro heeft verzuimd een ontevreden klant te verwijzen naar Kifid (of de burgerlijke rechter), maar is daarmee niet tekortgeschoten...