Kifid: reisverzekering moet hersteld

Thailand via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0985) De Geschillencommissie oordeelt dat het volmachtbedrijf de reisverzekering niet eenzijdig en met terugwerkende kracht mocht beëindigen. Ook geldt in deze situatie dat de dekking automatisch geldig blijft tot de eerst mogelijke terugkeer van de verzekerde, zoals in de voorwaarden staat.

Het echtpaar heeft bij Your Benefits een reis- en annuleringsverzekering lopen van Allianz Global Assistance. De reisverzekering hangt samen met een zorgverzekering van consumenten die via hetzelfde volmachtbedrijf loopt. De reisverzekering is bedoeld voor de vergoeding van onverwachte, spoedeisende medische kosten tijdens een vakantie in het buitenland en voor zover die kosten niet vanuit de zorgverzekering worden vergoed. Op 17 mei 2017 vertrekt het echtpaar naar Thailand. De man wordt daar ernstig ziek en zijn behandeld artsen verklaren hem ‘not fit to fly’. Om die reden kan hij niet terugkeren naar Nederland en is hij nog steeds in Thailand. Zijn echtgenote is een enkele keer naar Nederland gereisd en verblijft sinds de herfst van 2019 bij haar man in Thailand.
Vanwege het lange onafgebroken verblijf in Thailand beëindigt Your Benefits in de zomer van 2020 de reisverzekering met terugwerkende kracht. Het verblijf van de consumenten in het buitenland is langer dan de maximale dekkingsperiode van 180 dagen en daarom biedt de verzekering vanaf 13 november 2017 geen dekking meer volgens het volmachtbedrijf.

Wel of geen dekking na 180 dagen?

Een van de vragen waarover de Geschillencommissie moet oordelen is of de reisverzekering dekking biedt voor de kosten die de consumenten claimen. Vast staat dat voor de reisverzekering een dekkingsperiode geldt van 180 dagen. Gelet op de medische kosten die de consumenten binnen die periode hebben gemaakt, is het voldoende aannemelijk dat de man ziek is geworden binnen 180 dagen na het begin van de reis. Volgens de geldende voorwaarden blijft de verzekering automatisch dekking bieden ‘tot de eerst mogelijke terugkeer van verzekerde’. De man is sinds zijn ziek worden niet meer ‘fit to fly’ verklaard door de behandelend artsen. Hierdoor kan hij niet terugkeren naar Nederland en blijft de reisverzekering dus dekking bieden.

Verzekering moet in stand blijven
Daarnaast oordeelt de Geschillencommissie dat het volmachtbedrijf de reisverzekering niet eenzijdig en met terugwerkende kracht mocht beëindigen. De reisverzekering moet met terugwerkende kracht worden hersteld en de verzekeraar moet de claim van de consumenten alsnog behandelen. De consumenten hebben recht op vergoeding van de geclaimde en nog te claimen kosten voor zover ze vallen onder de verzekeringsovereenkomst.

Te laat ingebrachte afwijzingsredenen buiten beschouwing

Zoals gebruikelijk hebben de consumenten en het volmachtbedrijf en de verzekeraar gedurende de klachtbehandeling gelegenheid gehad hun mening te geven over deze klacht en op elkaar te reageren. De verzekeraar heeft tot en met het verweerschrift, de eerste reactie van de financiële dienstverlener in de Kifid-procedure, als enige reden voor het afwijzen van deze klacht aangevoerd dat de consumenten langer dan de dekkingsperiode van 180 dagen in het buitenland verblijven. Daarom kon volgens de verzekeraar de verzekering worden beëindigd en was er ook geen dekking. Pas nadat het verweerschrift was ingediend en een mondelinge behandeling had plaatsgevonden, is de verzekeraar met meer en nieuwe redenen gekomen om de klacht af te wijzen. Dat vindt de Geschillencommissie in dit geval te laat. De consumenten hoefden in redelijkheid niet te verwachten dat de verzekeraar zijn afwijzing op meer baseerde dan de duur van hun verblijf in het buitenland. De te laat ingebrachte aanvullende afwijzingsredenen  heeft de Geschillencommissie voor het beoordelen van de klacht daarom buiten beschouwing gelaten. De verzekeraar had die nieuwe redenen al in de interne klachtenprocedure en in elk geval in het verweerschrift bij Kifid moeten en kunnen vermelden. Daar nog mee komen na het verweerschrift is dan ook in strijd met een goede procesorde.

Reactie toevoegen

 
Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

(Kifid-uitspraak GC 2024-0152) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur bij het verzamelen van stukken voor de hypotheekaanvraag ten onrechte te veel...

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

(Kifid-uitspraak GC 2024-0145) Dat de verzekeraar de rechtsbijstandspolis toch verlengde, is zijn eigen schuld. De verzekering moet worden voortgezet. Aldus de Geschillencommissie,...

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...