Kifid: Roparco hoeft niet alle kosten klant te vergoeden ondanks intrekken beroep

Euro's 50 via Pixabay

Roparco heeft het beroep dat zij instelde bij een Kifid-zaak ingetrokken maar hoeft niet alle kosten van de tegenpartij te vergoeden. Zo oordeelt de voorzitter van de Kifid Commissie van Beroep. Consumenten verlangden dat Roparco de volgende kosten vergoedt: 2.250 euro voor eigen kosten, met name aan het beroep bestede tijd; 10.822,24 euro voor kosten van een advocaat; 2.470 euro voor kosten van Stichting Geldbelangen.

Roparco is bereid gebleken 8.000 euro te vergoeden, tot meer is zij volgens de CvB-voorzitter niet verplicht: “Roparco heeft bij e-mail van 26 mei 2021 aan de advocaat van consumenten aangeboden  om de proceskosten van consumenten te vergoeden tot een bedrag van 8.000 euro.  Roparco heeft dit aanbod gestand gedaan en is zelfs bereid de volledige en aanzienlijke  kosten van de advocaat van consumenten te vergoeden, hoewel de advocaat consumenten  in het beroep niet als gemachtigde heeft bijgestaan. Roparco vergoedt hiermee méér dan  waartoe zij volgens artikel 13.4 van het Kifid-reglement kan worden gehouden.”

Artikel 13.4 van het reglement geeft regels voor de kosten van  een beroep. Deze regels bepalen onder meer dat in alle gevallen het maximum van de toe te kennen vergoeding 5.000 euro is. Dit is slechts anders, indien artikel 2.3 van het reglement  van toepassing is.

Te veel betaalde rente

De consumenten hebben een hypothecaire geldlening afgesloten bij (een rechtsvoorganger van) Roparco. In juni 2013 is een gedeelte van de lening afgelost en voor het resterende deel hebben de consumenten gekozen voor een variabele rente. Volgens de consumenten mochten zij verwachten dat de rente zou meedalen met de bewegingen van de marktrente. De Geschillencommissie volgt die redenering en sluit daarvoor aan bij de gemiddelde rente op de relevante kredietmarkt. Roparco zal de rente opnieuw moeten berekenen in lijn met die uitgangspunten en de te veel betaalde rente moeten vergoeden aan de consumenten.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Beroep van Interbank tegen uitspraken over variabele rente niet behandelbaar

Beroep van Interbank tegen uitspraken over variabele rente niet behandelbaar

Het beroep van Interbank tegen twee uitspraken over variabele rente op doorlopend krediet is niet behandelbaar, zo blijkt uit de dinsdag gepubliceerde uitspraken...

Bank hoefde niet mee te werken aan afsluiten twee nieuwe leningen

Bank hoefde niet mee te werken aan afsluiten twee nieuwe leningen

(Kifid-uitspraak CvB 2021-0039) Consument heeft in 2008 een hypothecaire geldlening bij de Rabobank afgesloten voor oorspronkelijk 270.000 euro. Aan de lening is...

Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep de vernietiging van een bindend Kifid-advies toegewezen. Volgens het hof heeft de Kifid Commissie...

Tussenpersoon gaf geen verkeerd advies

Tussenpersoon gaf geen verkeerd advies

(Kifid-uitspraak GC 2021-0880) De consument heeft de tussenpersoon gevraagd om zijn uitvaartverzekeringen (kapitaalverzekeringen) te beëindigen en nieuwe uitvaartverzekeringen...

Kosten experts verzekerd voor zover het vaststellen hoogte schade betreft

Kosten experts verzekerd voor zover het vaststellen hoogte schade betreft

(Kifid-uitspraak GC 2021-0869) De consument wenst dat de verzekeraar een deskundige inschakelt, omdat hij van mening is dat partieel herstel van de vloer niet acceptabel...

Kifid wijst beroep tussenpersoon op niet-behandelbaarheid af

Kifid wijst beroep tussenpersoon op niet-behandelbaarheid af

(Kifid-uitspraak GC 2021-0874) De auto van de consument staat op naam van zijn eenmanszaak. De auto wordt gestolen. De gevolmachtigde heeft dekking onder de autoverzekering...

Verhoging autopremie was niet onredelijk

Verhoging autopremie was niet onredelijk

(Kifid-uitspraak GC 2021-0861) De consument is het niet eens met de premiestijging van zijn autoverzekering per contractvervaldatum. De Geschillencommissie is van...

Bank hoefde niet te wijzen op eigen verzekeringspakket

Bank hoefde niet te wijzen op eigen verzekeringspakket

Kifid-uitspraak GC 2021-0850) De consument vindt (onder andere) dat ABN Amro, als verzekeringsadviseur, hem had moeten informeren dat het mogelijk was om al zijn...

Klacht gaat nat...

Klacht gaat nat...

Kifid-uitspraak GC 2021-0854) De consument heeft schade geleden als gevolg van een lekkage in zijn badkamer. Hij heeft deze schade gemeld op zijn woon- en inboedelverzekering....

Schade veroorzaakt door aard van de zaak hoeft niet vergoed

Schade veroorzaakt door aard van de zaak hoeft niet vergoed

(Kifid-uitspraak GC 2021-0843) De consument heeft een beroep gedaan op zijn camperverzekering vanwege schade aan de motor van de camper. Volgens de gevolmachtigde...