Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Eveline Ruinaard 2017 Kifid

Volgens Kifid komt het moment in zicht dat het klachteninstituut het hoofdstuk 'beleggingsverzekeringsklachten' kan sluiten.

In de tweede helft van 2022 hebben ruim 30 consumenten duidelijkheid gekregen over hun beleggingsverzekeringsklacht. In 27 van deze klachtzaken heeft de geschillencommissie van Kifid uitspraak gedaan. Vijf klachten over beleggingsverzekeringen zijn opgelost met bemiddeling. Op dit moment heeft Kifid nog iets meer dan 200 beleggingsverzekeringsklachten in behandeling; een jaar geleden waren dat er nog ruim 300. Het aantal nieuwe klachten over een beleggingsverzekering bleef in het afgelopen halfjaar beperkt tot negen.

Eveline Ruinaard, voorzitter geschillencommissie: “Het moment komt in zicht dat Kifid het hoofdstuk ‘beleggingsverzekeringsklachten’ kan sluiten. Het aantal nieuwe klachten over beleggingsverzekeringen uit het verleden blijft beperkt. Daartegenover staat dat Kifid afgelopen halfjaar opnieuw tientallen klachten heeft kunnen afronden. In heel 2022 waren dat er ruim 110. Met het overgrote deel van de resterende klachten zijn we nu aan de slag en datzelfde hopen we te gaan doen met de enkele tientallen klachten die we nog moeten oppakken.”

Kifid heeft de klachten geclusterd per verzekeringsproduct en financiële dienstverlener. Cluster voor cluster behandelt Kifid de klachten. De meeste clusters zijn nu vrijwel afgerond, zoals de clusters met klachten over beleggingsverzekeringen van ABN Amro, Achmea, Allianz, De Goudse, Loyalis, Reaal/SRLev, Scildon, de Waerdye- en Falcon-beleggingsverzekering van a.s.r. en de Bonusplan- en Fundplan- beleggingsverzekeringen van Aegon. Het cluster met klachten over hersteladvies bij beleggingsverzekeringen was al eerder klaar. Op dit moment is het projectteam Beleggingsverzekeringen aan de slag met klachten over onder meer beleggingsverzekeringen van Aegon, de Variabel Investeringsplan- en ABC Spaarplan- beleggingsverzekeringen van a.s.r en de beleggingsverzekeringen van AMEV, Fortis en Generali die inmiddels onder a.s.r. vallen. Voor nog 69 klachten, waaronder het cluster van beleggingsverzekeringen van Nationale-Nederlanden, geldt dat ze later worden opgepakt.

Reactie toevoegen

 
Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2024-0029) Anders dan de Geschillencommissie oordeelt de Commissie van Beroep dat Allianz Nederland Leven bij een universal life polis...

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0344) De consument verwijt de adviseur dat hij haar een overbruggingslening met een variabele rente heeft geadviseerd terwijl hij wist dat...

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...