Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Eveline Ruinaard 2017 Kifid

Volgens Kifid komt het moment in zicht dat het klachteninstituut het hoofdstuk 'beleggingsverzekeringsklachten' kan sluiten.

In de tweede helft van 2022 hebben ruim 30 consumenten duidelijkheid gekregen over hun beleggingsverzekeringsklacht. In 27 van deze klachtzaken heeft de geschillencommissie van Kifid uitspraak gedaan. Vijf klachten over beleggingsverzekeringen zijn opgelost met bemiddeling. Op dit moment heeft Kifid nog iets meer dan 200 beleggingsverzekeringsklachten in behandeling; een jaar geleden waren dat er nog ruim 300. Het aantal nieuwe klachten over een beleggingsverzekering bleef in het afgelopen halfjaar beperkt tot negen.

Eveline Ruinaard, voorzitter geschillencommissie: “Het moment komt in zicht dat Kifid het hoofdstuk ‘beleggingsverzekeringsklachten’ kan sluiten. Het aantal nieuwe klachten over beleggingsverzekeringen uit het verleden blijft beperkt. Daartegenover staat dat Kifid afgelopen halfjaar opnieuw tientallen klachten heeft kunnen afronden. In heel 2022 waren dat er ruim 110. Met het overgrote deel van de resterende klachten zijn we nu aan de slag en datzelfde hopen we te gaan doen met de enkele tientallen klachten die we nog moeten oppakken.”

Kifid heeft de klachten geclusterd per verzekeringsproduct en financiële dienstverlener. Cluster voor cluster behandelt Kifid de klachten. De meeste clusters zijn nu vrijwel afgerond, zoals de clusters met klachten over beleggingsverzekeringen van ABN Amro, Achmea, Allianz, De Goudse, Loyalis, Reaal/SRLev, Scildon, de Waerdye- en Falcon-beleggingsverzekering van a.s.r. en de Bonusplan- en Fundplan- beleggingsverzekeringen van Aegon. Het cluster met klachten over hersteladvies bij beleggingsverzekeringen was al eerder klaar. Op dit moment is het projectteam Beleggingsverzekeringen aan de slag met klachten over onder meer beleggingsverzekeringen van Aegon, de Variabel Investeringsplan- en ABC Spaarplan- beleggingsverzekeringen van a.s.r en de beleggingsverzekeringen van AMEV, Fortis en Generali die inmiddels onder a.s.r. vallen. Voor nog 69 klachten, waaronder het cluster van beleggingsverzekeringen van Nationale-Nederlanden, geldt dat ze later worden opgepakt.

Reactie toevoegen

 
Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0181) De Geschillencommissie kan niet beslissen over het al dan niet aanbieden van excuses door in dit geval de verzekeraar. Naar het oordeel...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0163) De afvoerslang van de wasmachine is losgeschoten bij de eerste wasbeurt nadat de consument de wasmachine had geïnstalleerd, waardoor...

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

(Kifid-uitspraak GC 2023-0169) De consument vindt dat hij voor zijn rechtsbijstandverzekering te veel premie betaalt, omdat hij geen gebruik kan maken van een verzekerde...

Bank mocht vragen om taxatierapport

Bank mocht vragen om taxatierapport

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire...

Bank is geen belastingadviseur

Bank is geen belastingadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0147) De consument had een levenslooprekening bij de bank en heeft het saldo voor een deel in 2020 en 2021 laten uitbetalen. Op het deel...

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0153) Na het overlijden van de partner van de consument zijn zijn kinderen als eerste begunstigde van zijn lijfrenteverzekering aangemerkt....