Kifid stelt dat Achmea rechtsbijstandspolis niet zomaar tussentijds kan opzeggen

Kifid 2017 (deel logo)

Achmea mag de rechtsbijstandpolis van een klant vanwege het schadeverloop (zes meldingen) niet opzeggen. Achmea had de beëindiging aangekondigd in een brief. De Geschillencommissie van Kifid stelt in bindende uitspraak 2019-618 dat Achmea niet zorgvuldig heeft gehandeld en dat de mogelijke daaropvolgende tussentijdse opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Achmea dient de brief dan ook in te trekken.

Kifid stelt dat de verzekeraar wel recht had om de polis op te zeggen, maar dat de verzekeraar dan wel de verzekerde tijdig had dienen te informeren over het schadeverloop, oplossingen aandraagt om het schadeverloop te wijzigen en de verzekerde wijst op de mogelijke maatregelen en de consequenties van een ongewijzigd schadeverloop. "Leiden die activiteiten van de verzekeraar niet tot de gewenste wijziging van het schadeverloop en gaat de verzekeraar over tot opzegging van de verzekering, dan moet de verzekeraar die opzegging deugdelijk onderbouwen onder verwijzing naar een volledig en juist overzicht van de door de verzekerde gemelde schaden", aldus de Geschillencommissie, die stelt dat Achmea in deze niet zorgvuldig heeft gehandeld.

De brief moet daarom worden ingetrokken en kan dus niet als grondslag dienen voor een mogelijke daaropvolgende tussentijdse opzegging vanwege het claimgedrag van de consument.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur moet termijn financieringsvoorbehoud bewaken

Adviseur moet termijn financieringsvoorbehoud bewaken

Het behoort wel degelijk tot de zorgplicht van een hypotheekadviseur dat hij de gegeven termijn van het financieringsvoorbehoud bewaakt en Consument (tijdig) waarschuwt...

Niet goed, geld terug...

Niet goed, geld terug...

Een adviseur verwoordt zijn 'niet goed, geld terug'-garantie zo dat de consument volgens Kifid terecht zijn geld terugeist, ook al is helemaal niet gezegd dat de...

Duurzame drager: voorwaarden moeten gedurende passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn

Duurzame drager: voorwaarden moeten gedurende passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn

Een website kan slechts als duurzame informatiedrager worden aangemerkt indien adviseur noch beheerder van de website de inhoud ervan eenzijdig kan wijzigen. De...

Nazorg

Nazorg

De op de adviseur rustende verplichtingen na het advies- en bemiddelingstraject worden in de eerste plaats ingekleurd door de in artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek...

Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren

Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren

Een financieel adviseur kan het opzeggen van een nazorgovereenkomst door een consument niet uitsluiten, zo concludeert de Geschillencommissie van Kifid uitspraak...

Achmea-cao definitief na instemming FNV- en CNV-leden

Achmea-cao definitief na instemming FNV- en CNV-leden

De leden van vakorganisaties FNV Finance en CNV Vakmensen hebben ingestemd met de nieuwe tweejarige cao van Achmea. Half december werd een resultaat bereikt. Dat...

Adviseur moet deel bereidstellingsprovisie vergoeden

Adviseur moet deel bereidstellingsprovisie vergoeden

Kifid laat een hypotheekadviseur een deel van de bereidstellingsprovisie vergoeden wegens schending van de zorgplicht (uitspraak GC 2019-1088). De Geschillencommissie:...

ASR moet rentevergoeding in spaarhypotheek herstellen

ASR moet rentevergoeding in spaarhypotheek herstellen

Kifid laat ASR de schade vergoeden die een hypotheekklant leed door wijziging van het risicobeleid. De consument kwam weliswaar in een lagere risicoklasse, tegelijkertijd...

Bank niet gehouden tot tussentijdse rentewijziging op basis van rentemiddeling

Bank niet gehouden tot tussentijdse rentewijziging op basis van rentemiddeling

Was Florius verplicht de consumenten een tussentijdse rentewijziging op basis van rentemiddeling aan te bieden? Kifid is van oordeel dat dat niet het geval is (uitspraak...

Kifid wijst vordering af ondanks schending zorgplicht door adviseur

Kifid wijst vordering af ondanks schending zorgplicht door adviseur

Consumenten menen dat hun overlijdensrisicoverzekeringen na de omzetting van hun hypotheek overbodig waren geworden. Zij verwijten hun adviseur (Rabobank) dat hij...