Kifid stelt dat Achmea rechtsbijstandspolis niet zomaar tussentijds kan opzeggen

Kifid 2017 (deel logo)

Achmea mag de rechtsbijstandpolis van een klant vanwege het schadeverloop (zes meldingen) niet opzeggen. Achmea had de beëindiging aangekondigd in een brief. De Geschillencommissie van Kifid stelt in bindende uitspraak 2019-618 dat Achmea niet zorgvuldig heeft gehandeld en dat de mogelijke daaropvolgende tussentijdse opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Achmea dient de brief dan ook in te trekken.

Kifid stelt dat de verzekeraar wel recht had om de polis op te zeggen, maar dat de verzekeraar dan wel de verzekerde tijdig had dienen te informeren over het schadeverloop, oplossingen aandraagt om het schadeverloop te wijzigen en de verzekerde wijst op de mogelijke maatregelen en de consequenties van een ongewijzigd schadeverloop. "Leiden die activiteiten van de verzekeraar niet tot de gewenste wijziging van het schadeverloop en gaat de verzekeraar over tot opzegging van de verzekering, dan moet de verzekeraar die opzegging deugdelijk onderbouwen onder verwijzing naar een volledig en juist overzicht van de door de verzekerde gemelde schaden", aldus de Geschillencommissie, die stelt dat Achmea in deze niet zorgvuldig heeft gehandeld.

De brief moet daarom worden ingetrokken en kan dus niet als grondslag dienen voor een mogelijke daaropvolgende tussentijdse opzegging vanwege het claimgedrag van de consument.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Achmea ondertekent Charter Diversiteit

Achmea ondertekent Charter Diversiteit

Achmea heeft het Charter Diversiteit ondertekend. Het charter is een initiatief van de Stichting van de Arbeid en stimuleert de diversiteit en inclusie op de werkvloer....

Kifid: Van Bruggen Adviesgroep hoeft niet te waarschuwen voor gevolgen aangaan tweede hypothecaire lening

Kifid: Van Bruggen Adviesgroep hoeft niet te waarschuwen voor gevolgen aangaan tweede hypothecaire lening

De Van Bruggen Adviesgroep had een inmiddels gescheiden stel niet hoeven waarschuwen voor de gevolgen van het aangaan van de tweede hypothecaire geldlening. Zo stelt...

Kifid-knuppel nogmaals in hoenderhok: adviseur moet expliciet wijzen op premiedaling ORV

Kifid-knuppel nogmaals in hoenderhok: adviseur moet expliciet wijzen op premiedaling ORV

Adviseurs moeten expliciet wijzen op premiedaling van de ORV, stelt Kifid opnieuw. Om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen, moet de consument aantonen...

Verzekeraar mag vragen om bewijs van in leven zijn

Verzekeraar mag vragen om bewijs van in leven zijn

Een verzekeraar mag de rechthebbende van een uitkering regelmatig vragen of hij nog leeft, aldus Kifid in Uitspraak GC 2019-607. De Leidsche vraagt de rechthebbende...

Niet vooraf melden intermediairwijziging verdient geen schoonheidsprijs

Niet vooraf melden intermediairwijziging verdient geen schoonheidsprijs

Kifid vindt dat het geen schoonheidsprijs verdient als de oude adviseur een intermediairwijziging niet aankondigt. Dit stelt zij in Uitspraak GC 2019-609. De Geschillencommissie:...

Nieuwe statutaire directies bij twee groepsvennootschappen Achmea

Nieuwe statutaire directies bij twee groepsvennootschappen Achmea

Achmea Schadeverzekeringen N.V. en Achmea Pensioen & Levensverzekeringen N.V. kennen per 1 september 2019 een nieuwe statutaire directie. Bij beide groepsvennootschappen...