Kifid stelt dat Achmea rechtsbijstandspolis niet zomaar tussentijds kan opzeggen

Kifid 2017 (deel logo)

Achmea mag de rechtsbijstandpolis van een klant vanwege het schadeverloop (zes meldingen) niet opzeggen. Achmea had de beëindiging aangekondigd in een brief. De Geschillencommissie van Kifid stelt in bindende uitspraak 2019-618 dat Achmea niet zorgvuldig heeft gehandeld en dat de mogelijke daaropvolgende tussentijdse opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Achmea dient de brief dan ook in te trekken.

Kifid stelt dat de verzekeraar wel recht had om de polis op te zeggen, maar dat de verzekeraar dan wel de verzekerde tijdig had dienen te informeren over het schadeverloop, oplossingen aandraagt om het schadeverloop te wijzigen en de verzekerde wijst op de mogelijke maatregelen en de consequenties van een ongewijzigd schadeverloop. "Leiden die activiteiten van de verzekeraar niet tot de gewenste wijziging van het schadeverloop en gaat de verzekeraar over tot opzegging van de verzekering, dan moet de verzekeraar die opzegging deugdelijk onderbouwen onder verwijzing naar een volledig en juist overzicht van de door de verzekerde gemelde schaden", aldus de Geschillencommissie, die stelt dat Achmea in deze niet zorgvuldig heeft gehandeld.

De brief moet daarom worden ingetrokken en kan dus niet als grondslag dienen voor een mogelijke daaropvolgende tussentijdse opzegging vanwege het claimgedrag van de consument.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Schending zorgplicht: adviseur vroeg maar één offerte op

Schending zorgplicht: adviseur vroeg maar één offerte op

Assurantie-Adviesbureau A.K. Bakker-Bloem moet van Kifid twee derde van de adviesvergoeding terugbetalen. De adviseur heeft bij één geldverstrekker...

Bank mag betaalrekening opzeggen als klant geen identificatienummer wil aanvragen

Bank mag betaalrekening opzeggen als klant geen identificatienummer wil aanvragen

Een Nederlandse consument, geboren in de VS, heeft zich bij Kifid beklaagd over het feit dat RegioBank zijn twee betaalrekeningen wil opzeggen, omdat hij geen Amerikaans...

Kifid Kennis geeft inzicht en achtergrond bij regelmatig voorkomende klachten

Kifid Kennis geeft inzicht en achtergrond bij regelmatig voorkomende klachten

Kifid heeft op haar website de eerste vier Kifid Kennisdocumenten gepubliceerd. Doel van Kifid Kennis is om geïnteresseerden inzicht te geven in de manier waarop...

Niet adviseur maar geldverstrekker moet waken voor overkreditering

Niet adviseur maar geldverstrekker moet waken voor overkreditering

De plicht om te waken voor overkreditering rust op de geldverstrekker, niet op de adviseur. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid)...

Gestrand...

Gestrand...

(Kifid-uitspraak GC 2020-590) Consument heeft een beroep op zijn reisverzekering gedaan nadat op vakantie tijdens een dag aan het strand zijn tas is gestolen. Consument...

Verkoop of niet...

Verkoop of niet...

(Kifid-uitspraak GC 2020-591) De Geschillencommissie dient te oordelen over de vraag of NIBC ten onrechte een vergoeding voor het vervroegd aflossen van de geldlening...

Het zekere voor het onzekere...

Het zekere voor het onzekere...

(Kifid-uitspraak GC 2020-586) Consument wil overstappen van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht. NN Bank geeft hier alleen toestemming voor als er...

Vuurtje, bedankt...

Vuurtje, bedankt...

(Kifid-uitspraak GC 2020-585) De auto van consument heeft brandschade. Verzekeraar Nowgo (Vivat) heeft de claim afgewezen omdat hij vindt dat sprake is van opzet...

Kifid: bank mag nieuwe hypotheekakte verlangen bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht

Kifid: bank mag nieuwe hypotheekakte verlangen bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht

Een bank mag een nieuwe hypotheekakte verlangen wanneer een consument van voortdurende erfpacht overstapt naar eeuwigdurende erfpacht, zo blijkt uit de bindende...

Kifid: klachten over beleggingsverzekeringen blijven komen

Kifid: klachten over beleggingsverzekeringen blijven komen

Het afgelopen halfjaar dienden 45 consumenten een nieuwe klacht over hun beleggingsverzekering in bij Kifid. Het totaal aantal klachten over beleggingsverzekeringen...