Kifid: te laag bedrag, geen beroep

Kifid 2017 (deel logo)

(Kifid-uitspraak GC 2024-0444) Een consument heeft een klacht ingediend omdat in zijn optiek de uitvoerder van de rechtsbijstandverzekering een beroepsfout heeft gemaakt door niet tijdig beroep in te stellen tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Kifid van 4 februari 2021.

Wat is er gebeurd? Op 4 februari 2021 heeft de Geschillencommissie Kifid de klacht van de consument al afgewezen. Uit een notitie van de uitvoerder van het telefoongesprek met de consument van 2 maart 2021 blijkt dat de consument aan de uitvoerder heeft laten weten dat hij geen beroep wilde instellen bij de Commissie van Beroep. Aan een door de consument aangewezen advocaat heeft de uitvoerder verzocht om bij de rechter vernietiging van de uitspraak van de Geschillencommissie Kifid te vorderen.

Na ontvangst van de kostenbegroting van de door de consument aangewezen advocaat heeft de uitvoerder in overleg met de consument besloten om de opdracht niet aan de advocaat te verstrekken omdat het risico dat de consument voor eigen kosten zou komen te staan te groot was. De advocaat aan wie de opdracht vervolgens is verstrekt, heeft geconcludeerd dat de vordering van de consument geen redelijke kans van slagen heeft. De consument heeft tegen deze advocaat een klacht ingediend bij de Deken.

De Deken heeft in een brief van 24 mei 2022 aan de consument het volgende geconcludeerd: “DAS de partij is die u dient aan te spreken. DAS heeft u niet adequaat bijgestaan. Door verwijtbaar tekortschieten van de rechtsbijstandsverzekeraar bent u in de situatie gebracht waarin u zich momenteel bevindt en is de advocaat voor een vrijwel onmogelijke opdracht geplaatst om te onderzoeken of het oordeel van het KIFID door de civiele rechter vernietigd kan worden, terwijl het middel van beroep onbenut is gebleven. Ik geef u daarom in overweging deze kwestie nog eens voor te leggen aan DAS rechtsbijstand, dan wel aan een advocaat die de aansprakelijkheid van DAS kan beoordelen voor u. Naar mijn mening bent u daar het meest bij gebaat.”

Per e-mail van 23 juni 2023 heeft de consument de uitvoerder aansprakelijk gesteld voor de door hem geleden financiële schade van 20.750 euro omdat de uitvoerder de beroepstermijn bij de Commissie van Beroep had laten verlopen.

De klacht van de consument is dat de uitvoerder een beroepsfout heeft gemaakt door niet tijdig beroep in te stellen tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Kifid van 4 februari 2021. Twee professionele externe juristen, te weten een gespecialiseerde advocaat en de Deken hebben hem dit bevestigd. De consument vordert vergoeding van de hierdoor geleden schade, door hem geschat op 15.000 euro te vermeerderen met de wettelijke rente over € 350,- vanaf 29 december 2022.

De klacht wordt echter afgewezen. "De vordering van de consument in de procedure bij de Geschillencommissie Kifid bedroeg 5.000 euro. Dat is minder dan het volgens het reglement van de Commissie van Beroep Kifid vereiste bedrag van ten minste 25.000 euro. Hieruit volgt dat het niet mogelijk was om beroep in te stellen tegen de
uitspraak van de Geschillencommissie Kifid.

Reactie toevoegen

 
Het Raadhuis wint categorie Particulier Advies VVP Advies Award 2024

Het Raadhuis wint categorie Particulier Advies VVP Advies Award 2024

Adviesgroep Het Raadhuis heeft de VVP Advies Award 2024 Categorie Particulier Advies gewonnen. Jurylid Ingrid Oudhuis (Scildon) overhandigde persoonlijk namens...

Als de wereld van je klant op z’n kop staat

Als de wereld van je klant op z’n kop staat

(Partner in kennis ARAG in VVP-special De Waarde van Advies 2024) Chimène (39 jaar) kreeg plotseling een discussie met haar buurman over de erfgrens van...

Du Gardijn winnaar categorie Zakelijk Advies VVP Advies Award 2024

Du Gardijn winnaar categorie Zakelijk Advies VVP Advies Award 2024

Du Gardijn heeft de VVP Advies Award 2024 Categorie Zakelijk Advies gewonnen. Jurylid Edwin Bosma (BHB Dullemond) overhandigde persoonlijk namens de jury de award,...

Deskundig Actueel: René Draaisma (a.s.r.) over wetsvoorstel BAZ

Deskundig Actueel: René Draaisma (a.s.r.) over wetsvoorstel BAZ

a.s.r. noemt het wetsvoorstel Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) een gebalanceerd concept. René Draaisma, directeur Intermediaire...

Ferzekerd wint startersprijs VVP Advies Award 2024

Ferzekerd wint startersprijs VVP Advies Award 2024

Ferzekerd heeft de startersprijs gewonnen van de VVP Advies Award 2024. Jurylid Ingrid Oudhuis (Scildon) overhandigde persoonlijk namens de jury de award, de bloemen...

Wij Zijn Loek categoriewinnaar Niche VVP Advies Award 2024

Wij Zijn Loek categoriewinnaar Niche VVP Advies Award 2024

Wij Zijn Loek heeft de VVP Advies Award 2024 Categorie Niche gewonnen. Jurylid Kenneth Leenders (Expat Mortgages) overhandigde persoonlijk namens de jury de award,...

a.s.r. wil leidende verzekeraar in Nederland worden

a.s.r. wil leidende verzekeraar in Nederland worden

"De overname van Aegon Nederland is een mijlpaal in de ambitie van a.s.r. om een leidende verzekeraar in Nederland te worden", aldus a.s.r. tijdens een Capital Markets...

De Regt Adviesgroep winnaar categorie Pensioen Advies van VVP Advies Award 2024

De Regt Adviesgroep winnaar categorie Pensioen Advies van VVP Advies Award 2024

De Regt Adviesgroep heeft de VVP Advies Award 2024 categorie Pensioen Advies gewonnen. Jurylid Edwin Bosma (BHB Dullemond) overhandigde persoonlijk namens de jury...

Advies met M.I.N.T. wint VVP Advies Award 2024 Hypotheek Advies

Advies met M.I.N.T. wint VVP Advies Award 2024 Hypotheek Advies

Advies met M.I.N.T. heeft de VVP Advies Award 2024 Categorie Hypotheek Advies gewonnen. Juryvoorzitter Odette Bakker (Dazure) overhandigde persoonlijk namens de...

En de categoriewinnaars van de VVP Advies Award 2024 zijn...

En de categoriewinnaars van de VVP Advies Award 2024 zijn...

Adviesgroep Het Raadhuis (categorie Particulier Advies), duGardijn (Zakelijk Advies), Advies met M.I.N.T. (Hypotheek Advies, De Regt Adviesgroep (Pensioen Advies)...