Kifid verkort BKR-registratie

Register via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0469) De consument heeft in 2002 een hypothecaire lening afgesloten bij de bank. De consument heeft de woning verkocht met een restschuld. Deze restschuld is geregistreerd in het CKI van Stichting BKR. De consument is met de bank overeengekomen dat zij een bedrag van 12.000 euro ter finale kwijting zou betalen. Dit heeft de consument gedaan. Hierdoor is de lening in het CKI van Stichting BKR de achterstandscodering A met bijzonderheidscodering 3 geregistreerd. De consument betwist de juridische juistheid van deze registraties niet, maar verzoekt de bank om een belangenafweging. De bank heeft deze belangenafweging gemaakt en in het nadeel van de consument geoordeeld. De Geschillencommissie komt tot de conclusie dat de belangenafweging in het voordeel van de consument uitvalt. De commissie ziet voldoende aanleiding om de duur van de registraties te verkorten met een jaar. De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen.

Abstract

De commissie “begrijpt de argumenten van de bank, maar ziet ook dat de argumenten van de bank abstract blijven en niet of nauwelijks ingaan op de persoonlijke omstandigheden van de consument die het mogelijk zouden kunnen maken dat de belangenafweging in haar voordeel zou kunnen uitvallen.

“Hoewel financiering van een huis op zich niet hoeft te leiden tot een belangenafweging in het voordeel van de consument en een bewaartermijn van vijf jaar op zichzelf proportioneel is, ziet de commissie in dit specifieke geval persoonlijke omstandigheden die maken dat de belangenafweging in het voordeel van de consument moet uitvallen. Hiermee doelt de commissie op de situatie van de consument in het geheel, namelijk dat het moeilijk is voor de consument om vanwege de handicap van haar zoon een geschikte huurwoning te vinden, wat blijkt uit de onbetwiste stelling van de consument dat zij in de afgelopen paar jaar meerdere keren heeft moeten verhuizen, de actieve houding van de consument richting de bank in de periode 2015 tot en met 2018, het feit dat de inkomenssituatie stabiel is en er geen nieuwe schulden zijn ontstaan, en de duur van de registraties (inmiddels bijna vier jaar). (…) De consument heeft hard gewerkt om uit de schuldensituatie te komen waar zij in zat na de scheiding van haar ex-man in 2015. Uit de bewijzen die de consument heeft overgelegd blijkt ook dat zij de afbetaling uit eigen middelen heeft betaald.

“Deze belangen van de consument maken los van elkaar niet dat de belangenafweging in het voordeel van de consument zou uitvallen, maar gezamenlijk genomen zorgen deze belangen ervoor dat de belangen van de consument in dit individuele geval opwegen tegen de belangen van de bank en andere kredietverschaffers om de registraties te handhaven. Daarbij komt dat de registratie inmiddels nagenoeg vier jaar heeft geduurd en een verkorting van de bewaarperiode van vijf jaar met een jaar naar het oordeel van de commissie in dit geval redelijk is."

Reactie toevoegen

 
Te laat geklaagd over volgens Kifid zeer ongebruikelijk advies

Te laat geklaagd over volgens Kifid zeer ongebruikelijk advies

(Kifid-uitspraak GC 2022-1001) De Geschillencommissie heeft begrip voor de teleurstelling van de consument, omdat het advies om voor een dertienjarige twee gemengde...

In storm tegen paal rijden geen schade die is te voorzien

In storm tegen paal rijden geen schade die is te voorzien

(Kifid-uitspraak GC 2022-0989) De consument is door een storm met haar motor van de weg afgeraakt en tegen een paal gereden. De gevolmachtigde heeft de schade niet...

Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

(Kifid-uitspraak GC 2022-0992) Door een storm is er onder andere schade ontstaan aan de tuin van de consument. De gevolmachtigde heeft vergoeding van de schade aan...

Vissen toch verzekerd

Vissen toch verzekerd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0982) De kostbare vissen van de consument zijn overleden doordat de waterpompen door een blikseminslag zijn uitgevallen. De consument heeft...

Hypotheekofferte was klip en klaar

Hypotheekofferte was klip en klaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0979) SNS heeft de consument in het verleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Daarbij waren partijen een vergoedingsvrije ruimte van...

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0972) De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling inzake de financiering van de door hen aangekochte woning....

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

(Kifid-uitspraak GC 2022-0966) De consument vindt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door haar bij het afsluiten van de verzekering en daarna niet...

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2022-0941) De consument vordert uitkering onder de verzekering van door haar gemaakte kosten voor een oogoperatie van haar hond. De Geschillencommissie...

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

(Kifid-uitspraak GC 2022-0928) De consument stelt dat de adviseur hem onjuist heeft geïnformeerd over de wijziging van de beroepsklasse op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering....

Uitkering AOV bestendig inkomen?

Uitkering AOV bestendig inkomen?

HYPOTHEKEN – De consument geniet een inkomen uit AOV. Zij vraagt een verhoging van haar hypotheek aan voor 30.000 euro. De aanbieder weigert dit met als argument...