Kifid: vernietigingsvordering verjaard, klacht afgewezen

Kifid kantoor

(Geschillencommissie Kifid-uitspraak 2021-1021) Een consument vordert een vernietiging van de wijziging van de eindleeftijd van een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movir van 65 naar 60 jaar en uitkering tot haar 65ste jaar. De commissie oordeelt dat de vernietigingsvordering is verjaard en wijst de vordering af.

De consument heeft per 1 juni 1988 via haar toenmalige adviseur een aov bij Movir afgesloten met als verzekerd beroep ‘dierenarts’ en een eindleeftijd van 65 jaar. Op 13 mei 1993 heeft de consument op haar verzoek een fysiek gesprek gehad met een nieuwe adviseur over de verzekering. Vervolgens heeft de verzekeraar op 14 mei 1993 een door de consument ondertekend wijzigingsformulier ontvangen, gedateerd 5 mei 1993, met het verzoek de eindleeftijd van de verzekering te wijzigen naar 60 jaar. Op dit formulier stond de nieuwe adviseur vermeld als adviseur die de verzekering van de consument behartigt.

Bij brief van 1 juni 1993 heeft de verzekeraar aan de consument bevestigd dat de verzekering per 14 mei 1993 is gewijzigd en per die datum is ondergebracht bij de nieuwe adviseur. Bij deze brief heeft de verzekeraar een aangepast polisblad bijgevoegd waarop de eindleeftijd is gewijzigd naar 60 jaar.

Op 18 april 1994 heeft de consument zich arbeidsongeschikt gemeld bij de verzekeraar. Sindsdien heeft de consument tot 1 januari 2021 uitkering ontvangen van de verzekeraar. Op 27 juni 2020 heeft de consument de leeftijd van 60 jaar bereikt. Vervolgens zijn per 1 januari 2021 de verzekering en de uitkering beëindigd. Op 3 juli 2020 heeft de consument de verzekeraar meegedeeld dat het nimmer haar bedoeling was de eindleeftijd van de verzekering naar 60 jaar te wijzigen en verzocht om de eindleeftijd daarom weer aan te passen naar 65 jaar. De verzekeraar heeft niet aan haar verzoek voldaan.

De commissie concludeert in een niet-bindend advies dat de vordering is verjaard en wijst de vordering af.

Reactie toevoegen

 
NN en Movir participeren in Destress onderzoek onder werkend Nederland

NN en Movir participeren in Destress onderzoek onder werkend Nederland

Volgens deskundigen van het Destress initiatief kost dit Nederland meer dan een miljard euro per jaar. Dit is voor Movir en Nationale-Nederlanden Inkomen Collectief...

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

(Kifid-uitspraak GC 2024-0007, bindend) Consumenten claimen in 2022 stormschade aan boeidelen aan de gevel van hun woning bij Nh1816. De verzekeraar heeft op basis...

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

(Kifid-uitspraak GC 2023-1009) Een consument is van mening dat het garantiekapitaal bij premievrijmaking op einddatum niet komt te vervallen. Aegon denkt daar anders...

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

(Kifid-uitspraak GC 2023-0780 (Bindend) Een consument voert tegen ING twee klachtonderdelen aan. Hij beklaagt zich over het verloop van het aanvraagtraject voor...

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2023-0779, bindend) Een consument is slachtoffer geworden van afpersing waarbij derden de beschikking hebben gekregen over zijn bankpas, pincode...

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0757, Bindend) In verband met het naderende einde van de looptijd van één van de leningdelen van een hypotheek bij Obvion...

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0758, Bindend) De consument houdt een creditcard aan bij de Rabobank. Hij heeft een huurauto gereserveerd voor tijdens zijn vakantie in...