Kifid verwelkomt nieuwe leden Geschillencommissie en CvB

Ilya-Bilderbeek-lid-GC

Kifid verwelkomt de komende maanden negen nieuwe leden voor de Geschillencommissie en een nieuw lid voor de Commissie van Beroep. Zij zorgen voor versterking van de juridische en financiële deskundigheid van Kifid. Zo brengt een zestal nieuwe leden kennis en ervaring met kredietregistratieklachten in. Dit is welkom nu per 1 oktober aanstaande de geschillenregeling van BKR over gaat naar Kifid.

Het bestuur van Kifid heeft per 1 oktober Caroline Bleeker, Illya Bilderbeek (foto), Annemarie van Putten, Guus Alfrink, Reinoud Imhof en Joost Wagenaar benoemd tot leden van de Geschillencommissie.
Per 1 november 2021 zullen Gerard van Laarhoven en Piet Mallekoote de Geschillencommissie versterken en Willem Steenhoven de Commissie van Beroep. Per 1 januari 2022 zal Annemarie van den Berg toetreden als lid van de Geschillencommissie.

Zij vervullen deze functie als nevenfunctie. Voor hen geldt wat voor alle leden van de Geschillencommissie en van de Commissie van Beroep opgaat, dat ze niet werkzaam zijn voor een bij Kifid aangesloten financiële dienstverlener.

Reactie toevoegen

 
Beroep van Interbank tegen uitspraken over variabele rente niet behandelbaar

Beroep van Interbank tegen uitspraken over variabele rente niet behandelbaar

Het beroep van Interbank tegen twee uitspraken over variabele rente op doorlopend krediet is niet behandelbaar, zo blijkt uit de dinsdag gepubliceerde uitspraken...

Bank hoefde niet mee te werken aan afsluiten twee nieuwe leningen

Bank hoefde niet mee te werken aan afsluiten twee nieuwe leningen

(Kifid-uitspraak CvB 2021-0039) Consument heeft in 2008 een hypothecaire geldlening bij de Rabobank afgesloten voor oorspronkelijk 270.000 euro. Aan de lening is...

Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep de vernietiging van een bindend Kifid-advies toegewezen. Volgens het hof heeft de Kifid Commissie...

Tussenpersoon gaf geen verkeerd advies

Tussenpersoon gaf geen verkeerd advies

(Kifid-uitspraak GC 2021-0880) De consument heeft de tussenpersoon gevraagd om zijn uitvaartverzekeringen (kapitaalverzekeringen) te beëindigen en nieuwe uitvaartverzekeringen...

Kosten experts verzekerd voor zover het vaststellen hoogte schade betreft

Kosten experts verzekerd voor zover het vaststellen hoogte schade betreft

(Kifid-uitspraak GC 2021-0869) De consument wenst dat de verzekeraar een deskundige inschakelt, omdat hij van mening is dat partieel herstel van de vloer niet acceptabel...

Kifid wijst beroep tussenpersoon op niet-behandelbaarheid af

Kifid wijst beroep tussenpersoon op niet-behandelbaarheid af

(Kifid-uitspraak GC 2021-0874) De auto van de consument staat op naam van zijn eenmanszaak. De auto wordt gestolen. De gevolmachtigde heeft dekking onder de autoverzekering...

Verhoging autopremie was niet onredelijk

Verhoging autopremie was niet onredelijk

(Kifid-uitspraak GC 2021-0861) De consument is het niet eens met de premiestijging van zijn autoverzekering per contractvervaldatum. De Geschillencommissie is van...

Bank hoefde niet te wijzen op eigen verzekeringspakket

Bank hoefde niet te wijzen op eigen verzekeringspakket

Kifid-uitspraak GC 2021-0850) De consument vindt (onder andere) dat ABN Amro, als verzekeringsadviseur, hem had moeten informeren dat het mogelijk was om al zijn...

Klacht gaat nat...

Klacht gaat nat...

Kifid-uitspraak GC 2021-0854) De consument heeft schade geleden als gevolg van een lekkage in zijn badkamer. Hij heeft deze schade gemeld op zijn woon- en inboedelverzekering....

Schade veroorzaakt door aard van de zaak hoeft niet vergoed

Schade veroorzaakt door aard van de zaak hoeft niet vergoed

(Kifid-uitspraak GC 2021-0843) De consument heeft een beroep gedaan op zijn camperverzekering vanwege schade aan de motor van de camper. Volgens de gevolmachtigde...