Kifid verwerpt klachten over DIN Hypotheek Plan

Kifid 2017 (deel logo)

De Geschillencommissie Kifid heeft drie klachten over het DIN Hypotheek Plan van Zwolsche Algemeene, inmiddels Allianz, verworpen. Het betreft de bindende uitspraken GC 2019-975, GC 2019-976 en GC 2019-97. Volgens Kifid hadden consumenten uit de verstrekte productinformatie kunnen en moeten begrijpen dat zij een beleggingsverzekering afsloten. Ook de kosten waren terug te vinden in de productinformatie.

Betrokken consumenten hebben de verzekering destijds met behulp van een adviseur afgesloten bij de Zwolsche Algemeene. Naast kapitaalopbouw op basis van beleggen is in deze beleggingsverzekering ook het overlijdensrisico gedekt. De consumenten hebben hun beleggingsverzekeringen afgesloten op respectievelijk 1 mei 1987, 1 februari 1996 en op 1 februari 1999. In de loop van deze jaren is de regelgeving voor verzekeraars aangescherpt. Om die reden is in deze drie uitspraken verschillende wet- en regelgeving van toepassing. In alle drie de zaken beklagen de consumenten zich over de gebrekkige informatie vooraf en over door de verzekeraar onterecht in rekening gebrachte kosten. De consumenten betwisten dat over bepaalde kosten wilsovereenstemming zou bestaan met de verzekeraar.

In de drie klachtzaken hebben consumenten telkens voor of bij het afsluiten van de beleggingsverzekering een offerte gekregen, een aanvraagformulier, het polisblad en de bijbehorende voorwaarden. Op grond van deze productinformatie hadden consumenten volgens de Geschillencommissie kunnen en moeten weten dat zij een beleggingsverzekering afsloten. En ook wat de kenmerken zijn van deze beleggingsverzekering. De Geschillencommissie gaat niet mee in de redenering van de consumenten dat hun beleggingsverzekering niet heeft opgeleverd wat zij op grond van de voorgespiegelde rendementen mochten verwachten. Het is volgens Kifid echter algemeen bekend dat beleggen het risico meebrengt dat rendementen uiteindelijk (veel) lager kunnen zijn dan verwacht of gehoopt.

Bij het afsluiten van de beleggingsverzekeringen in 1987 en in 1996 was de verzekeraar niet verplicht om consumenten te informeren over fondsbeheerkosten die derden in rekening zouden brengen. Dit is anders in de klachtzaak over de beleggingsverzekering die in februari 1999 is afgesloten. Sinds oktober 1998 moet de verzekeraar de consument bij het afsluiten van de beleggingsverzekering  informeren over de fondsbeheerkosten. De verzekeraar heeft dat bij het afsluiten van de beleggingsverzekering met de consument in 1999 nagelaten. Tegenover deze consument heeft de verzekeraar niet voldaan aan zijn informatieplicht. Dat deze consument een andere keuze had gemaakt als zij van de fondsbeheerkosten had geweten, heeft zij niet aannemelijk gemaakt. De Geschillencommissie heeft niet kunnen vaststellen dat zij hierdoor schade heeft geleden en wijst daarom de vordering van deze consument af. Ook in de andere klachtzaken is er geen grond voor een schadevergoeding.

Verder heeft de Geschillencommissie in alle drie klachtzaken geconcludeerd dat de bepalingen over overlijdensrisicopremie en investeringspremie in de voorwaarden voldoende duidelijk en begrijpelijk zijn. Van een oneerlijk beding, zoals bedoeld in de Europese richtlijn consumentenovereenkomsten, is hier geen sprake. De betrokken consumenten doen tevergeefs een beroep op dwaling. De Geschillencommissie gaat ook niet mee in de redenering van de verzekeraar dat consumenten te laat zouden hebben geklaagd.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid: NN weigert terecht dekking op kostbaarhedenpolis

Kifid: NN weigert terecht dekking op kostbaarhedenpolis

Nationale-Nederlanden Schade heeft terecht een claim op een kostbaarhedenverzekering afgewezen omdat niet vast is komen te staan dat er sprake is van een plotselinge,...

Combee en Morshuis nieuwe bestuursleden Kifid

Combee en Morshuis nieuwe bestuursleden Kifid

Bart Combee (foto) en Paul Morshuis RC zijn benoemd tot lid van het bestuur van het Kifid. Combee was tot 1 juli 2020 werkzaam als bestuurder bij de Nederlandse...

Enige hoofdbrekens van de letselschadepraktijk in coronatijd

Enige hoofdbrekens van de letselschadepraktijk in coronatijd

(Kennisartikel Allianz in Katern Letselschade, VVP 03-2020) Alles rondom het coronavirus heeft impact op de maatschappij. Niets of niemand wordt ontzien. Om met...

Digitale transformatie vereist nog meer samenwerking in de keten

Digitale transformatie vereist nog meer samenwerking in de keten

(Kennisartikel Allianz) Klantwensen en klanteisen zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Op digitaal vlak vereist dit grote inspanningen van organisaties....

Corona: huis wordt centrum van ons bestaan

Corona: huis wordt centrum van ons bestaan

Ernaar gevraagd door Allianz Partners voorziet futuroloog Ray Hammond structurele veranderingen door corona. Allianz: "In een visiedocument licht Hammond aan de...

Allianz Scenario Sessies nr 1: BV Nederland (advertorial)

Allianz Scenario Sessies nr 1: BV Nederland (advertorial)

De uitbraak van het coronavirus stelt onze samenleving voor grote uitdagingen. Als nooit tevoren is de toekomst voor de BV Nederland onzeker. En het verleden...

Risico-opslag over maar één deel aanpassen

Risico-opslag over maar één deel aanpassen

HYPOTHEKEN – In 2006 sluit de consument een hypothecaire geldlening. De geldlening bestaat uit een aflossingsvrij leningdeel en een spaarhypotheek. Op de totale...

Geen contractuele verplichting

Geen contractuele verplichting

HYPOTHEKEN – Op 23 juli 2019 brengt de bank een renteverlengingsvoorstel uit. In de toelichting is hierbij de volgende zin opgenomen: “Een stijging...

Bank mag risico-opslag verhogen

Bank mag risico-opslag verhogen

HYPOTHEKEN – In verband met de financiering van de aankoop van een recreatiewoning sluit de consument in 2009 een hypothecaire geldlening van 122.000 euro....

Kifid: klacht verjaart als consument te lang stilzit

Kifid: klacht verjaart als consument te lang stilzit

Als consumenten te lang stilzitten, verjaart de klacht. Dat is te concluderen op basis van zeven recente uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. De bindende...