Kifid verwerpt klachten over DIN Hypotheek Plan

Kifid 2017 (deel logo)

De Geschillencommissie Kifid heeft drie klachten over het DIN Hypotheek Plan van Zwolsche Algemeene, inmiddels Allianz, verworpen. Het betreft de bindende uitspraken GC 2019-975, GC 2019-976 en GC 2019-97. Volgens Kifid hadden consumenten uit de verstrekte productinformatie kunnen en moeten begrijpen dat zij een beleggingsverzekering afsloten. Ook de kosten waren terug te vinden in de productinformatie.

Betrokken consumenten hebben de verzekering destijds met behulp van een adviseur afgesloten bij de Zwolsche Algemeene. Naast kapitaalopbouw op basis van beleggen is in deze beleggingsverzekering ook het overlijdensrisico gedekt. De consumenten hebben hun beleggingsverzekeringen afgesloten op respectievelijk 1 mei 1987, 1 februari 1996 en op 1 februari 1999. In de loop van deze jaren is de regelgeving voor verzekeraars aangescherpt. Om die reden is in deze drie uitspraken verschillende wet- en regelgeving van toepassing. In alle drie de zaken beklagen de consumenten zich over de gebrekkige informatie vooraf en over door de verzekeraar onterecht in rekening gebrachte kosten. De consumenten betwisten dat over bepaalde kosten wilsovereenstemming zou bestaan met de verzekeraar.

In de drie klachtzaken hebben consumenten telkens voor of bij het afsluiten van de beleggingsverzekering een offerte gekregen, een aanvraagformulier, het polisblad en de bijbehorende voorwaarden. Op grond van deze productinformatie hadden consumenten volgens de Geschillencommissie kunnen en moeten weten dat zij een beleggingsverzekering afsloten. En ook wat de kenmerken zijn van deze beleggingsverzekering. De Geschillencommissie gaat niet mee in de redenering van de consumenten dat hun beleggingsverzekering niet heeft opgeleverd wat zij op grond van de voorgespiegelde rendementen mochten verwachten. Het is volgens Kifid echter algemeen bekend dat beleggen het risico meebrengt dat rendementen uiteindelijk (veel) lager kunnen zijn dan verwacht of gehoopt.

Bij het afsluiten van de beleggingsverzekeringen in 1987 en in 1996 was de verzekeraar niet verplicht om consumenten te informeren over fondsbeheerkosten die derden in rekening zouden brengen. Dit is anders in de klachtzaak over de beleggingsverzekering die in februari 1999 is afgesloten. Sinds oktober 1998 moet de verzekeraar de consument bij het afsluiten van de beleggingsverzekering  informeren over de fondsbeheerkosten. De verzekeraar heeft dat bij het afsluiten van de beleggingsverzekering met de consument in 1999 nagelaten. Tegenover deze consument heeft de verzekeraar niet voldaan aan zijn informatieplicht. Dat deze consument een andere keuze had gemaakt als zij van de fondsbeheerkosten had geweten, heeft zij niet aannemelijk gemaakt. De Geschillencommissie heeft niet kunnen vaststellen dat zij hierdoor schade heeft geleden en wijst daarom de vordering van deze consument af. Ook in de andere klachtzaken is er geen grond voor een schadevergoeding.

Verder heeft de Geschillencommissie in alle drie klachtzaken geconcludeerd dat de bepalingen over overlijdensrisicopremie en investeringspremie in de voorwaarden voldoende duidelijk en begrijpelijk zijn. Van een oneerlijk beding, zoals bedoeld in de Europese richtlijn consumentenovereenkomsten, is hier geen sprake. De betrokken consumenten doen tevergeefs een beroep op dwaling. De Geschillencommissie gaat ook niet mee in de redenering van de verzekeraar dat consumenten te laat zouden hebben geklaagd.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Cyberincidenten rukken op in Top 10 bedrijfsrisico's in Nederland

Cyberincidenten rukken op in Top 10 bedrijfsrisico's in Nederland

Bedrijfsschade blijft volgens ondernemers het grootste bedrijfsrisico in Nederland. Maar cyberincidenten rukken snel op, aldus de Allianz Risk Barometer. Dan volgen...

Adfiz maakt nominaties Themaprijzen bekend

Adfiz maakt nominaties Themaprijzen bekend

Adfiz heeft de nominaties bekendgemaakt van de Themaprijzen van het Adfiz Prestatie Onderzoek dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau CYS. De winnaars worden...

Kwart ZZP'ers positief over verplichte AOV

Kwart ZZP'ers positief over verplichte AOV

Een kwart van de ZZP’ers staat positief tegenover een verplichte AOV, aldus onderzoek van Allianz in samenwerking met Ipsos. Uit het onderzoek blijkt verder...

Allianz: "Geen aanwijzingen dat daders data hebben kunnen ontsluiten"

Allianz: "Geen aanwijzingen dat daders data hebben kunnen ontsluiten"

"Vooralsnog is er geen enkele aanwijzing dat de daders de gegevens hebben kunnen ontsluiten. Desondanks willen wij iedereen informeren die mogelijk betrokken is....

Kifid: bank mag vrij opneembare spaarrekening eenzijdig opzeggen

Kifid: bank mag vrij opneembare spaarrekening eenzijdig opzeggen

ABN Amro mag een vrij opneembare spaarrekening eenzijdig opzeggen, aldus de Geschillencommissie Kifi in bindende uitspraak GC 2019-783. Kifid noemt twee maanden...

Commissie van Beroep Kifid: beperkte nazorgplicht adviseur

Commissie van Beroep Kifid: beperkte nazorgplicht adviseur

De nazorgplicht van een adviseur bij een consumptief krediet is beperkt, zo bevestigt ook de  Commissie van Beroep van Kifid in uitspraak 2019-033. Financieel...

Kifid mag oordeel soms ook direct na hoorzitting geven

Kifid mag oordeel soms ook direct na hoorzitting geven

Bij overzichtelijke klachtzaken met een financieel belang kleiner van 25.000 euro mag de Geschillencommissie Kifid voortaan direct na een hoorzitting een oordeel...

Kifid stelt dat Achmea rechtsbijstandspolis niet zomaar tussentijds kan opzeggen

Kifid stelt dat Achmea rechtsbijstandspolis niet zomaar tussentijds kan opzeggen

Achmea mag de rechtsbijstandpolis van een klant vanwege het schadeverloop (zes meldingen) niet opzeggen. Achmea had de beëindiging aangekondigd in een brief....

Kifid: klacht tegen Florius is verkeerd geadresseerd

Kifid: klacht tegen Florius is verkeerd geadresseerd

Een consument is van mening dat de risicopremie te hoog is en spreekt Florius erop aan. De Geschillencommissie Kifid oordeelt in bindende uitspraak 2019-558...

Kifid: onjuiste info polisblad: kosten oversluiten voor bank

Kifid: onjuiste info polisblad: kosten oversluiten voor bank

Ondanks dat een polisblad niet voldeed aan de wettelijke vereisten, krijgt een consument toch geen schadevergoeding. Wel moet de bank opdraaien voor de kosten van...