Kifid wast verzekeraar oren

Car wash via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-1063) De auto van de consument is betrokken geweest bij een aanrijding in een wasstraat. De verzekeraar heeft de aansprakelijkheid van de consument erkend. De consument is het daar niet mee eens. De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar de aansprakelijkheid van de consument ten onrechte heeft erkend en daaraan nadelige gevolgen heeft verbonden voor de bonus/maluskorting en de schadevrije jaren. De verzekeraar (Avéro Achmea) hoeft niet de eigen schade van de consument te vergoeden, omdat niet is gebleken dat de consument in haar verhaalsmogelijkheden is bemoeilijkt door het handelen van de verzekeraar. De vordering wordt daarom gedeeltelijk toegewezen.

De commissie: “Uit het dossier blijkt niet dat voordat de aansprakelijkheid werd erkend de consument om een nadere verklaring is gevraagd. De verzekeraar stelt dat de gevolmachtigd agent wel de tegenpartij om een verklaring heeft gevraagd, maar geen contact heeft kunnen krijgen. De commissie begrijpt dat de verzekeraar voortvarend te werk wilde gaan en het proces niet nodeloos lang wilde frustreren. Daar staat tegenover dat de consument wel de kans moet krijgen om het standpunt van de verzekeraar (marginaal) te toetsen en zo nodig tegenbewijs in te brengen. Het is tevens niet de consument tegen te werpen dat het proces langer duurt als de tegenpartij niet reageert op een verzoek van de verzekeraar om nadere verduide-
lijking. De tegenpartij is immers degene die de schade vergoed wil hebben. Van hem mag dan eveneens enige voortvarendheid worden verwacht.

“De conclusie is dat de verzekeraar meer onderzoek had moeten doen. De verzekeraar had op grond van de toen beschikbare informatie de aansprakelijkheid niet mogen erkennen. Als hij daartoe om hem moverende redenen, bijvoorbeeld de relatief geringe omvang van de geclaimde schade, toch is overgegaan, behoren de daaraan verbonden nadelige gevolgen voor de premie en de schadevrije jaren niet ten laste van de consument te komen.”

Op 23 november 2019 reed de partner van de consument in de auto van de consument door een wasstraat. Aan het eind van de wasstraat reed een auto tegen de achterzijde van de auto van de consument, waarbij de auto van de tegenpartij tegen de trekhaak van de auto van de consument kwam.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

“In de klachten", aldus Kifid-directeur Eveline Ruinaard in het jaarverslag 2023, "gaat het vaak niet over de werking van producten maar veel meer over de...

Nieuw systeem voor schadevrije jaren minimaal half jaar later ingevoerd

Nieuw systeem voor schadevrije jaren minimaal half jaar later ingevoerd

Het sectorbestuur Schade heeft het advies vanuit de projectorganisatie overgenomen om de ingangsdatum voor het nieuwe systeem voor schadevrije jaren met minimaal...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...