Kifid wil impasse rondom berekening teveel betaald rente doorbreken

Kifid 2017 (deel logo)

DNB stopte per 1 april met het publiceren van de rentereeks voor doorlopend consumptief krediet en dus is het de vraag welke referentierente kredietverstrekkers vanaf mei 2022 moeten gebruiken bij het berekenen van mogelijk te veel betaalde rente op doorlopend krediet met variabele rente, zo stelt Kifid, die in samenspraak met zowel kredietverstrekkers als consumentenvertegenwoordigers een oplossing wil zoeken.

"Het is duidelijk dat het ontbreken van de openbare DNB-rentereeks leidt tot een impasse als het gaat om doorlopend kredietovereenkomsten die doorlopen na 1 mei 2022. Dit probleem doet zich bij sommige kredietverstrekkers ook voor als een doorlopend krediet met variabele rente voor 1 mei 2022 is omgezet naar een persoonlijke lening die nog doorloopt; ook daarvoor kan de referentierente van belang zijn. Kifid zal om die reden de behandeling van klachten over variabele rente op doorlopend krediet dat niet geheel is afgelost voor 1 mei 2022 voorlopig aanhouden. Eerst moet er duidelijkheid komen over de te gebruiken referentierente vanaf 1 mei 2022", aldus Kifid.

Kifid stelt dat zij als geschilbeslechter niet de eerst aangewezene is om voor de impasse een oplossing aan te dragen. Wel kan Kifid een gebruikte nieuwe norm toetsen in een klachtprocedure. De norm van het gebruiken van de openbare DNB-rentereeks komt voort uit uitspraken van Kifid. Kifid is om die reden bereid te inventariseren welke ideeën er leven bij kredietverstrekkers en consumentenorganisaties over een alternatief voor de referentierentereeks van DNB. Kifid heeft de heren Lord en Slager bereid gevonden om gesprek aan te gaan met kredietverstrekkers en vertegenwoordigers van consumenten. De gesprekken zullen geen pasklare oplossing bieden, zegt Kifid; ze kunnen wel inzicht geven in mogelijke oplossingen. De beide deskundigen zullen vervolgens hun visie op een alternatief voor de DNB-rentereeks neerleggen in een deskundigenbericht over de referentierente bij flexibel hypotheek krediet waar de geschillencommissie om heeft gevraagd. Ook gaat Kifid in gesprek met AFM en DNB.

De impasse die is ontstaan heeft geen gevolgen voor doorlopende kredieten met variabele rente die vóór 1 mei 2022 geheel zijn afgelost.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Niet alleen ouderen worstelen met digitaal bankieren

Niet alleen ouderen worstelen met digitaal bankieren

2,6 miljoen volwassen Nederlanders voeren niet al hun bankzaken geheel zelfstandig uit. Dat blijkt uit onderzoek van DNB. De toezichthouder heeft oorzaken en oplossingen...

Kifid laat verzekeraar excuses maken

Kifid laat verzekeraar excuses maken

(Kifid-uitspraak GC 2023-0052) De consument stelt dat de verzekeraar en zijn alarmcentrale geen adequate hulp hebben geboden bij de repatriëring van de man...

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2023-0053) De consumenten hebben schade aan de beplanting in de tuin doordat tijdens een storm het dak van het tuinhuis van de buren is afgewaaid....

AFM: "Toegang tot financiële dienstverlening niet vanzelfsprekend"

AFM: "Toegang tot financiële dienstverlening niet vanzelfsprekend"

De AFM roept in een nieuw rapport de financiële sector op om onderzoek te doen onder moeilijk bereikbare doelgroepen en kennis uit te wisselen om de toegankelijkheid...

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Nieuwe woning of niet?

Nieuwe woning of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2023-0023) De consument heeft bij de kredietverstrekker een hypotheek aangevraagd. Partijen verschillen van mening of de consument een beroep...

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Volgens Kifid komt het moment in zicht dat het klachteninstituut het hoofdstuk 'beleggingsverzekeringsklachten' kan sluiten. In de tweede helft van 2022 hebben...

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

(Kifid-uitspraak GC 2023-0029) ZLM hoeft een kapotte televisie als gevolg van een onweersbeestje niet te vergoeden, stelt de Geschillencommissie. In de televisie...

AFM-bestuursvoorzitter: data en AI kunnen leiden tot discriminatie

AFM-bestuursvoorzitter: data en AI kunnen leiden tot discriminatie

"Niet iedereen is gebaat bij digitalisering van het financiële leven. Dat moeten we niet vergeten in ons enthousiasme voor de kansen", aldus AFM-bestuursvoorzitter...