kifid: zorgplicht adviseur kent grenzen

Scooter koplamp via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-1101, bindend) Volgens de Geschillencommissie Kifid reikt de zorgplicht van een adviseur niet zover dat hij alle verzekeringsmogelijkheden met een consument moet bespreken, als het verzoek van de consument daartoe geen aanleiding geeft. Concreet gaat het in dit geval om het niet adviseren van een schadeverzekering voor opzittenden van een scooter.

De consument heeft bij Voogd & Voogd een scooterverzekering met w.a./volledig- cascodekking en ongevallen opzittendendekking afgesloten, waarbij zijn echtgenote als de regelmatige bestuurder is vermeld. De dekking voor ongevallen opzittenden betreft 5.000 euro in geval van overlijden en 10.000 euro in geval van blijvende algehele invaliditeit. Deze verzekering is afgesloten met bemiddeling van adviseur De Jong en van Diermen uit Bunschoten-Spakenburg.  Op 14 oktober 2019 heeft de destijds zestienjarige dochter van de consument een ongeval gehad met de scooter waarbij zij ernstig en langdurig letsel heeft opgelopen.

De consument vordert 16.124 euro, waarvan 10.000 uur smartengeld. De consument verwijt de adviseur de zorgplicht te hebben geschonden door hem niet te wijzen op de mogelijkheid een aparte schadeverzekering voor opzittenden af te sluiten. Volgens de consument mag hij van zijn adviseur verwachten dat hij de consument expliciet op belangrijke verzekeringsmogelijkheden wijst en op de gevolgen van het niet afsluiten van een dergelijke verzekering. Bovendien was duidelijk dat de scooter door het hele gezin gebruikt zou gaan worden. Dat de consument de meest goedkope verzekering wilde, klopt niet. De consument wil altijd de beste verzekering tegen een zo goed mogelijke prijs. De consument heeft nooit opdracht gegeven tot alleen een WA+-verzekering. Wel  is er in overleg met de adviseur voor gekozen om de echtgenote als regelmatige bestuurder aan te wijzen en niet de dochter, omdat anders premie en eigen risico een stuk duurder zouden uitvallen. De consument stelt ook dat hij zijn klachtplicht niet heeft geschonden,  aangezien hij pas van deze dekking op te hoogte werd gesteld na het ongeluk en alleen pas toen Voogd & Voogd een fout maakte in de beoordeling
van de dekking.

De Geschillencommissie stelt dat de consument inderdaad zijn klachtplicht niet heeft geschonden. Tegelijkertijd stelt de commissie dat de adviseur zijn zorgplicht ook niet heeft geschonden. De zorgplicht van de adviseur strekt volgens de commissie namelijk niet zo ver dat hij alle verzekeringsmogelijkheden met de consument moet bespreken, als het verzoek van de consument daartoe geen aanleiding geeft. Als de consument een (niet-gangbare) aanvullende dekking wil, ligt het ook op de weg van de consument om dit aan de adviseur voldoende kenbaar te maken, zodat deze passend kan adviseren. De consument heeft dat niet gedaan. De vordering wordt afgewezen.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Berend Tooms - Tooms Beheer 7 januari 2022

De afwegingen van het Kifid zijn soms ondoorgrondelijk.

Kifid: geen zorgplichtschending bij haast consumenten

Kifid: geen zorgplichtschending bij haast consumenten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0600) Consument en ex-partner benaderen een adviseur van de Hypothekers Associatie in Amersfoort voor het afsluiten van twee hypotheken....

Nieuw commissielid Geschillencommissie Kifid

Nieuw commissielid Geschillencommissie Kifid

Elly van Zadelhoff wordt per 1 juli 2024 benoemd tot lid van de Geschillencommissie Kifid. Van Zadelhoff werkte onder meer voor een ambtenarenbond, wetenschappelijk...

Kifid: te laag bedrag, geen beroep

Kifid: te laag bedrag, geen beroep

(Kifid-uitspraak GC 2024-0444) Een consument heeft een klacht ingediend omdat in zijn optiek de uitvoerder van de rechtsbijstandverzekering een beroepsfout heeft...

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

(Kifid-uitspraak GC 2024-0007, bindend) Consumenten claimen in 2022 stormschade aan boeidelen aan de gevel van hun woning bij Nh1816. De verzekeraar heeft op basis...

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

(Kifid-uitspraak GC 2023-1009) Een consument is van mening dat het garantiekapitaal bij premievrijmaking op einddatum niet komt te vervallen. Aegon denkt daar anders...

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

(Kifid-uitspraak GC 2023-0780 (Bindend) Een consument voert tegen ING twee klachtonderdelen aan. Hij beklaagt zich over het verloop van het aanvraagtraject voor...

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2023-0779, bindend) Een consument is slachtoffer geworden van afpersing waarbij derden de beschikking hebben gekregen over zijn bankpas, pincode...