kifid: zorgplicht adviseur kent grenzen

Scooter koplamp via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-1101, bindend) Volgens de Geschillencommissie Kifid reikt de zorgplicht van een adviseur niet zover dat hij alle verzekeringsmogelijkheden met een consument moet bespreken, als het verzoek van de consument daartoe geen aanleiding geeft. Concreet gaat het in dit geval om het niet adviseren van een schadeverzekering voor opzittenden van een scooter.

De consument heeft bij Voogd & Voogd een scooterverzekering met w.a./volledig- cascodekking en ongevallen opzittendendekking afgesloten, waarbij zijn echtgenote als de regelmatige bestuurder is vermeld. De dekking voor ongevallen opzittenden betreft 5.000 euro in geval van overlijden en 10.000 euro in geval van blijvende algehele invaliditeit. Deze verzekering is afgesloten met bemiddeling van adviseur De Jong en van Diermen uit Bunschoten-Spakenburg.  Op 14 oktober 2019 heeft de destijds zestienjarige dochter van de consument een ongeval gehad met de scooter waarbij zij ernstig en langdurig letsel heeft opgelopen.

De consument vordert 16.124 euro, waarvan 10.000 uur smartengeld. De consument verwijt de adviseur de zorgplicht te hebben geschonden door hem niet te wijzen op de mogelijkheid een aparte schadeverzekering voor opzittenden af te sluiten. Volgens de consument mag hij van zijn adviseur verwachten dat hij de consument expliciet op belangrijke verzekeringsmogelijkheden wijst en op de gevolgen van het niet afsluiten van een dergelijke verzekering. Bovendien was duidelijk dat de scooter door het hele gezin gebruikt zou gaan worden. Dat de consument de meest goedkope verzekering wilde, klopt niet. De consument wil altijd de beste verzekering tegen een zo goed mogelijke prijs. De consument heeft nooit opdracht gegeven tot alleen een WA+-verzekering. Wel  is er in overleg met de adviseur voor gekozen om de echtgenote als regelmatige bestuurder aan te wijzen en niet de dochter, omdat anders premie en eigen risico een stuk duurder zouden uitvallen. De consument stelt ook dat hij zijn klachtplicht niet heeft geschonden,  aangezien hij pas van deze dekking op te hoogte werd gesteld na het ongeluk en alleen pas toen Voogd & Voogd een fout maakte in de beoordeling
van de dekking.

De Geschillencommissie stelt dat de consument inderdaad zijn klachtplicht niet heeft geschonden. Tegelijkertijd stelt de commissie dat de adviseur zijn zorgplicht ook niet heeft geschonden. De zorgplicht van de adviseur strekt volgens de commissie namelijk niet zo ver dat hij alle verzekeringsmogelijkheden met de consument moet bespreken, als het verzoek van de consument daartoe geen aanleiding geeft. Als de consument een (niet-gangbare) aanvullende dekking wil, ligt het ook op de weg van de consument om dit aan de adviseur voldoende kenbaar te maken, zodat deze passend kan adviseren. De consument heeft dat niet gedaan. De vordering wordt afgewezen.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Berend Tooms - Tooms Beheer 7 januari 2022

De afwegingen van het Kifid zijn soms ondoorgrondelijk.

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0616) De consument heeft op 24 november 2021 bezwaar gemaakt tegen de beslissing van Achmea Schade (Interpolis) in 2005 om geen verdere...

Kifid: opnieuw ingediende klacht niet behandelbaar

Kifid: opnieuw ingediende klacht niet behandelbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0615, bindend) De consument klaagt over de (totstandkoming van de) second opinion van met betrekking tot een rechtsbijstandverzekering van...

Kifid: terechte verwachting van consument is nog geen toezegging van de bank

Kifid: terechte verwachting van consument is nog geen toezegging van de bank

(Kifid-uitspraak GC 2023-0614) Consumenten doen bij ABN Amro een hypotheekaanvraag zonder advies. Ze hebben het idee dat de hypotheekaanvraag wordt toegewezen, maar...

Kifid: klacht over registratie deels niet-behandelbaar deels gegrond

Kifid: klacht over registratie deels niet-behandelbaar deels gegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0587) De consument heeft een klacht ingediend over de registratie van zijn persoonsgegevens in het EVR door Nationale-Nederlanden Schade....

Kifid: klacht over late afwijzing financieringsaanvraag ongegrond

Kifid: klacht over late afwijzing financieringsaanvraag ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0588) ASR heeft kort voor de overdracht een financieringsaanvraag afgewezen. Consumenten klagen bij Kifid over de communicatie van de verzekeraar...

Kifid: belang minderjarigen rechtvaardigt langere opzeggingstermijn

Kifid: belang minderjarigen rechtvaardigt langere opzeggingstermijn

(Kifid-uitspraak GC 2023-0389) Bij broker DEGIRO konden minderjarigen (via hun ouders) beleggingsdiensten afnemen. De broker fuseert met een Duitse bank. Enige tijd...

Kifid: redelijk vermoeden van fraude telt niet

Kifid: redelijk vermoeden van fraude telt niet

(Kifid-uitspraak GC 2023-0379, bindend) De Geschillencommissie Kifid is van oordeel dat verzekeraar Rhion de persoonsgegevens van de consument ten onrechte heeft...

Kifid wijst klacht over boeterente af

Kifid wijst klacht over boeterente af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0134, bindend) De consumenten hebben Florius verzocht om de lopende rentevastperiode open te breken, waarna zij een aanbod is gedaan. De...

Kifid: verzekeraar hoeft klant niet te attenderen op voordeliger product

Kifid: verzekeraar hoeft klant niet te attenderen op voordeliger product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0133) Een consument klaagt omdat hij voor zijn aov meer betaalt dan zijn broers in vergelijkbare omstandigheden. Ook heeft de verzekeraar...

ABN Amro verwijst niet naar Kifid, maar schendt zorgplicht niet

ABN Amro verwijst niet naar Kifid, maar schendt zorgplicht niet

(Kifid-uitspraak GC 2022-1007) ABN Amro heeft verzuimd een ontevreden klant te verwijzen naar Kifid (of de burgerlijke rechter), maar is daarmee niet tekortgeschoten...