Klacht van 144 mille tegen adviseur strandt bij Kifid

Euro's 500 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0629) Kifid geeft de consumenten die 144 mille van hun hypotheekadviseur eisten geen gelijk. De adviseur is bij de indicatieve berekeningen voor het (maximaal) te lenen bedrag uitgegaan van onvolledige informatie over het (pensioen)inkomen van de consumenten. Van de adviseur hoefde naar het oordeel van de Geschillencommissie in het onderhavige geval ten aanzien van de indicatieve berekeningen echter niet meer te worden verwacht.

De consumenten hebben zich in mei 2020 tot de adviseur gewend met de wens een woning aan te kopen. De adviseur heeft de consumenten vervolgens indicatieve berekeningen van het maximaal te lenen bedrag doen toekomen op basis van de door de consumenten verstrekte stukken. De consumenten hebben in december 2020 zonder financieringsvoorbehoud een woning gekocht en de adviseur gevraagd te bemiddelen bij het verkrijgen van een financiering. Het aanbod van de geldverstrekker was substantieel lager dan ze hadden verwacht op basis van de berekeningen van de adviseur waardoor ze meer eigen vermogen hebben moeten inbrengen om de financiering rond te krijgen. Ze stellen de adviseur aansprakelijk voor de vermeende schade. De Geschillencommissie heeft geoordeeld dat de adviseur niet toerekenbaar is tekortgeschoten in de uitvoering van zijn dienstverlening jegens de consumenten en dat de vordering van de consumenten tot vergoeding van 144.000 euro niet kan worden toegewezen.

De commissie “is van oordeel dat de adviseur in het onderhavige geval, in de fase waarin het traject zich bevond niet verwijtbaar heeft gehandeld jegens de consumenten. Hij heeft berekeningen gemaakt op basis van de door de consumenten aangeleverde stukken over het inkomen. In de Leidraad Hypotheekadvisering van de AFM staat opgenomen dat wanneer een consument en de adviseur besluiten om samen het totale adviestraject in te gaan, de fase van volgt van de beeldvorming. Daarin vindt de inventarisatie plaats, op een veel gedetailleerder niveau dan bij de kennismaking. Daarbij inventariseert de adviseur onder meer de financiële positie van een consument relevant voor het opstellen van een passend hypotheekadvies.

“De consumenten hebben de adviseur eind december, na de aankoop van de woning, de opdracht verstrekt het advies- dan wel bemiddeltraject in te gaan voor het verkrijgen van een financiering. Van de adviseur hoefde naar het oordeel van de commissie in het onderhavige geval ten aanzien van de indicatieve berekeningen dan ook niet meer te worden verwacht. De adviseur heeft op basis van de door de consumenten verstrekte gegevens informatie verstrekt.

Klachtafhandeling

“Uit het dossier volgt dat de adviseur niet binnen de door hem aangegeven termijn heeft gereageerd op de klacht die de consumenten op 26 juni 2021 bij hem hebben ingediend. Daarnaast is de adviseur niet ingegaan op alle klachtonderdelen van de consumenten. De commissie volgt de consumenten daarom ook in hun klacht over de klachtafhandeling door de adviseur en verzoekt de adviseur hier nota van te nemen.

“Dit klachtonderdeel kan ook niet leiden tot toewijzing van de vordering. De adviseur heeft voor zijn werkzaamheden geen kosten in rekening gebracht en aangeboden andere kosten (al dan niet gedeeltelijk) voor zijn rekening te nemen. Tot meer kan hij ten aanzien van dit klachtonderdeel niet gehouden worden.”

Reactie toevoegen

 
Kifid laat verzekeraar excuses maken

Kifid laat verzekeraar excuses maken

(Kifid-uitspraak GC 2023-0052) De consument stelt dat de verzekeraar en zijn alarmcentrale geen adequate hulp hebben geboden bij de repatriëring van de man...

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2023-0053) De consumenten hebben schade aan de beplanting in de tuin doordat tijdens een storm het dak van het tuinhuis van de buren is afgewaaid....

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Nieuwe woning of niet?

Nieuwe woning of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2023-0023) De consument heeft bij de kredietverstrekker een hypotheek aangevraagd. Partijen verschillen van mening of de consument een beroep...

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Volgens Kifid komt het moment in zicht dat het klachteninstituut het hoofdstuk 'beleggingsverzekeringsklachten' kan sluiten. In de tweede helft van 2022 hebben...

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

(Kifid-uitspraak GC 2023-0029) ZLM hoeft een kapotte televisie als gevolg van een onweersbeestje niet te vergoeden, stelt de Geschillencommissie. In de televisie...

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

(Kifid-uitspraak GC 2023-0018) De consument heeft een beroep op zijn golfverzekering gedaan en aan de verzekeraar verzocht de schade die hij heeft geleden als gevolg...

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk...

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin is door het bestuur van Kifid benoemd tot lid van haar Commissie van Beroep vanaf 1 februari 2023. Molin heeft een brede juridische deskundigheid. Sinds...