Klacht verdrinkt...

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2020-926) Consument doet een beroep op zijn verzekering vanwege waterschade in de badkamer, slaapkamer en aan het plafond in de woonkamer. De schade is het gevolg van water dat door gebroken tegels rondom de doucheput en ontbrekende voegen is gesijpeld. Allianz wijst de claim af omdat de schade niet het gevolg is van een onvoorziene en plotselinge gebeurtenis. Bovendien is de schadeoorzaak niet als gedekte gebeurtenis opgenomen in de voorwaarden. Tot slot is de schadeoorzaak opgenomen als situatie waarin verzekeraar geen dekking verleent. De Geschillencommissie oordeelt dat verzekeraar de claim mocht afwijzen omdat uit de artikelen, die in onderlinge samenhang moeten worden gelezen, volgt dat geen sprake is van schade die door een onverwachte en plotselinge gebeurtenis is ontstaan en die is genoemd in de voorwaarden.

Reactie toevoegen

 
Aegon moet eindwaarde beleggingsverzekering opnieuw berekenen zonder provisiekosten

Aegon moet eindwaarde beleggingsverzekering opnieuw berekenen zonder provisiekosten

(Kifid-uitspraak GC 2021-0234) Aegon moet de eindwaarde van een beleggingsverzekering opnieuw berekenen en daarbij de provisiekosten buiten beschouwing laten. Dit...

Kifid: nader onderzoek naar zorgvuldigheidstoets

Kifid: nader onderzoek naar zorgvuldigheidstoets

Kifid-directeur Eveline Ruinaard pleit in het jaarverslag 2020 van het klachteninstituut voor nader onderzoek naar de zorgvuldigheidstoets, die vorig jaar door SEO...

Kifid: bijna helft klachten opgelost door bemiddeling en schikking

Kifid: bijna helft klachten opgelost door bemiddeling en schikking

Kifid heeft in 2020 in totaal 3.223 klachten van consumenten gericht tegen hun financiële dienstverlener inhoudelijk behandeld. Bijna de helft, 1.481 klachten,...

Kifid-tips voor financiële dienstverleners

Kifid-tips voor financiële dienstverleners

Uit de praktijk van Kifid en uitspraken 2020 van de Geschillencommissie zijn  onderstaande tips voor financiële dienstverleners te halen, aldus Kifid bij...

Klant terecht deur gewezen na beledigingen

Klant terecht deur gewezen na beledigingen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0283) De consument heeft zich naar het oordeel van de Geschillencommissie beledigend uitgelaten. De uitvoerder heeft de rechtsbijstand op...

Opdracht duidelijk afbakenen

Opdracht duidelijk afbakenen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0318) Van een duidelijk afgebakende opdracht, zoals de adviseur het noemt, is naar het oordeel van de Geschillencommissie geen sprake, nu...

Consument en adviseur hebben onderzoeksplicht

Consument en adviseur hebben onderzoeksplicht

(Kifid-uitspraak GC 2021-0303) De rente van de hypothecaire geldlening van de consument is – met tussenkomst van zijn financieel adviseur – verlaagd...

Kifid matigt vergoeding adviseur van 3.000 naar 500 euro

Kifid matigt vergoeding adviseur van 3.000 naar 500 euro

(Kifid-uitspraak GC 2021-0301) De consumenten hebben gevorderd dat de adviseur wordt veroordeeld tot het terugbetalen van de door hen betaalde advieskosten. Omdat...

Kifid: prejudiciële vragen Hof Den Haag geen aanleiding voor aanhouden beleggingsverzekeringsklachten

Kifid: prejudiciële vragen Hof Den Haag geen aanleiding voor aanhouden beleggingsverzekeringsklachten

De prejudiciële vragen van het Hof Den Haag aan de Hoge raad inzake beleggingsverzekeringen van Nationale-Nederlanden zijn voor Kifid geen reden om de behandeling...

Tussenpersoon hoeft niet op zoek naar oorzaak gaslek

Tussenpersoon hoeft niet op zoek naar oorzaak gaslek

(Kifid-uitspraken GC 2021-0285 en GC 2021-0286) De consument heeft kosten moeten maken vanwege een lekkage aan de gasleiding onder de betonnen vloer van zijn woning....