Klant mag uitgaan van juistheid boete op de pro forma aflosnota

Kifid 2017 (deel logo)

(Kifid-uitspraak GC 2020-816) De bank (de Volksbank N.V., h.o.d.n. DBV Finance) heeft op verzoek van consumenten een pro forma aflosnota opgemaakt, maar heeft de berekening op een foutieve risicoklasse gebaseerd. Consumenten hebben vervolgens een substantieel deel van de hypothecaire geldlening vervroegd afgelost en een definitieve aflosnota opgevraagd. Zij hebben gesteld dat zij op basis van de tussentijdse aflossing en de inmiddels kortere rentevastperiode hadden verwacht dat de boete voor vervroegde aflossing op de definitieve aflosnota lager zou zijn dan die op de pro forma aflosnota. Dit was niet het geval. Uit de vaste lijn van uitspraken van de Geschillencommissie volgt dat consumenten redelijkerwijs geen rekening hoeven te houden met omstandigheden anders dan rentedalingen, zoals – bijvoorbeeld – een fout in de berekening van de voorlopige aflossingsnota (zie bijvoorbeeld Geschillencommissie Kifid-nummers 2016-258 en 2017-101). Het uitgangspunt dient dan ook te zijn dat zij mochten uitgaan van de juistheid van de boete voor vervroegde aflossing zoals vermeld op de pro forma aflosnota. De Commissie oordeelt dat de bank de verschuldigde boete voor vervroegde aflossing per 19 mei 2020 opnieuw moet berekenen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Claim van 8.000 euro doorgespoeld

Claim van 8.000 euro doorgespoeld

(Kifid-uitspraak GC 2020-848) Pleziervaartuigenverzekering. Partijen verschillen van mening over de uitleg van de verzekeringsvoorwaarden. Consument stelt dat deze...

Kosten overdracht waren bekend bij consument

Kosten overdracht waren bekend bij consument

(Kifid-uitspraak GC 2020-840) Consument verzoekt aan de pensioenverzekeraar (Achmea) om het kapitaal van zijn pensioenverzekering over te dragen naar pensioen in...

Consument tijdig geïnformeerd over advieskosten

Consument tijdig geïnformeerd over advieskosten

(Kifid-uitspraak GC 2020-835) Consument heeft zich beklaagd over de advieskosten die hij heeft moeten betalen aan de Rabobank bij het aangaan van een nieuwe hypothecaire...

Uitleg vaststellingsovereenkomst

Uitleg vaststellingsovereenkomst

(Kifid-uitspraak GC 2020-836) Rechtsbijstandverzekering. Uitleg vaststellingsovereenkomst. Consument wenst dat uitvoerder (ARAG) toestemming geeft om de second opinion...

Bank niet verantwoordelijk voor (forse) rentedaling

Bank niet verantwoordelijk voor (forse) rentedaling

(Kifid-uitspraak GC 2020-827) Consument heeft in 1999 een OpMaat Hypotheek gesloten bij de Rabobank met daaraan gekoppeld een OpMaat Verzekering. Daarin wordt kapitaal...

Kifid laat a.s.r. bank hypotheekkosten vergoeden ontstaan door stoppen effectendienstverlening

Kifid laat a.s.r. bank hypotheekkosten vergoeden ontstaan door stoppen effectendienstverlening

Kifid laat a.s.r. bank kosten vergoeden die de cliënt maakte wegens het besluit van de bank de effectendienstverlening te beëindigen (uitspraak GC 2020-825)....

Ontwikkelingen die dekking niet raken, vallen buiten nazorgplicht

Ontwikkelingen die dekking niet raken, vallen buiten nazorgplicht

Algemene ontwikkelingen, zoals het ingestelde provisieverbod, hebben geen gevolgen voor de dekking van de AOV en vallen daarmee niet onder de nazorgplicht. De Wft...

Dekker: Kifid ook voor geschil consument en verzekeraar aansprakelijke partij

Dekker: Kifid ook voor geschil consument en verzekeraar aansprakelijke partij

Om de toegang tot het Kifid te verbeteren wordt er op in gezet dat gedupeerden ook bij het instituut terecht kunnen, als er sprake is van een geschil over de AVP...

Adviseur moet consument 70.288,44 euro vergoeden

Adviseur moet consument 70.288,44 euro vergoeden

De schadevergoeding die SFZ Financiële Diensten moet betalen na de eerdere Kifid-tussenuitspraak schending zorgplicht is vastgesteld op 70.288,44 euro. De consument...

Repatriëring duurde niet te lang

Repatriëring duurde niet te lang

(Kifid-uitspraak GC 2020-799) Consumenten vorderen 1.000 euro immateriële schadevergoeding van Allianz Global Assistance omdat zij menen dat de repatriëring...