Klant terecht deur gewezen na beledigingen

Vloeken verboden via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0283) De consument heeft zich naar het oordeel van de Geschillencommissie beledigend uitgelaten. De uitvoerder heeft de rechtsbijstand op grond van de verzekeringsvoorwaarden mogen staken. In het verlengde daarvan heeft de verzekeraar de verzekeringsovereenkomst mogen beëindigen. Deze beëindiging is niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

De Geschillencommissie is van oordeel dat “de uitingen van de consument naar objectieve maatstaven inderdaad als beledigend, intimiderend en denigrerend kunnen worden gekwalificeerd. Daarbij overweegt de commissie dat de consument zich herhaaldelijk beledigend over medewerkers van de uitvoerder heeft uitgelaten. Daarbij komt dat vast is komen te staan dat de uitvoerder de consument al eerder enkele malen heeft meegedeeld dat zijn gedrag onacceptabel was en hem ook kenbaar heeft gemaakt wat de gevolgen zouden zijn als de consument zijn gedrag niet zou aanpassen”.

De commissie komt verder tot het oordeel dat “de consument onvoldoende feiten naar voren heeft gebracht die de conclusie rechtvaardigen dat de opzegging door de verzekeraar per de herzieningsdatum gelet op de omstandigheden van het geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid als onaanvaardbaar moet worden aangemerkt. Het mag dan wel zo zijn dat in het begin de samenwerking tussen de consument en de uitvoerder beter verliep, maar de consument heeft uiteindelijk meerdere waarschuwingen van de uitvoerder gekregen over zijn wijze van communiceren met medewerkers. De consument is in de gelegenheid gesteld zijn gedrag aan te passen, maar heeft dit niet gedaan. Door dit niet te doen komt het voor zijn rekening en risico dat de verzekeraar de verzekeringsovereenkomst heeft beëindigd. De consument had dit ook kunnen verwachten, nu hij zijn gedrag ondanks meerdere waarschuwingen niet heeft verbeterd”.

Reactie toevoegen

 
Kifid definieert ‘kernbeding’ in verzekeringsvoorwaarden opnieuw

Kifid definieert ‘kernbeding’ in verzekeringsvoorwaarden opnieuw

Alleen voorwaarden die de dekking van de verzekering afbakenen en die invloed hebben op de verzekeringspremie zijn aan te merken als ‘kernbeding’, concludeert...

Onjuiste termijnstelling in veertiendagenbrief

Onjuiste termijnstelling in veertiendagenbrief

(Kifid-uitspraak GC 2021-0419) De ANWB heeft incassomaatregelen genomen nadat de consument de premie voor het lidmaatschap Wegenwacht Nederland Standaard niet heeft...

Verzekeraar hoeft klant niet te wijzen op nieuwe producten

Verzekeraar hoeft klant niet te wijzen op nieuwe producten

(Kifid-uitspraak GC 2021-0422) De consument stelt zich op het standpunt dat a.s.r. jegens hem toerekenbaar tekort is geschoten door de lopende verzekering niet aan...

Rabobank moet 44.979 euro betalen na overkreditering

Rabobank moet 44.979 euro betalen na overkreditering

Rabobank moet wegens overkreditering 44.979 euro betalen aan de klagende consument. Aldus de Geschillencommissie Kifid in einduitspraak GC 2021-0423. De andere helft...

Univé hoeft premieverschil niet te vergoeden

Univé hoeft premieverschil niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2021-0392) De consument stelt dat hij door de – door Kifid als onterechte beoordeelde - registratie van zijn persoonsgegevens door Univé...

Geen adviesrelatie tussen direct writer en consument

Geen adviesrelatie tussen direct writer en consument

(Kifid-uitspraak GC 2021-0401) De direct writer, aldus de Geschillencommissie, heeft de consument niet geadviseerd over de verzekering. Hij heeft de verzekering...

Kifid begraaft claim over in 1934 gesloten uitvaartverzekering

Kifid begraaft claim over in 1934 gesloten uitvaartverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2021-0403) In 1934 is voor de moeder van de consument een uitvaartverzekering gesloten bij (de rechtsvoorganger van) Ardanta. Het verzekerd kapitaal...

Terechte rekening adviseur na voortijdige beëindiging opdracht

Terechte rekening adviseur na voortijdige beëindiging opdracht

(Kifid-uitspraak GC 2021-0385) De rekening die de hypotheekadviseur indiende na voortijdige beëindiging door de consumenten van de opdracht tot advies en bemiddeling...

Adviseur beroept zich met succes op verjaring maar zat sowieso niet fout

Adviseur beroept zich met succes op verjaring maar zat sowieso niet fout

(Kifid-uitspraak GC 2021-0376) De consumenten hebben in 2010 via de adviseur een spaarhypotheek afgesloten voor de aankoop van een woning. In 2020 hebben de consumenten...

Mop van Tiggele nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Mop van Tiggele nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Het bestuur van Kifid heeft prof. mr. N. (Mop) van Tiggele-van der Velde per 1 mei benoemd tot lid van de Commissie van Beroep. Van Tiggele is deskundige op het...