Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

Euro's 500 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0344) De consument verwijt de adviseur dat hij haar een overbruggingslening met een variabele rente heeft geadviseerd terwijl hij wist dat zij zekerheid wilde over de maandlasten van haar lening. Zij vordert 330.000 euro van de adviseur. De Geschillencommissie stelt vast dat de consument de adviseur heeft ingeschakeld voor advies en bemiddeling maar dat zij hem daarbij wel een bepaalde aanwijzingen heeft
gegeven.

De commissie: "Zo wilde zij een overbruggingslening van 350.000 euro en bewust geen offerte bij Argenta omdat zij daar naar eigen zeggen een ‘enorm trauma’ heeft opgelopen. Uit het dossier kan worden opgemaakt dat de adviseur gevolg heeft gegeven aan de aanwijzingen van de consument. Tijdens de hoorzitting is door de adviseur toegelicht dat Argenta de enige aanbieder in de markt is die een overbruggingslening aanbiedt tegen een vaste rente. Wat betreft de zekerheid omtrent de maandlasten was een overbruggingslening bij Argenta wellicht een betere keuze geweest. Echter, gelet op de uitdrukkelijke wens van de consument om geen lening bij Argenta af te sluiten is bewust niet naar die optie gekeken, aldus de adviseur. De commissie oordeelt dat dit de adviseur in dit geval niet worden verweten".

Voor eigen risico

De commissie verder: "De (variabele) rente voor de overbruggingslening is na de verstrekkingsdatum gestegen van 1,9 naar 5,9 procent hetgeen vanzelfsprekend effect heeft op de maandlast. Overigens heeft de consument op het klantinventarisatieformulier ingevuld dat zij 2.000 euro per maand zou kunnen sparen. De commissie leidt hieruit af dat er dus enigszins financiële ruimte was om de gestegen maandlast op te vangen. Van een niet passend product is dus geen sprake. Eveneens een gevolg van de gestegen rente is dat de verkoop van woningen in het hogere segment moeizamer verloopt waardoor woning 1 nog altijd niet verkocht is. Deze gewijzigde omstandigheden liggen echter in de risicosfeer van de consument en kunnen niet op de adviseur worden afgewenteld".

Reactie toevoegen

 
Hypotheekadviseur komt op de koffie

Hypotheekadviseur komt op de koffie

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-0480A) De adviseur had de consument moeten waarschuwen voor het risico dat de bank geen geldlening zou verstrekken als de bestemming...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0458) Door een onjuiste veronderstelling van de adviseur is de offerte niet geüpload in het systeem van de bank. De termijn waarbinnen...

Zelfs afgeblazen concert Rammstein zorgt voor herrie

Zelfs afgeblazen concert Rammstein zorgt voor herrie

(Rechtspraak) De vraag is of de assurantietussenpersoon een op haar rustende zorgplicht tegenover de festivalorganisator heeft geschonden. De Rechtbank Amsterdam...

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0419) De consument heeft een beroep gedaan op haar inboedelverzekering nadat in haar auto is ingebroken terwijl de auto in een inpandige...

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt...