Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0169) De consument vindt dat hij voor zijn rechtsbijstandverzekering te veel premie betaalt, omdat hij geen gebruik kan maken van een verzekerde module. Hij wil de te veel betaalde premie terugvorderen van de tussenpersoon en doet daarvoor een beroep op zijn rechtsbijstandverzekering. De uitvoerder (Stichting Univé Rechtshulp) heeft de consument meegedeeld dat hij over onvoldoende informatie beschikt om de zaak te kunnen beoordelen. Hij vraagt de consument toestemming te verlenen om inzage te krijgen in eerdere dossiers die juist onder die verzekerde module zijn aangemaakt. De consument vindt dat hij voldoende informatie heeft overgelegd en vordert dat de uitvoerder de zaak tegen de tussenpersoon verder oppakt. De Geschillencommissie kan het standpunt van de uitvoerder volgen dat inzage in die dossiers relevant kan zijn voor de beoordeling. De klacht is ongegrond en de vordering wordt afgewezen.

De commissie “vindt het niet onredelijk dat de uitvoerder zich beroept op artikel 5.1.2 van de voorwaarden. De commissie kan de uitvoerder volgen in zijn standpunt dat de informatie uit de twee dossiers die gedurende de looptijd van de verzekering zijn aangemaakt onder de module Werk & Inkomen relevant kan zijn voor de beoordeling van de zaak.

“Voor zover de consument stelt dat aanvullende informatie niet nodig is, omdat de tussenpersoon al heeft erkend dat er fouten zijn gemaakt, overweegt de commissie dat de uitvoerder dit standpunt voldoende gemotiveerd heeft betwist. Hoewel de tussenpersoon bereid was de consument een vergoeding toe te kennen en daarbij heeft erkend dat hij het (gedeeltelijk) met hem eens was, kan uit de e-mailberichten van de tussenpersoon van 20 en 25 augustus 2021 niet de conclusie worden getrokken dat hij ook erkent dat hij als assurantietussenpersoon jegens de consument is tekortgeschoten. Dat de uitvoerder hierover aanvullende vragen heeft gesteld, acht de commissie dan ook niet onredelijk.”

Omdat de consument niet in loondienst maar als zelfstandig ondernemer werkzaam is, heeft hij bij de tussenpersoon geklaagd over het meeverzekeren van de module Werk & Inkomen. Volgens de consument had de tussenpersoon hem erop moeten wijzen dat deze dekking ‘overbodig’ was. De tussenpersoon heeft de consument per e-mail van 20 augustus 2021 meegedeeld dat hij het hier (gedeeltelijk) mee eens was.

De consument heeft op 22 september 2021 bij de uitvoerder om rechtsbijstand verzocht in het geschil met de tussenpersoon. Hij wilde namelijk premierestitutie ontvangen vanaf 2006 en niet, zoals de tussenpersoon heeft voorgesteld, vanaf 2016. De uitvoerder heeft de zaak in behandeling genomen en de consument op dezelfde dag per e-mail verzocht om een korte toelichting op de geschillen met de tussenpersoon, de gevoerde correspondentie en eventueel andere relevante stukken.

Reactie toevoegen

 
Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0384) De consument heeft zijn stelling dat de uitvaartverzekeraar uitgaat van een onjuist verzekerd kapitaal met geen enkel document onderbouwd....

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0385) De consumenten hebben een hypothecaire geldlening bij de bank. Eind oktober 2021 hebben zij de bank benaderd met de wens om gebruik...

Kifid: ‘nietje’ voor klager

Kifid: ‘nietje’ voor klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0368) Door opslag in brandwerende koffers zijn de nietjes van unieke comics van de consument gecorrodeerd. De Geschillencommissie oordeelt...

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2023-0354) Het staat vast dat de adviseur de consumenten niet heeft geïnformeerd over de mogelijke kosten (bereidstellingsprovisie) van...

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0346) Voor de financiering van bestaande woningen heeft Florius andere documenten nodig dan voor nieuwbouwwoningen. Florius is volgens de...

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

(Kifid-uitspraak GC 2023-0338) ING Bank moet 25.000 euro schadevergoeding betalen wegens zorgplichtverzuim. De bank verzuimde de KEW te betrekken bij haar advisering...