Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0169) De consument vindt dat hij voor zijn rechtsbijstandverzekering te veel premie betaalt, omdat hij geen gebruik kan maken van een verzekerde module. Hij wil de te veel betaalde premie terugvorderen van de tussenpersoon en doet daarvoor een beroep op zijn rechtsbijstandverzekering. De uitvoerder (Stichting Univé Rechtshulp) heeft de consument meegedeeld dat hij over onvoldoende informatie beschikt om de zaak te kunnen beoordelen. Hij vraagt de consument toestemming te verlenen om inzage te krijgen in eerdere dossiers die juist onder die verzekerde module zijn aangemaakt. De consument vindt dat hij voldoende informatie heeft overgelegd en vordert dat de uitvoerder de zaak tegen de tussenpersoon verder oppakt. De Geschillencommissie kan het standpunt van de uitvoerder volgen dat inzage in die dossiers relevant kan zijn voor de beoordeling. De klacht is ongegrond en de vordering wordt afgewezen.

De commissie “vindt het niet onredelijk dat de uitvoerder zich beroept op artikel 5.1.2 van de voorwaarden. De commissie kan de uitvoerder volgen in zijn standpunt dat de informatie uit de twee dossiers die gedurende de looptijd van de verzekering zijn aangemaakt onder de module Werk & Inkomen relevant kan zijn voor de beoordeling van de zaak.

“Voor zover de consument stelt dat aanvullende informatie niet nodig is, omdat de tussenpersoon al heeft erkend dat er fouten zijn gemaakt, overweegt de commissie dat de uitvoerder dit standpunt voldoende gemotiveerd heeft betwist. Hoewel de tussenpersoon bereid was de consument een vergoeding toe te kennen en daarbij heeft erkend dat hij het (gedeeltelijk) met hem eens was, kan uit de e-mailberichten van de tussenpersoon van 20 en 25 augustus 2021 niet de conclusie worden getrokken dat hij ook erkent dat hij als assurantietussenpersoon jegens de consument is tekortgeschoten. Dat de uitvoerder hierover aanvullende vragen heeft gesteld, acht de commissie dan ook niet onredelijk.”

Omdat de consument niet in loondienst maar als zelfstandig ondernemer werkzaam is, heeft hij bij de tussenpersoon geklaagd over het meeverzekeren van de module Werk & Inkomen. Volgens de consument had de tussenpersoon hem erop moeten wijzen dat deze dekking ‘overbodig’ was. De tussenpersoon heeft de consument per e-mail van 20 augustus 2021 meegedeeld dat hij het hier (gedeeltelijk) mee eens was.

De consument heeft op 22 september 2021 bij de uitvoerder om rechtsbijstand verzocht in het geschil met de tussenpersoon. Hij wilde namelijk premierestitutie ontvangen vanaf 2006 en niet, zoals de tussenpersoon heeft voorgesteld, vanaf 2016. De uitvoerder heeft de zaak in behandeling genomen en de consument op dezelfde dag per e-mail verzocht om een korte toelichting op de geschillen met de tussenpersoon, de gevoerde correspondentie en eventueel andere relevante stukken.

Reactie toevoegen

 
Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

(Kifid-uitspraak GC 2024-0152) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur bij het verzamelen van stukken voor de hypotheekaanvraag ten onrechte te veel...

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

(Kifid-uitspraak GC 2024-0145) Dat de verzekeraar de rechtsbijstandspolis toch verlengde, is zijn eigen schuld. De verzekering moet worden voortgezet. Aldus de Geschillencommissie,...

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...