Kleinere Wwft-instellingen worstelen met uitvoering

Wasmachine (gratis Pixabay)

Naarmate de omvang van een Wwft-instelling kleiner is, vindt zij de maatregelen slechter uitvoerbaar en minder effectief. Dit geldt zowel voor de implementatie van een risico-beleid, als voor het vaststellen van UBO’s en het verscherpt cliëntenonderzoek bij binnenlandse PEPs (politically exposed persons).

Aldus onderzoek door EY in opdracht van Financiën onderzoek naar de uitvoerbaarheid van een aantal artikelen uit de implementatiewet van de vierde anti-witwasrichtlijn. Het maandag gepubliceerde onderzoek dateert overigens van juli 2021.

Minister Kaag stelt naar aanleiding van het rapport “specifiek aandacht te zullen besteden aan de uitvoerbaarheid van de regelgeving voor kleine instellingen. Zo zien we ook een taak voor de overheid om te zorgen hoe instellingen aan hun verplichtingen kunnen voldoen en dat instellingen voldoende informatie krijgen of kunnen vinden om de verplichtingen goed uit te voeren. Ook moet het belang van de regelgeving voldoende duidelijk zijn”.

Over het algemeen geven de instellingen aan dat zij de verplichting om een risicogebaseerde beoordeling in hun bedrijfsvoering te verankeren voor het merendeel hebben gerealiseerd (68 procent) en dat deze verplichtingen tot effect hebben dat instellingen een betere risico-inschatting kunnen maken, daardoor risico’s beter identificeren en dit leidt tot het beter herkennen van ongebruikelijke transacties (62 procent). Wel geldt ook een discrepantie tussen banken enerzijds en andere financiële instellingen en beroepsgroepen anderzijds. Waar banken zeer positief zijn over de effectiviteit is dat bij andere financiële instellingen en beroepsgroepen beduidend minder.

Instellingen zijn verdeeld over de vraag of het verscherpt cliëntenonderzoek bijdraagt aan het constateren van risico’s, het vaker vaststellen van hoog risico cliënten of het melden van ongebruikelijke transacties.

De verplichting om op PEP’s verscherpt cliëntenonderzoek toe te passen wordt over het geheel genomen negatief ervaren. Het vaststellen dat een persoon als PEP kwalificeert is voor de meeste instellingen nog redelijk uitvoerbaar, maar het vervolgens toepassen van het verscherpt cliëntenonderzoek wordt disproportioneel genoemd. De instellingen geven aan dat de inspanning voor PEP’s te hoog is en dat zij het idee hebben dat dit weinig oplevert.

Uitwerking begrip UBO

Uit de vragenlijst blijkt in het algemeen dat het vaststellen van de UBO geen problemen oplevert en dat de meerderheid van de instellingen aangeeft dat de uitwerking bijdraagt aan het vaststellen van de UBO’s. Ook hier geldt dat beroepsgroepen minder positief zijn dan de grotere instellingen. Uit de interviews blijkt dat het vaststellen van de UBO toch vaak als bewerkelijk wordt ervaren. Hierbij wordt aangetekend dat kleinere instellingen vaker het vaststellen van de UBO niet in de bedrijfsvoering hebben verankerd. Dit kan ermee te maken hebben dat deze instellingen voor het merendeel particuliere klanten bedienen en daarom voor de meeste zakelijke relaties geen UBO hoeven vast te stellen.

Uitvoerbaarheid

Het algemene beeld is dat instellingen, groot en klein, beschikken over voldoende financiële middelen, personeel en kennis om de verplichtingen uit de Wwft uit te voeren. Op al deze afzonderlijke elementen geeft 55 tot 65 procent van de instellingen aan hierover te kunnen beschikken. De discrepantie tussen grote en kleine instellingen is het grootst bij financiële middelen, waar 84 procent van de grote instellingen positief is, is dit bij kleine instellingen 56 procent. Uit de interviews blijkt dat kleine instellingen de administratieve lasten van de verplichtingen niet vinden opwegen tegen het naar huns inziens beperkte nut van de maatregelen.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren zijn straks niet meer mogelijk, gegevensdeling door banken, andere financiële...

UBO-register van kracht

UBO-register van kracht

Aan de vooravond van het UBO-register, dat 27 september van kracht wordt, hebben verzekeraars nogmaals opgeroepen tot volledige toegang. Verzekeraars kunnen slechts...

"FinCEN leaks onderstrepen belang publiek-private samenwerking"

"FinCEN leaks onderstrepen belang publiek-private samenwerking"

De zogenoemde FinCEN leaks, waarbij duizenden verdachte meldingen van banken aan de Amerikaanse antiwitwas-autoriteit zijn gelekt naar een consortium van onderzoeksjournalisten,...

In strijd tegen witwassen: hele publiek-private keten versterken

In strijd tegen witwassen: hele publiek-private keten versterken

De NVB roept op de publiek-private keten te versterken ten behoeve van een effectieve bestrijding van witwassen. De NVB in een tweet naar aanleiding van berichtgeving...

Aan de slag met de Wwft

Aan de slag met de Wwft

(Door Adfiz) De aanpak van witwassen en crimineel geld staat hoog op de politieke agenda. Het is dan ook niet verwonderlijk dat nalevingstoezicht op de Wet ter...

Verzekeraars willen voor witwasonderzoek toegang tot externe persoonsregisters

Verzekeraars willen voor witwasonderzoek toegang tot externe persoonsregisters

Geef verzekeraars voor hun witwasonderzoeken toegang tot externe persoonsregisters. Daar pleit het Verbond van Verzekeraars wederom voor in zijn reactie op de consultatie...

Adviesaanvraag anti-witwas poortwachtersfunctie rammelt

Adviesaanvraag anti-witwas poortwachtersfunctie rammelt

De noodzaak voor het gebruik van het BSN of controle met gegevens uit de BRP door Wwft-instellingen onvoldoende, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in antwoord...

Verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro door handelaren

Verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro door handelaren

Het kabinet zet in op een verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren op contante betalingen vanaf 3.000 euro. Dit in het kader van de strijd tegen het witwassen....

UBO-register kost meer dan vijf miljoen

UBO-register kost meer dan vijf miljoen

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) is positief over de manier waarop de realisatie van het UBO-register wordt aangepakt, meldt minister Hoekstra aan de Tweede Kamer....

Grote vraag naar speurneuzen witwaspraktijken

Grote vraag naar speurneuzen witwaspraktijken

De financiële sector staat te springen om speurneuzen die fraude, witwaspraktijken en het financieren van terrorisme een halt toe kunnen roepen. Dat ziet Walters...