“Klimaat moet standaard in opleidingspakket verzekeringsadviseur komen”

Timo Berkman 2021

Timo Brinkman, Beleidsadviseur Klimaat bij het Verbond van Verzekeraars, vindt dat er standaard aandacht moet komen voor het klimaat in opleidingen voor verzekeringsadviseurs. Dat zegt hij op de site van het Verbond in een interview naar aanleiding van het donderdag verschenen AFM-rapport ‘De invloed van klimaatverandering op schadeverzekering’.

Brinkman noemt het “terecht dat de AFM eens goed inzoomt op de verzekerbaarheid van klimaatverandering. Het aanbod is toch leidend. Ook deel ik de conclusie dat de bewustwording in ons land omhoog moet. Juist dáár kan het intermediair een rol bij spelen. Helemaal als het gaat om complexe risico’s, want doordat we steeds meer weten, valt er ook steeds meer te kiezen. Een ondernemer in Limburg kan zich bijvoorbeeld op de provinciale markt prima verzekeren tegen een overstroming van de Geul. Ik ken echter gevallen van de recente wateroverlast waarbij samen met de adviseur is gekozen voor de laagste prijs op de (internationale) markt en onvoldoende naar het risico en de dekking is gekeken. De teleurstelling achteraf had dus voorkomen kunnen worden. Ik zou het daarom wel goed vinden als het klimaat standaard in het opleidingspakket van een verzekeringsadviseur komt. Als we een echte doorbraak in het bewustzijn van onze klanten willen bereiken, zullen we het toch echt met zijn allen moeten doen.”

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - n.v.t. 31 oktober 2021

Beste Paul, ''Ik kan me dan ook moeilijk voorstellen dat dat niet onder je Bavampolis zou vallen als je daar een keer een foutje in zou maken". Dus jij kunt je moeilijk voorstellen, dat een verzekeraar niet uitkeert, als de verzekerde schade veroorzaakt, waarvoor hij niet verzekerd is op de polis?. ----------------------- Nadat wijeen vijf jaar geleden de AFM verzochten om onze AFM- adviseer- en bemiddelingsvergunning in te trekken, heb ik de Bavam gevraagd om vanaf 1 januari het uitlooprisico te verzekeren op de bestaande polis. Bavam reageerde daarop met een totaal nieuwe polis (geen vermelding van oud polisnummer).. In de correspondentie die daarop volgende, waarop ik zei dat ik misschien net zo goed de Bavampolis nog een jaartje kon aanhouden (is gebaseerd op jaaromzet), stelde de senior-acceptant iets van de strekking Waarom zou je? Je hebt geen AFM-vergunning meer, en de Bavam-polis dekt alleen onder de Wft = advies/bemiddeling = AFM-vergunningshoudend plichtige werkzaamheden.. ------------------------ Daar laat ik het bij... Nog een fijn vervolg van het weekend toegewenst..

Gerda - n.v.t. 31 oktober 2021

Beste Paul, ik ben niet 'we' maar een consument uit Oost-Nederland, waar je in het niet zo dichtbebouwde gebied ervaart dat de consument al decennia bezig is met het milieu: Hoe dacht je dat we hier denken over de woordvoerders uit de financiële verzekeringsbranche in de media zoals hier: Als we een echte doorbraak in het bewustzijn van onze klanten willen bereiken.... Arrogantie ten top, ik denk dat de consumenten hier, zeker de verzekeraars nog iets leren kunnen. Laat staan wat de aannemers denken die sowieso rekening houden met de Bouwbesluiten en waar aan elke woning bij verkoop al sinds jaren een energielabel kleeft. Wat dacht je van de asbestsanering, waar de consument dit bij een bepaald aantal m2 een 20 jaar geleden zelf nog een schuurtje mocht afbreken en de wijze waarop hij dit afval doorzichtig plastic moest aanbieden. De vergunning die een 25 jaar geleden een vuilverbrandingsoven nodig had bijv vanwege de mogelijke neerslag op de gewassen in de directe omgeving. Het effect van de neerslag uit de kernramp Tsjernobyl waardoor er juist hier in Nederland melk van opstalstaande koeien naar een geselecteerde melkfabriek gebracht werd t.b.v. babyvoeding. En 1995 werd er gevreesd voor overstroming van de Rijn/en de IJssel, terwijl hier tevens opvanggezinnen waren voor de verplicht geevacueerde gezinnen uit de Betuwe. Denk aan de boten, die in de hete zomer van 2017 (?) droog kwam te liggen/scheef tegen de wal kwamen te liggen, waardoor ze dreigden te kapseizen. Denk aan de verjaardagspartijen, waarop besproken wordt dat de Energiebedrijven hier de opgewekte warmte door Zonnepanelen niet eens kunnen verwerken: wil je dan al zonnepanelen, dan moet je meteen kiezen om die energie weer zelf te gebruiken, bijv door een diepte-warmtepomp die immers zomer en winter moet pompen om de energie in diep in de bodem op peil te houden c.q. niet uit te putten. En waar ik tot nog toe een beetje schroom heb om zo een dieptepomp (waar overigens een gemeentelijke vergunning voor vereist is) in 140 mtr de grond in te pompen, hoorde ik afgelopen week over de innovatieve 'horizontale' warmtepomp, een buizensysteem die maar zo'n anderhalve meter in de grond hoeft, maar waar je een flinke oppervlakte tuin voor achter je huisje moet hebben liggen. Onze gemeente/privaat-woningverhuurcorporatie is samen met Liander momenteel volop bezig met een warmtenet, wat vlgns onze gemeente DE vervanger van gas moet worden. De gemeente predikt in het wijkkrantje, dat een bovengrondse warmtepomp teveel (buren-)overlast geeft en b. dat het Electriciteitsbedrijf de stroomvoorziening van een hele wijk vol bovengrondse warmtepompen helemaal niet aankan. Dus zou feitelijk hetzelfde probleem ontstaan als bij de nieuwbouw van NH1816. Wat heeft de woningcorporatie nu toestemming voor gekregen: een warmtenet, waarbij de huurwoningen zelf weliswaar 'van het gas af' zijn, maar de centrale warmtepomp wèl gevoed wordt voor bijverwarming met.... gas.. (zie je de consequenties hiervan al je met de huurders/consumenten hier al voor je met de onvoorziene huidige gasprijzen... Vervolgens: Consument wil in deze gemeente herbouw realiseren, nadat eerst een erkend sloopbedrijf/asbestverwijderaar het oude huis heeft afgebroken en de grond volledig heeft gesaneerd (duur grapje!). Dan overweeg ik, zodra dat beschikbaar is, verwarmingsketel op waterstof-energie, maar die is nog niet beschikbaar, sowieso kies ik voor inductie-koken, driedubbele beglazing (aannemer zal het huidige bouwbesluit moeten volgen) etc. a. Die waterstof is nog niet beschikbaar; b. Dat warmtenet, zoals gezegd deels draaiend op gas, komt niet eerder dan over 5 jaar in die bestaande straat - sterker nog, dat komt er wellicht nooit.... Dus heb ik nu geen andere keus dan een te gaan voor een individuele Diepte-warmtepomp (subsidie nog steeds Euro 7.000.- ?? ook voor nieuwbouw??) , maar dan wil ik graag wel gas, als bijverwarming evenals privaat-ondernemer Huurcorporatie in onze gemeente, dat ook mag bij haar centrale warmtepomp. Nee...zegt de wethouder, je krijgt geen gasaansluiting (tenzij je toezegt over een jaar of vijf over te schakelen op dat deels met Woz-gelden gefinancierde, nu ook gemeentelijke warmtenet).. Kiezen voor dit gemeentelijke verwarmingsnet, bijverwarmd met binnenkort onbetaalbaar gas, en dat bij een Vrije Energiemarkt/keuze in Nederland: Logisch dat een consument dan, over een 5 jaar zal dit warmtenet m.i. allang achterhaald zijn, eerder die kostbare warmtepomp ook maar laat zitten, en gaat kiezen als Energiebron voor zijn gehele huis en ghaat voor een driedubbele aansluiting van Liander: moet wel, maar kan niet geleverd worden door Liander. -------------------------------------------------------------------------------------------- Duizelt het je al, Paul, deze dagelijkse praktijk die de consument tegenkomt, waar o.a. de agrarische bedrijven/gebouwen- bijverzekering asbestsaneringen bij brand/storm, AVB's t.b.v. Mengvoederbedrijven die zich begin 2000 alleen tegen mega-premies konden verzekeren bij de verzekeringstak een bepaald, agrarisch gespecialiseerde bedrijf. Alleen een gewaardeerde provinciale tussenpersoon kon nog wel eens een knieval maken bij bijvoorbeeld Delta Lloyd (moeilijk sinds dioxinegevaar vlgns D Ll destijds) en de bedrijfsaansprakelijkheid van zo een mengvoederbedrijf verzekerd krijgen. ----------------------------------------- Dus... wat mij als consument vooral irriteert is het huidige geschreeuw van de topfunctionarissen, dat de consument - en de ondernemers, bewust moet worden gemaakt van de klimaat-MAATREGELEN... 1. De gemiddelde traditionele tussenpersoon met een gezond nuchter boerenverstand, is net als de gemiddelde consument met hetzelfde nuchtere verstand, al decennia bezig met die millieuvervuilingen en daaraan al dan niet gerelateerde klimaatveranderingen; 2. Die millieuvervuilingen houden zeker - hier in Oost-Gelderland, niet op aan de landsgrens met Duitsland 3. Op grond van bovenstaande in het door mij omschreven dilemma, zou ik zeker niet 'mijn' adviserende hypotheekbemiddelaar willen zijn als hij mij '' ons gemeentelijk warmtenet'' zou hebben geadviseerd. Ik zou hem aansprakelijk maar zo aansprakelijk hebben kunnen stellen over een jaar of 5 voor zijn glazenbol-klimaatadviezen M.a.w. op dit moment zijn er helemaal geen klimaatadviezen te geven.... -------- En de verzekeraars zelf?? Hoe zit het eigenlijk met de mogelijkheden tot het verzekeren van die zonnepanelen?

Paul Burger - Ideële Verzekeringen 30 oktober 2021

Beste Gerda, Natuurlijk hoeven wij geen klimaatadviezen te geven. Maar ik denk wel dat klimaat gerelateerde risico’s onderdeel moeten zijn van een schadeverzekeringsadvies. Zodat een klant kan kiezen waarvoor hij wel of geen dekking wenst. En ik denk ook dat de adviseur aan zijn klant moet gaan vragen of hij het van belang acht dat zijn schadeverzekeraar duurzaam belegt, duurzaam schadeherstel mogelijk maakt of qua dekking duurzaamheidselementen heeft toegevoegd. Als dat zo is, lijkt me dat gewoon een klantbehoefte waar je rekening mee dient te houden. Net als andere klantbehoeften als prijs, gemak en kwaliteit qua dienstverlening of dekking. Ik kan me dan ook moeilijk voorstellen dat dat niet onder je Bavampolis zou vallen als je daar een keer een foutje in zou maken. Als we de klimaatproblemen willen oplossen en de transitie succesvol willen laten verlopen hebben we denk ik daar allemaal belang bij maar ook een stukje verantwoordelijkheid in. De consument, de overheid én ook het bedrijfsleven. Dus niet het bedrijfsleven behalve wij. Natuurlijk ervaar ik ook als adviseur de steeds zwaardere last op mijn schouders qua verplichtingen en regelgeving. Dus veel van wat jij zegt is voor mij herkenbaar. En nu krijgen we er ook dit weer bij. Vandaar mijn oproep om je bijvoorbeeld bij Insver aan te sluiten en zo samen te zoeken naar manieren om deze extra verplichting op een werkbare, efficiënte en effectieve wijze in je adviespraktijk te implementeren.

Gerda - n.v.t. 29 oktober 2021

@Paul Burger, is dat het antwoord dat jij zou geven als WFT-bemiddelaar op mijn vraag als consument of als ondernemer ( een ondernemer kan in een gehuurd pand zitten en/of zal ook geen waterschapsbelasting betalen over zijn bedrijfsomzet, dus daar kan ik me nog iets bij voorstellen dat de overheid zich niet geroepen voelt de bedrijfsschade te vergoeden). Nederland is opgedeeld in tig-waterschappen en heeft mega veel sluizen die naar behoefte opengezet kunnen worden (Duitsland heeft bij de recente ramp daar nog naar gevraagd, meen ik). In de dagen na aanvang van de ramp in Limburg besprak de toenmalige Minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen en de Dijkgraaf van het betreffende waterschap nog de miljoenen die er in 2019 (?) gepompt waren in de verbreden/omleg van de Maas: was dit niet het geval geweest dan was de ramp nog veel groter geweest. En verder zou de Dijkgraaf nog vragen om een bijdragen van de overheid, om op korte termijn de B-riviertjes te gaan uitdiepen en van dijken te voorzien. ---- De Nederlandse overheid heeft maar te zorgen voor de veiligheid van haar burgers: daar is zelfs vrij recent nog een Wet voor aangenomen met nieuwe eisen. En met die verplichte, toekomstige zorg voor de veiligheid van haar burgers, wordt toch meteen het risico van materiële schade omlaag gebracht ------------------ Maar goed, zoals er altijd gezegd wordt in deze branche m.b.t. uitkeringen vanuit de overheid: je kunt maar beter zelf je pensioen opbouwen, zelf een ArbeidsOngeschiktheidVerzekering afsluiten, zodat je mettertijd niet afhankelijk wordt van een lage AOW=uitkering of een (Bijstands-)uitkerinkje vanuit de Overheid... ........................................ Wat betreft het voorstel van dhr Timo Brinkman an sich: De onafhankelijke, onder de WFT vallende Adviseur/bemiddelaar is verplicht zich te verzekeren bij bijv de Bavam. Deze Bav-verzekering dekt alleen Advies dat onder de Wft valt, en vooralsnog vallen klimaatadviezen niet onder de Wft, Dus...klimaatadviezen moeten standaard onder Wft-advies vallen??? Dan zul je toch eerst de WetFinToezicht moeten wijzigen... ----------

Paul Burger - Ideële Verzekeringen 29 oktober 2021

Gerda, die zelfde vraag kan je toch ook stellen over brand en inbraakschades? Je betaalt toch ook belastinggeld waardoor de brandweer en Politie brandjes kunnen blussen en boeven kunnen vangen? Daarover krijg je toch ook geen vraag als je als adviseur een klant het advies geeft om een woonhuisverzekering af te sluiten?

Gerda - n.v.t. 29 oktober 2021

@Timo Brinkman, BELEIDSadviseur van het Verbond van Verzekeraars "Een ondernemer in Limburg kan zich bijvoorbeeld op de provinciale markt prima verzekeren tegen een overstroming van de Geul. Ik ken echter gevallen van de recente wateroverlast waarbij samen met de adviseur is gekozen voor de laagste prijs op de (internationale) markt en onvoldoende naar het risico en de dekking is gekeken." en als ik dan waterschapsbelasting Limburg intik, dan zie ik bij waterschapsbelasting: ''Rioolwater zuiveren, bescherming tegen wateroverlast, de omgeving voorzien van voldoende water en zorgen voor natuurlijke beken. Allemaal noodzakelijke taken van het waterschap. Dat kost geld. Het waterschap heft waterschapsbelasting bij inwoners, grond- en huiseigenaren om de waterschapstaken te kunnen uitvoeren. De belasting wordt geind door de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).'' -------- Het Beleid van het Verbond van Verzekeraars lijkt erop gericht om in de toekomst de materiële schade van ''overstromen van waterweg de Geul'' te verzekeren... maar als Nl burger zou ik zo een onder de wft-vallende adviseur/bemiddelaar toch de vraag stellen.. is het niet dubbelop: èn waterschapsbelasting betalen èn verzekeringspremie betalen voor die rampen waar het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat en de waterschappen ook door verrast zijn geworden? @Timo, wat zou volgens u het antwoord zijn dat een onder de wft-vallende onafhankelijke bemiddelaar hierop dient te geven aan de consument?

Patrick Betman - TMA Consultancy 29 oktober 2021

Je neemt mij de woorden uit mijn mond Alex, niets aan toe te voegen. Ik hoop dat hij ooit zelf nog een keer als adviseur de ervaring in het veld op doet en dan nog eens terugdenkt aan deze bijdrage ;-)

Paul Burger - Ideële Verzekeringen 29 oktober 2021

Ik ben het helemaal eens met Timo Brinkman, klimaatverandering en milieu moeten onderdeel worden van het lesmateriaal. In aanvulling op wat Timo hierover zegt wil ik graag opmerken dat de (schade-)verzekeringsadviseurs niet alleen een rol hebben op het vlak van klimaatadaptatie maar hun klanten ook kunnen adviseren over hoe je met je verzekeringspakket een bijdrage kunt leveren aan een beter milieu; door schadepreventie, door te kiezen voor een duurzaam beleggende verzekeraar, een verzekeraar die duurzaamheidsaspecten heeft toegevoegd aan de dekking en die stuurt richting duurzaam schadeherstel. Een echte doorbraak in het bewustzijn van onze klanten kunnen we denk ik pas bereiken als we als sector ons bewust zijn van onze rol en mogelijkheden om bij te dragen aan en beter milieu. Daar schort het nog aan, helaas zeker ook bij de veel adviseurs. Het nieuwe initiatief van Insver (Instituut Verduurzaming Verzekeringsbranche) zal zeker bijdragen aan de bewustwording in onze branche en ik roep mijn branchegenoten hierbij dan ook op om je hierbij aan te sluiten. Waarom? Omdat samen verduurzamen leuker, goedkoper, beter en effectiever is.

Alex van der Sluijs - Wonen en Hypotheek 29 oktober 2021

Als we ook gelijk relatietherapeut worden, kunnen we ook gelijk proberen de beëindiging van relaties te voorkomen. Pikken we gelijk nog even de huisinrichting mee, eventueel op handen zijnde schuldsanering, het plaatsen van de tegen die tijd verplichte rookmelders, de vloerisolatie, het bezwaar WOZ, controleren we of de klusjesmannen en werksters wel helemaal wit werken en geven we gelijk de plantjes even water. Heeft die man enig idee wat we allemaal als kennisgebied en zorgplicht voor onze rekening nemen? Typisch weer zo’n academicus zonder enige kennis van onze praktijk.

Alex van der Sluijs - Wonen en Hypotheek 29 oktober 2021

Als we ook gelijk relatietherapeut worden, kunnen we ook gelijk proberen de beëindiging van relaties te voorkomen. Pikken we gelijk nog even de huisinrichting mee, eventueel op handen zijnde schuldsanering, het plaatsen van de tegen die tijd verplichte rookmelders, de vloerisolatie, het bezwaar WOZ, controleren we of de klusjesmannen en werksters wel helemaal wit werken en geven we gelijk de plantjes even water. Heeft die man enig idee wat we allemaal als kennisgebied en zorgplicht voor onze rekening nemen? Typisch weer zo’n academicus zonder enige kennis van onze praktijk.

Meer over
Verbond sluit open insurance partnership met INNOPAY

Verbond sluit open insurance partnership met INNOPAY

"Via het partnership gaat INNOPAY de sector helpen antwoord te geven op belangrijke vragen om van open insurance een succes te maken." Aldus het Verbond van Verzekeraars...

Verbond: leennormen en beschikbaarheid energieprestatiegarantie niet koppelen

Verbond: leennormen en beschikbaarheid energieprestatiegarantie niet koppelen

“Voor ons staat niet vast dat het verstandig is om bij de huidige stand van zaken de leennormen mede te laten afhangen van de beschikbaarheid van een energieprestatiegarantie.”...

Verbond: zorgvuldig te werk gaan bij aanpakken ‘hardheden’

Verbond: zorgvuldig te werk gaan bij aanpakken ‘hardheden’

Wees zorgvuldig bij het aanpakken van hardheden in het stelsel van sociale zekerheid. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in het ‘verkiezingsprogramma’...

Steeds verdere verstedelijking jaagt klimaatschade op

Steeds verdere verstedelijking jaagt klimaatschade op

Wereldwijd zorgden natuurrampen in de eerste helft van dit jaar met 50 miljard dollar voor de grootste verzekerde schade sinds 2011, aldus Swiss Re. Met name stormen...

Innovatie is vooral kansen creëren

Innovatie is vooral kansen creëren

(Harold Mahadew, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Digitale Innovatie 2023) De (Europese) wet-en regelgeving beweegt naar meer ruimte voor individuele innovatie...

In hele verzekeringssector lagere resultaten in 2022

In hele verzekeringssector lagere resultaten in 2022

Uit Het financieel jaarverslag van de gezamenlijke verzekeraars blijkt dat er in de hele verzekeringssector in 2022 sprake was van lagere resultaten. Zo is het resultaat...

Duurzaam schadeherstel moet de norm worden

Duurzaam schadeherstel moet de norm worden

Duurzaam herstel moet de norm worden bij het afhandelen van schade, in plaats van vervangen. Schoonmakend Nederland, Stichting Nederlands Instituut Van Register...

Verzekeraars: neem klimaatadaptief herstel van overstromingsschade op in de wet

Verzekeraars: neem klimaatadaptief herstel van overstromingsschade op in de wet

Verzekeraars stellen voor dat klimaatadaptief herstel van overstromingsschade onderdeel wordt van wetgeving voor bestaande woningen en bedrijfsgebouwen. Met zo’n...

Recordbedrag aan schade door extreem weer

Recordbedrag aan schade door extreem weer

De schade door extreem weer bedraagt in 2022 meer dan 886 miljoen euro, het hoogste bedrag aan verzekerde schade sinds 2007. Dit blijkt uit de jaarlijkse Klimaatschademonitor...

Kaag ziet rol voor verzekering bij afvangen klimaatschade

Kaag ziet rol voor verzekering bij afvangen klimaatschade

Het volledig collectief dragen van alle klimaatgerelateerde schade is volgens minister Kaag van Financiën een te algemeen uitgangpunt. Dat schrijft zij in haar...