Klimaatrisico’s op de korte termijn beperkt voor financiële stabiliteit

Regen via Pixabay man met paraplu

De directe klimaatrisico’s zijn voor de Nederlandse financiële sector op de korte termijn (de komende vijf jaar) beperkt. Aldus het CPB in zijn Risicorapportage Financiële Markten 2019. Het CPB: "Met directe risico’s bedoelen we hier de schade door klimaatverandering, zoals door natuurrampen in Nederland of in het buitenland. Voor Nederlandse banken, pensioenfondsen en verzekeraars geldt dat zij de meeste exposure hebben op overstromingsrisico’s in Nederland. De kans op grootschalige overstromingen in Nederland is echter zeer klein, zeker vanwege recente dijkverhogingen. Uiteraard is de impact – als het zich zou voordoen –voor de hele samenleving en dus ook voor de financiële sector groot. Klimaatverandering is ook merkbaar in lange droogteperiodes of juist heftige neerslag, die bijvoorbeeld de agrarische sector kunnen raken, en daarmee ook een risico vormen voor de aan hen lenende banken."

Vooral levensverzekeraars kwetsbaar voor lage rente

Vooral Nederlandse levensverzekeraars blijven kwetsbaar voor de historisch lage rente. Aldus het CPB in de Risicorapportage. Het CPB: "In 2018 lagen de solvabiliteitsratio’s in het overgrote deel van de verzekeringsbranche weliswaar ruim boven het wettelijk minimum van 100 procent, maar dit betekent niet dat verzekeraars uit de brand zijn. Daar waar garanties zijn afgegeven over de hoogte van uitkeringen of anderszins te leveren prestaties, blijft er druk op de solvabiliteitratio’s als de toekomstige verplichtingen voor een langere tijd tegen een lage rente moeten worden verdisconteerd."

Huizenmarkt lijkt nog steeds oververhit

De meeste signalen op de Nederlandse huizenmarkt wijzen nog steeds op oververhitting.

Het CPB: "Een mogelijke prijscorrectie zal ertoe leiden dat het aantal huishoudens dat onderwater komt te staan, zal toenemen en dat sommige huishoudens in de betalingsproblemen komen. Deze problematiek komt op dit moment relatief weinig voor: het aantal huishoudens met een betalingsprobleem op hun hypotheek daalt verder. Tegelijkertijd kiest twee derde van de starters voor een Loan-to-value ratio (LTV) boven 90 procent. Vooral deze huishoudens hebben minder buffers om eventuele prijsschommelingen in de waarde van hun onderpand op te vangen. Dat zal zich vertalen in een relatief sterke consumptiedaling voor deze groep als de stemming op de woningmarkt omslaat.LTV’s rond de 100 procent kunnen bovendien problematisch zijn als deze door overpositieve woningtaxaties in de praktijk alsnog hoger blijken te zijn dan gedacht. De impact van hoge LTV’s is wel kleiner dan tien jaar geleden, omdat 60 procent van de nieuw afgesloten hypotheken annuïtair of lineair wordt afgelost."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kans op hagelschade grootst in Limburg

Kans op hagelschade grootst in Limburg

De kans op hagel(schade) is het grootst in Limburg (ruim zestien procent), terwijl Friesland de minste kans loopt, met zo’n drie procent. VU-onderzoeker Hans...

Nederlanders hebben weinig kennis over klimaatbestendige woning

Nederlanders hebben weinig kennis over klimaatbestendige woning

Ruim de helft van de Nederlanders maakt zich weinig tot geen zorgen over hun woning door het veranderende klimaat. Toch zegt bijna 70 procent een klimaatbestendige...

"Herschikking productie en werkgelegenheid door corona faciliteren"

"Herschikking productie en werkgelegenheid door corona faciliteren"

Het CPB noemt het onvermijdelijk dat de coronacrisis leidt tot een herschikking van productie en werkgelegenheid, zowel tussen als binnen sectoren. Om herstel te...

CPB: coronacrisis kan uitmonden in financiële crisis

CPB: coronacrisis kan uitmonden in financiële crisis

Het CPB sluit niet uit dat de coronacrisis uitmondt in een financiële crisis. Het CPB in zijn 'Risicorapportage Financiële Markten 2020': "Veel is nog...

Coronavirus: in zwaarste scenario ook problemen in financiële sector

Coronavirus: in zwaarste scenario ook problemen in financiële sector

In het zwaarste scenario ontstaan door de coronacrisis ook problemen in de financiële sector. Aldus het Centraal Planbureau donderdag. Het CPB: “Naarmate...

FSC: lage rente leidt mogelijk tot financiële instabiliteit

FSC: lage rente leidt mogelijk tot financiële instabiliteit

De daling van de rente in afgelopen jaren weerspiegelt trendmatige en structurele factoren die tot een heroverweging van mogelijke risico’s voor financiële...

Verbond: "Maak Nederland klimaatweerbaar"

Verbond: "Maak Nederland klimaatweerbaar"

Het kabinet heeft volgens het Verbond van Verzekeraars een belangrijke drempel weggenomen voor agrariërs die zich willen verzekeren tegen de gevolgen van...

DNB: risico’s financiële stabiliteit nemen toe

DNB: risico’s financiële stabiliteit nemen toe

De risico’s voor de financiële stabiliteit nemen toe door de lage rentes en ruime liquiditeitsverhoudingen. Hierdoor ontwikkelen financiële markten...

CPB ziet geen duidelijke meerwaarde depositobank

CPB ziet geen duidelijke meerwaarde depositobank

Zonder nadere studie is het niet verstandig om verdere stappen te zetten inzake een depositobank, meent het CPB. De introductie van een depositobank kan tot veiliger...

Infographic verzekerbaarheid klimaatrisico's

Infographic verzekerbaarheid klimaatrisico's

Het Verbond van Verzekeraars heeft de Infographic verzekerbaarheid klimaatrisico’s gelanceerd op www.verzekeraars.nl/klimaat. In een oogopslag is duidelijk...