Klimaatrisico’s op de korte termijn beperkt voor financiële stabiliteit

Regen via Pixabay man met paraplu

De directe klimaatrisico’s zijn voor de Nederlandse financiële sector op de korte termijn (de komende vijf jaar) beperkt. Aldus het CPB in zijn Risicorapportage Financiële Markten 2019. Het CPB: "Met directe risico’s bedoelen we hier de schade door klimaatverandering, zoals door natuurrampen in Nederland of in het buitenland. Voor Nederlandse banken, pensioenfondsen en verzekeraars geldt dat zij de meeste exposure hebben op overstromingsrisico’s in Nederland. De kans op grootschalige overstromingen in Nederland is echter zeer klein, zeker vanwege recente dijkverhogingen. Uiteraard is de impact – als het zich zou voordoen –voor de hele samenleving en dus ook voor de financiële sector groot. Klimaatverandering is ook merkbaar in lange droogteperiodes of juist heftige neerslag, die bijvoorbeeld de agrarische sector kunnen raken, en daarmee ook een risico vormen voor de aan hen lenende banken."

Vooral levensverzekeraars kwetsbaar voor lage rente

Vooral Nederlandse levensverzekeraars blijven kwetsbaar voor de historisch lage rente. Aldus het CPB in de Risicorapportage. Het CPB: "In 2018 lagen de solvabiliteitsratio’s in het overgrote deel van de verzekeringsbranche weliswaar ruim boven het wettelijk minimum van 100 procent, maar dit betekent niet dat verzekeraars uit de brand zijn. Daar waar garanties zijn afgegeven over de hoogte van uitkeringen of anderszins te leveren prestaties, blijft er druk op de solvabiliteitratio’s als de toekomstige verplichtingen voor een langere tijd tegen een lage rente moeten worden verdisconteerd."

Huizenmarkt lijkt nog steeds oververhit

De meeste signalen op de Nederlandse huizenmarkt wijzen nog steeds op oververhitting.

Het CPB: "Een mogelijke prijscorrectie zal ertoe leiden dat het aantal huishoudens dat onderwater komt te staan, zal toenemen en dat sommige huishoudens in de betalingsproblemen komen. Deze problematiek komt op dit moment relatief weinig voor: het aantal huishoudens met een betalingsprobleem op hun hypotheek daalt verder. Tegelijkertijd kiest twee derde van de starters voor een Loan-to-value ratio (LTV) boven 90 procent. Vooral deze huishoudens hebben minder buffers om eventuele prijsschommelingen in de waarde van hun onderpand op te vangen. Dat zal zich vertalen in een relatief sterke consumptiedaling voor deze groep als de stemming op de woningmarkt omslaat.LTV’s rond de 100 procent kunnen bovendien problematisch zijn als deze door overpositieve woningtaxaties in de praktijk alsnog hoger blijken te zijn dan gedacht. De impact van hoge LTV’s is wel kleiner dan tien jaar geleden, omdat 60 procent van de nieuw afgesloten hypotheken annuïtair of lineair wordt afgelost."

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Bouw renteaftrek hypotheek verder af"

"Bouw renteaftrek hypotheek verder af"

Centraal Plambureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stellen dat verder afbouwen van de hypotheekrenteaftrek kan bijdragen aan een efficiënter...

Lage rente uitdaging financiële sector

Lage rente uitdaging financiële sector

De lage rente vormt een belangrijke uitdaging voor de gehele financiële sector. Zowel voor banken als verzekeraars heeft de lage rente nu en op de langere termijn...

"Gewenning aan lage rente is risico"

"Gewenning aan lage rente is risico"

Gewenning aan langdurig lage rente is een risico voor huishoudens en bedrijven met hoge schulden, meent DNB in haar jongste Overzicht Financiële Stabiliteit...

Inkomen gelijkmatiger verdelen over levensloop

Inkomen gelijkmatiger verdelen over levensloop

Het Centraal Planbureau oppert een aantal maatregelen om het inkomen gelijkmatiger te verdelen over de levensloop. Het CPB: "Veel huishoudens, en dan vooral...

Cpb: onderwaterhypotheek rem op mobiliteit

Cpb: onderwaterhypotheek rem op mobiliteit

Huiseigenaren die een hogere schuld hebben dan de waarde van hun woning, verhuizen minder vaak dan bezitters van een woning die 'boven water' staat. Mensen die sinds...

"verzekeraars maken betere preventie en reïntegratie niet waar"

"verzekeraars maken betere preventie en reïntegratie niet waar"

Privaat verzekerde bedrijven presteren tot nu toe niet beter op het vlak van preventie en reïntegratie dan niet-privaat verzekerde bedrijven. Dat stelt het...

Verbond vraagt aandacht voor rente-effect

Verbond vraagt aandacht voor rente-effect

Het Verbond van Verzekeraars vraagt aandacht voor de negatieve effecten van de huidige historisch lage rente op de aankoop van pensioenuitkeringen. Deelnemers bij...

Proefprocedure Robidus tegen UWV gestart

Proefprocedure Robidus tegen UWV gestart

De proefprocedure bij de Centrale Raad van Beroep van Robidus tegen UWV is vrijdag gestart. Onderwerp van de procedure is de wettelijke rente die UWV vergoedde voor...

Dnb: rentes van banken dalen gestaag

Dnb: rentes van banken dalen gestaag

Rentes die banken in Nederland berekenen aan hun klanten zijn recent gestaag gedaald: kredieten voor bedrijven en consumenten zijn goedkoper geworden, terwijl ook...