Knelpunten bij automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

Bejaarde leest krant via Pixabay 2018

In een brief vragen Stichting van de Arbeid, Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars minister Koolmees ook automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen die ontstaan zijn door collectieve beëindiging mogelijk te maken. Dit door het vereiste te laten vallen dat de kleine pensioenen ontstaan zijn door baanwisseling.

Het drietal herhaalt in de brief verder hun verzoek om op de kortst mogelijke termijn voor kleine nettopensioenen een tussentijdse afkoopmogelijkheid te introduceren: "Wij vragen aandacht voor de tussentijdse afkoopmogelijkheid van een klein nettopensioen ( anno 2020 497,27 euro bruto per jaar) die met de invoering van de Wet waardeoverdracht klein pensioen is verdwenen. Omdat een klein nettopensioen niet in aanmerking komt voor automatische waardeoverdracht4, is het gevolg dat kleine nettopensioenen die (zijn) ontstaan na 1 januari 2018 in de boeken moeten blijven staan tot de pensioeningangsdatum. De daarmee gepaard gaande kosten moeten door de deelnemers aan de nettopensioenregeling zelf worden gedragen. De gewenste fiscale hygiëne tussen de basispensioemegeling en de regeling boven de fiscale maxima vereist namelijk dat de kosten van nettopensioen apart worden toegerekend."

Overigens is bij reguliere kleine pensioenen tussentijdse afkoop volgens de Wet waardeoverdracht klein pensioen wel mogelijk gebleven in de situatie dat er vijf jaar achtereen vergeefs is gepoogd automatisch waarde over te dragen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kleine pensioenen: ook automatische waardeoverdracht bij collectieve beëindiging

Kleine pensioenen: ook automatische waardeoverdracht bij collectieve beëindiging

Minister Koolmees trekt de Wet waardeoverdracht klein pensioen door naar kleine pensioenen die zijn ontstaan wegens collectieve beëindiging van een pensioenregeling....

Zwitserleven plant bomen aan met vervallen kleine pensioenen

Zwitserleven plant bomen aan met vervallen kleine pensioenen

Doordat hele kleine pensioenen zijn komen te vervallen, heeft Zwitserleven vijftien mille beschikbaar die de pensioenverzekeraar gaat gebruiken voor het aanplanten...

Pleidooi voor tussentijdse afkoopmogelijkheid kleine pensioenen

Pleidooi voor tussentijdse afkoopmogelijkheid kleine pensioenen

De Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben in een brief aan minister Koolmees van SZW twee voorstellen gedaan...

Grensbedrag kleine pensioenen 2019

Grensbedrag kleine pensioenen 2019

De afkoopgrens kleine pensioenen is voor 2019 bepaald op 484,09 euro bruto per jaar. Dezelfde grens geldt voor de vaststelling of een pensioen in aanmerking...

Overheidscampagne voor behoud bestaande hele kleine pensioenen

Overheidscampagne voor behoud bestaande hele kleine pensioenen

Het ministerie van SZW is maandag een campagne gestart om pensioendeelnemers te attenderen op de mogelijkheid om te voorkomen dat hele kleine pensioenen (minder...

Wet waardeoverdracht klein pensioen per 1 maart deels van kracht

Wet waardeoverdracht klein pensioen per 1 maart deels van kracht

In het Staatsblad is het inwerkingtredingsbesluit van de Wet waardeoverdracht klein pensioen gepubliceerd. De wet treedt deels in werking per 1 maart aanstaande....

Afkoop klein pensioen niet langer mogelijk

Afkoop klein pensioen niet langer mogelijk

Het is niet langer mogelijk zogeheten kleine pensioenen af te kopen. In het wetsvoorstel automatische waardeoverdracht kleine pensioenen is de grens getrokken op...

"Proces automatische waardeoverdrachten simpel houden"

"Proces automatische waardeoverdrachten simpel houden"

Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars hebben een gezamenlijke koepelwerkgroep opgericht die zich richt op de inrichting van het proces van automatische waardeoverdrachten. Door...

Klijnsma wil bundeling kleine pensioenpotjes

Klijnsma wil bundeling kleine pensioenpotjes

Staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het afkopen van kleine pensioenpotjes. Klijnsma wil pensioenfondsen...