Knibbe (NN): “Signaalfunctie adviseurs in coronacrisis van groot belang”

David Knibbe 2021

“Adviseurs hebben een belangrijke signaalfunctie als het gaat om bedrijven die als gevolg van de coronacrisis in zwaar weer dreigen te komen. Op dit moment speelt dat nog wat minder, maar ik verwacht dat dit urgent gaat worden”, aldus David Knibbe, ceo van NN Group, waaronder Nationale-Nederlanden valt, in een toelichting op de jaarcijfers.

Volgens Knibbe ondersteunt de overheid op dit moment bedrijven financieel en biedt de Belastingdienst nog betalingsruimte voor ondernemers. “Als de steun straks ophoudt en de Belastingdienst weer gaat innen, is te voorzien dat meer bedrijven in de problemen gaan komen. Dan is de signaalfunctie van de adviseur, die dicht bij de klant staat, van groot belang. Hoe eerder ondernemers kunnen worden doorverwezen naar de juiste instantie, hoe meer leed er kan worden voorkomen.”

Knibbe is, gezien het ongekende jaar, tevreden over de bereikte resultaten sinds het concern medio 2020 aankondigde meer in te zetten op waardecreatie voor de lange termijn en klantgerichter en datagestuurd te werken om klanten zo goed mogelijk te ondersteunen, ook als het tegenzit. “We willen onderdeel van de oplossing zijn om uit de economische crisis te komen. Dat doen we onder meer met een duurzaam beleggingsbeleid, met betaalpauzes voor klanten en door het verstrekken van donaties aan goede doelen in de markten waarin we actief zijn, maar ook bijvoorbeeld door het vertrekken van gebruikte pc’s aan kinderen zodat zij school vanuit huis kunnen volgen.”

Zelf had NN financieel gezien weinig last van de coronacrisis. Er werden meer producten verkocht, er werd een record aantal hypotheken gesloten en de integratie met Vivat verloopt voortvarend, sterker nog Vivat draagt al bij aan de winst. Daarnaast is de betrokkenheid van de medewerkers nog nooit zo hoog geweest als het afgelopen jaar, nam de waardering van adviseurs toe, bleef de klanttevredenheid gelijk en ondersteunt NN een duurzamere economie. Zo zet NN stappen naar een duurzamer beleggingsbeleid en spreekt zich als aandeelhouder van honderden bedrijven ook uit voor een duurzamer beleid. Ook gaat NN voor een nul CO2-uitstoot in 2050 en maakt het als één van de zeven Europese verzekeraars voor het vierde achtereenvolgende jaar deel uit van de Dow Jones Sustainability-index. “Zelf willen we nog stappen zetten in de verdere verduurzaming van onze producten en samen met de onafhankelijk adviseur willen we een verdere bijdrage leveren aan de verduurzaming van woningen en bedrijven.”

Knibbe denkt dat de kantoren van NN in de toekomst, in een leven na corona, een andere functie gaan krijgen. “Zelfs als we als samenleving geen last meer hebben van het virus, dan nog zullen we niet teruggaan naar de kantoorfuncties van voor de coronacrisis. Uit enquêtes blijkt nu al dat medewerkers wel graag op kantoor zijn om met elkaar ideeën uit te wisselen en te brainstormen, maar dat dit bij voorkeur zo’n twee dagen in de week zal zijn. De kantoorfunctie verandert en hierop passen we de inrichting ook aan. Het thuiswerken zal dus en blijvertje zijn. Ik verwacht dat we uiteindelijk gemiddeld genomen de helft op kantoor zullen zijn en de helft thuis zullen werken. Uiteraard hoort daar bij dat je de medewerkers die vanuit huis werken zo goed mogelijk ondersteunt en dat je alert bent op signalen die kunnen duiden op stress, eenzaamheid, etc. Daar zetten we ook nu al allerlei tools voor in.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Kees Bergman - Kees Bergman Verz. Hyp Pens. 4 maart 2021

Beste Gerda, Als je tussen de regels doorleest, dan zie je heel goed, wat ik bedoel. Ik neem aan, dat David Knibbe hier de voor hem relevante zaken uithaalt. Het is goed, dat je de onderhandelingen van ASR aanhaalt. Af en toe , dan vraag ik mij af, waarom niet alleen ASR maar heel veel meer partijen een dubbele agenda hebben. Zie ook de slapstick van nominale (schijn) provisietransparantie, waar nu ineens Verbond,minister en AFM voorstander van zijn.

Gerda - n.v.t. 4 maart 2021

Beste Kees, de enige reden dat ik hier een reactie geef is dat ik je niet kon corrigeren op het amweb, omdat daar tegenwoordig bij veel items lezen - en reageren - niet meer mogelijk is voor niet-Members. M.b.t. het hoofdstuk Dividenduitkering op de uitgegeven aandelen Nat Ned: Er is wel degelijk verschil in aanspreekbaar dan wel aansprakelijk zijn als eigenaar/bestuurder voor het doen en laten van een eenmanszaak en een vof (rechtspersonen) of een B.V. (rechtspersoonlijkHEID), een N.V. of een beursgenoteerde NV. Van laatstgenoemde ben jij of ik misschien ook wel voor een flink deel eigenaar, en nu zeg jij a.h.w. dat ik nu geen dividenduitkering mag ontvangen op mijn indertijd in Delta Lloyd gedane investeringen (= aandelen). Dit terwijl Delta Lloyd - NN staat voor mij nog steeds voor D Ll - nooit - ook niet in de vorige crisis - staatssteun heeft gehad van de NL belastingbetaler, dus waarom zou Delta Lloyd geen Dividend-uitkering mogen uitkeren als de Vergadering van Aandeelhouders daartoe besloten heeft? Gelukkig is de afschaffing van de Dividendbelasting ten faveure van buitenlandse aandeelhouders een paar jaar geleden niet doorgegaan. Ik denk dat het spekken van de Nederlandse Schatkist = de afdracht van dividendbelasting op dit moment zeer zeker wordt toejuicht! Dan het interne personeelsbeleid van Verzekeraar Nat Ned Jij vindt dat bestuurder dhr Knibbe het geen goed signaal dat hij het personeel van Nat Ned op de nullijn wil laten staan. (Dan vraag ik me af, welk personeel daar eigenlijk onder valt, waar ik weet dat bijv het personeel van Delta Lloyd Particulier -anders dan het personeel van Ohra - in 2017 is overgenomen c.q. in dienst is gekomen van V & V schadeservices, dit terzijde). Nu staat er bij dit VVP-item helemaal niks over het personeelsbeleid en ik denk dat jij duidt op het geschreeuw van de werknemersvakbondsleider FNV op het Amweb en waar ik alleen het voor niet-members toegankelijke CAO-overeenkomst tussen ASR en haar werknemers kon lezen: Ik vind juist dat ASR met haar nieuwe CAO - juist op dit moment - een slecht signaal afgeeft: Staat in Nederland de AOW-leeftijd inmiddels op 67 jaar, is Nederland er inmiddels over eens dat er een personeelstekort dreigt over een twintigtal jaren... Gaat ASR het samen met het FNV het haar overwegend in de administratieve sector werkende personeel mogelijk maken om tegen vergoeding vervroegd te stoppen met werken.. Begrijpelijk dat iets dergelijks niet in de landelijke dagbladen komt: Wat zal een werknemer of een ZZP-er in de zware beroepen of elke andere kleine ondernemer, die heel goed begrijpt dat hij hiervoor opdraait in de door hem te betalen verzekeringspremie! Nee, ik wilde je nergens voor behoeden, het irriteerde me vooral dat een onder de wft-vallende tussenpersoon hier deze opmerking plaatste. Maar je verkeert daarin helaas in het goede gezelschap van menig jurist en rechter werkend in het Civiele Recht, die ook vaak het onderscheid niet weten tussen de aansprakelijkheid van een natuurlijk persoon, rechtspersoon en een rechtspersoonlijkheid!

kees bergman - Kees Bergman Verz. Hyp Pens 3 maart 2021

Beste Gerda, Leuk dat wij elkaar op dit medium weer ontmoeten en mijn wat verlate reactie. Zo te zien is VVP écht met ons vak bezig en handelen zij ook goed met reacties op artikelen. Bedankt voor je moederlijke zorgen en dat je mij wilt behoeden voor het geval ik gekke dingen ga zeggen. Ik weet denk heel goed hoe de structuur bij een NV er ongeveer uitziet. Ik acht David Knibbe, alhoewel ik hem niet ken, zo hoog, dat als hij uitspreekt dat het met onderhandelingen personeel goed komt, dat hij daar ook achter staat en dat hij daar naar handelt!!!. Natuurlijk moet hij luisteren en handelen zoals zijn bestuur en aandeelhouders willen. Hij is echter zoals jij en ik een mens van vlees en bloed, die zelf persoonlijk kan stellen tot hier en niet verder en niet alles doet en uitvoert in dienst van de "Mammon". Hier kennen wij genoeg voorbeelden van. Het maakt in dit geval niet uit of je bestuurder van een eenmanszaak, BV, NV o.i.d. bent.

Gerda - n.v.t. 20 februari 2021

@Kees Bergman, Misschien is het beter om je eens te laten informeren hoe de structuur van een beursgenoteerde N.V. er uit ziet,

Kees Bergman - Kees Bergman Verz. Hyp Pens. 19 februari 2021

Ik denk inderdaad dat David Knibbe goed bezig is en dat hij ook doet wat hij zegt. wat ik wel jammer vind, is dat hij wel dividend aan zijn aandeelhouders geeft en eigen aandelen inkoopt, maar dat hij het personeel op de nullijn wil laten. Dat is in deze huidige tijd denk ik geen goed signaal !! Ik denk, dat hij hierover met zijn commissarissen nog een stevig robbertje moet gaan vechten!!

Kees Bergman - Kees Bergman Verz. Hyp Pens. 19 februari 2021

Ik denk inderdaad dat David Knibbe goed bezig is en dat hij ook doet wat hij zegt. wat ik wel jammer vind, is dat hij wel dividend aan zijn aandeelhouders geeft en eigen aandelen inkoopt, maar dat hij het personeel op de nullijn wil laten. Dat is in deze huidige tijd denk ik geen goed signaal !! Ik denk, dat hij hierover met zijn commissarissen nog een stevig robbertje moet gaan vechten!!

Meer over
Loonsubsidie NOW keert terug

Loonsubsidie NOW keert terug

Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de nieuwe coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december de NOW 5 aanvragen. De NOW...

Aegon en NN: lokale schuldenprojecten maken mensen financieel zelfredzamer

Aegon en NN: lokale schuldenprojecten maken mensen financieel zelfredzamer

Drie op de vier deelnemers van de onderzochte lokale armoede- en schuldenprojecten geven aan na afloop financieel zelfredzamer te zijn. Dit blijkt uit vijfjarig...

Coronasteun alweer terug

Coronasteun alweer terug

Er komt financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds 13 november gelden. Alle ondernemers die in het vierde...

NOW 1: toch nog laatste kans om aan verplichting te voldoen

NOW 1: toch nog laatste kans om aan verplichting te voldoen

Werkgevers die nog geen definitieve berekening NOW 1 hebben aangevraagd, ontvangen op korte termijn een formele laatste herinnering van UWV en krijgen daarmee nog...

Knibbe (NN) één van de 91 ceo's die oproept tot ingrijpende klimaatactie

Knibbe (NN) één van de 91 ceo's die oproept tot ingrijpende klimaatactie

David Knibbe (ceo NN Group) is één van de 91 ceo's, die aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow in een brief wereldleiders dringend oproept tot...

Restaurant Amarone jaar lang gratis verzekerd bij De Goudse

Restaurant Amarone jaar lang gratis verzekerd bij De Goudse

Het Rotterdamse restaurant Amarone hoeft dit jaar geen verzekeringspremies te betalen aan De Goudse en bespaart ruim 6.000 euro. De premievrijstelling is een prijs...

Zorgverzekeraars: vaststelling definitieve continuïteitsbijdrage vertraagd

Zorgverzekeraars: vaststelling definitieve continuïteitsbijdrage vertraagd

De vaststelling van de continuïteitsbijdrage bij zorgverzekeraars heeft vertraging opgelopen, waardoor veel zorgaanbieders voor de NOW-deadline (31 oktober)...

Aanpak belastingschulden in verband met corona verruimd

Aanpak belastingschulden in verband met corona verruimd

Het kabinet komt met maatregelen om te voorkomen dat in de kern gezonde bedrijven toch tussen wal en schip raken als zij door een tijdens de coronacrisis uitgestelde...

Laatste periode NOW goed voor 27.500 aanvragen

Laatste periode NOW goed voor 27.500 aanvragen

Zo’n 27.500 werkgevers hebben uiteindelijk een aanvraag ingediend bij UWV voor de zesde en laatste periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid...

Negende en laatste Corona Monitor banken

Negende en laatste Corona Monitor banken

De kredietverlening door banken aan bedrijven is de afgelopen maand doorgegroeid van 64 miljard naar 66,5 miljard euro. Sinds het begin van de coronacrisis...