Koolmees: "Evenwichtige analyse commissie Borstlap"

Wouter Koolmees 2017

"De richting van een aantal beleidsaanbevelingen in dit rapport is in veel gevallen in lijn met het kabinetsbeleid." Aldus de eerste reactie van minister Koolmees op het eindrapport van de commissie-Borstlap.

De minister: "De analyse van de commissie is helder. En het is in mijn ogen ook een juiste analyse. Het vult het WRR-rapport Het betere werk, van vorige week aan. De commissie signaleert een ‘nieuwe sociale kwestie'. Dat zijn niet voor niets historisch gewichtige woorden. Terwijl werk voor sociale samenhang moet zorgen, doet het dat nu niet. ‘Verschillen in bescherming en toerusting tussen categorieën werkenden nemen toe en versterken sociale scheidslijnen.’ In de jaren negentig en de jaren tien van de 21e eeuw zijn de verschillen in kosten en bescherming tussen zelfstandigen en werknemers en werknemers onderling toegenomen. Dat leidde tot een verstoord evenwicht, en soms tot onbedoelde concurrentie. Zo is op de arbeidsmarkt een zorgelijke en groeiende kloof ontstaan.

"Aan de ene kant van de streep zie je een hoogopgeleide bovenlaag. Zij hebben en goede opleiding, en een breed netwerk. Aan de andere kant van de streep staan mensen voor wie vast werk een luxe is. Zij hebben een beperkt netwerk en gaan van flexcontract naar flexcontract. En het ontbreekt hen aan zicht op meer bestaanszekerheid.

"Ons systeem past veel werkenden niet meer. En de commissie zegt terecht - en dit element onderstreept de urgentie nog maar eens – dat met dat systeem onze economische en sociale vooruitgang op langere termijn niet kan worden gewaarborgd.

"Hoe gaan we wat mij betreft verder? De Commissie roept op tot een brede maatschappelijke alliantie om het gesprek op gang te brengen tussen maatschappelijke partijen. Dat is de eerste dwingende opgave. De energie, de visie, de kennis en de kunde hebben we al, zegt de commissie terecht. Het is een kwestie van het bundelen van die krachten. Ik neem dus graag het initiatief om daarin de regie te nemen, het gesprek faciliteren en te komen tot een agenda over hoe we de analyse verder kunnen brengen. En natuurlijk komt er een kabinetsreactie op dit rapport, als ook op die van de WRR. We gaan daar op korte termijn mee aan de slag."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Re-integratie in tijden van corona

Re-integratie in tijden van corona

(Door Marjol Nikkels, CS Opleidingen) Als een werknemer twee jaar ziek is, kan hij in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Een belangrijke voorwaarde is dat...

Regeling NOW 2.0 donderdag gepubliceerd

Regeling NOW 2.0 donderdag gepubliceerd

Het kabinet publiceert donderdag 25 juni de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden vandeze subsidie uit het tweede noodpakket (juni tot en met september)....

Begrip 'inkomstenverhouding' (IKV) verduidelijkt

Begrip 'inkomstenverhouding' (IKV) verduidelijkt

Verduidelijking van het begrip ‘inkomstenverhouding’ (IKV) is het doel van de internetconsultatie die minister Koolmees eerder deze week is gestart. De...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD 2021 beschikbaar

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD 2021 beschikbaar

Het uniforme uitvraagformulier voor het WGA Eigenrisicodragerschap is weer vernieuwd, meldt Adfiz. De geactualiseerde versie kan men gebruiken voor werkgevers die...

Werkgevers: "Kritisch kijken naar arbeidsvoorwaarden in coronacrisis"

Werkgevers: "Kritisch kijken naar arbeidsvoorwaarden in coronacrisis"

Werkgevers en vakbonden doen er verstandig aan kritisch te kijken naar eerder gemaakte cao-afspraken, als die herstel van de coronacrisis in de weg staan. Dat schrijven...

Toch geen minimumtarief ZZP'ers

Toch geen minimumtarief ZZP'ers

Het kabinet ziet af van een minimumtarief voor ZZP'ers. Ook de zelfstandigenverklaring werkt minister Koolmees hij niet langer uit. De minister in de vijfde voortgangsbrief...

TOGS voor laatste keer uitgebreid

TOGS voor laatste keer uitgebreid

Staatssecretaris Keijzer heeft de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) voor de laatste keer uitgebreid, schrijft zij aan de Tweede Kamer. Keijzer:...

Aanvraag tegemoetkoming flexwerkers naar verwachting vanaf eind juni

Aanvraag tegemoetkoming flexwerkers naar verwachting vanaf eind juni

Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen naar verwachting vanaf 22 juni bij UWV een aanvraag doen voor...

NN past producten Inkomen Collectief aan

NN past producten Inkomen Collectief aan

Nationale-Nederlanden past haar producten van Inkomen Collectief aan. Als eerste stap zijn per 1 juni de verzekeringen WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) en...

De Goudse biedt verzuimrelaties extra ‘coronadiensten’

De Goudse biedt verzuimrelaties extra ‘coronadiensten’

De Goudse gaat bedrijven helpen die tijdens de coronacrisis worstelen met het inzetbaar houden van hun personeel. Dit vormt een aanvulling op eerdere coronamaatregelen...