Koolmees: "Evenwichtige analyse commissie Borstlap"

Wouter Koolmees 2017

"De richting van een aantal beleidsaanbevelingen in dit rapport is in veel gevallen in lijn met het kabinetsbeleid." Aldus de eerste reactie van minister Koolmees op het eindrapport van de commissie-Borstlap.

De minister: "De analyse van de commissie is helder. En het is in mijn ogen ook een juiste analyse. Het vult het WRR-rapport Het betere werk, van vorige week aan. De commissie signaleert een ‘nieuwe sociale kwestie'. Dat zijn niet voor niets historisch gewichtige woorden. Terwijl werk voor sociale samenhang moet zorgen, doet het dat nu niet. ‘Verschillen in bescherming en toerusting tussen categorieën werkenden nemen toe en versterken sociale scheidslijnen.’ In de jaren negentig en de jaren tien van de 21e eeuw zijn de verschillen in kosten en bescherming tussen zelfstandigen en werknemers en werknemers onderling toegenomen. Dat leidde tot een verstoord evenwicht, en soms tot onbedoelde concurrentie. Zo is op de arbeidsmarkt een zorgelijke en groeiende kloof ontstaan.

"Aan de ene kant van de streep zie je een hoogopgeleide bovenlaag. Zij hebben en goede opleiding, en een breed netwerk. Aan de andere kant van de streep staan mensen voor wie vast werk een luxe is. Zij hebben een beperkt netwerk en gaan van flexcontract naar flexcontract. En het ontbreekt hen aan zicht op meer bestaanszekerheid.

"Ons systeem past veel werkenden niet meer. En de commissie zegt terecht - en dit element onderstreept de urgentie nog maar eens – dat met dat systeem onze economische en sociale vooruitgang op langere termijn niet kan worden gewaarborgd.

"Hoe gaan we wat mij betreft verder? De Commissie roept op tot een brede maatschappelijke alliantie om het gesprek op gang te brengen tussen maatschappelijke partijen. Dat is de eerste dwingende opgave. De energie, de visie, de kennis en de kunde hebben we al, zegt de commissie terecht. Het is een kwestie van het bundelen van die krachten. Ik neem dus graag het initiatief om daarin de regie te nemen, het gesprek faciliteren en te komen tot een agenda over hoe we de analyse verder kunnen brengen. En natuurlijk komt er een kabinetsreactie op dit rapport, als ook op die van de WRR. We gaan daar op korte termijn mee aan de slag."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Internetconsultatie gedifferentieerde Aof-premie

Internetconsultatie gedifferentieerde Aof-premie

Sociale Zaken is vrijdag de internetconsultatie gestart van het wetsvoorstel dat de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) naar grootte...

Minister grijpt niet in bij verhoogde WIA-instroom

Minister grijpt niet in bij verhoogde WIA-instroom

Minister Koolmees is niet van plan het beleid ten aanzien van de vervroegde uittredingsregelingen te herzien. Dit schrijft hij in antwoord op Kamervragen naar aanleiding...

Inkomensmarkt groeit komende jaren minder snel

Inkomensmarkt groeit komende jaren minder snel

De komende vijf jaar is volgens Baken Adviesgroep de groei in de Inkomensmarkt naar verwachting lager dan in 2019, toen zij uitkwam op 3,1 procent. “De groei...

No-riskpolis: sterke stijging aantal uitkeringsjaren

No-riskpolis: sterke stijging aantal uitkeringsjaren

De sterke stijging van het aantal werkenden in de doelgroep Participatiewet die onder de No-riskpolis valt, heeft geleid tot een sterk stijging van de uitkeringsjaren...

Wielink: "Borstlap bom onder hybride stelsel?"

Wielink: "Borstlap bom onder hybride stelsel?"

Is het rapport van de commissie-Borstlap een bom onder het hybride stelsel? Die vraagt stelt Janthony Wielink (Enkwest) op LinkedIn. Wielink schrijft: “Eén...

UWV start in 2020 met partnerverlof en compensatie werkgevers

UWV start in 2020 met partnerverlof en compensatie werkgevers

In 2020 voert UWV twee nieuwe regelingen uit. Kersverse ouders kunnen vanaf de zomer een partnerverlof aanvragen. Voor werkgevers is er vanaf april een compensatie...

Instroom in WIA neemt toe met twee procent in 2020

Instroom in WIA neemt toe met twee procent in 2020

De uitkeringslasten voor arbeidsongeschiktheid nemen in 2020 toe van 12,9 miljard euro in 2019 naar 13,4 miljard euro in 2020. Dit komt omdat de instroom in de WIA...

Nieuw kennisdossier Adfiz: Wet arbeidsmarkt in balans

Nieuw kennisdossier Adfiz: Wet arbeidsmarkt in balans

Na eerder dit jaar het kennisdossier Transparantie in dienstverlening gepubliceerd te hebben, staat nu ook het nieuwe Adfiz-dossier Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)...

Subsidie voor leren en ontwikkelen in MKB start 2 maart

Subsidie voor leren en ontwikkelen in MKB start 2 maart

Het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Over een paar weken kunnen MKB’ers daarom...

Verbond bezorgd over effecten basisuitkering bij arbeidsongeschiktheid

Verbond bezorgd over effecten basisuitkering bij arbeidsongeschiktheid

Het Verbond van Verzekeraars maakt zich zorgen over de effecten die de door de commissie-Borstlap voorgestelde halvering van de loondoorbetalingsperiode en een basisvoorziening...