Koolmees: registratietermijn BKR niet verkorten

Register via Pixabay

Minister Koolmees ziet op dit moment geen aanleiding te vragen om verkorting van de door Stichting BKR gehanteerde registratietermijn. Dat schrijft hij in zijn antwoord op Kamervragen.

Koolmees: “Ik vind het – juist in een tijd waarin consumenten financieel extra kwetsbaar zijn als gevolg van de coronacrisis – belangrijk dat het BKR een compleet beeld geeft van de betalingsverplichtingen voor kredieten die een consument heeft.”

De bewaartermijnen zijn volgens de minister ook niet bepalend voor de vraag of een krediet wordt verleend. Koolmees: “De kredietverstrekker moet beoordelen of hij het verantwoord vindt om een krediet te verstrekken en de bewaartermijn zorgt ervoor dat hij over informatie kan beschikken ten behoeve van deze beoordeling. Het is dan ook belangrijk dat een kredietverstrekker samen met een consument kijkt hoe het beste kan worden omgegaan met schulden door de coronacrisis. Veel kredietverstrekkers zijn in deze coronatijd consumenten tegemoet gekomen door bijvoorbeeld betalingsregelingen of betaalpauzes aan te bieden. Een betalingsregeling voor een consumptief krediet wordt niet bij het BKR geregistreerd als de consument bij het aangaan van de betalingsregeling nog geen bij BKR geregistreerde betalingsachterstand had.”

De bewaartermijn van persoonsgegevens is onderdeel van het wetsvoorstel kredietregistratie dat bij de minister van Financiën in voorbereiding is.

Reactie toevoegen

 
Aantal mensen met restschuld stijgt

Aantal mensen met restschuld stijgt

Het aantal mensen met een restschuld is vorig jaar toegenomen. Dit blijkt uit de Hypotheekbarometer van Stichting BKR. De stichting noemt de stijging "opvallend,...

Afname kredieten en betalingsproblemen

Afname kredieten en betalingsproblemen

Sinds de start van de coronapandemie is het aantal mensen met een consumptief krediet afgenomen. Eind 2019 hadden bijna 9,4 miljoen Nederlanders een consumptief...

BKR Schulden Monitor: mannen vaker betalingsproblemen dan vrouwen

BKR Schulden Monitor: mannen vaker betalingsproblemen dan vrouwen

Sinds eind 2015 is het aantal mensen met betalingsproblemen gedaald van bijna 800.000 naar bijna 700.000 eind 2019. Dit blijkt uit de Schulden Monitor, een nieuw...

Stichting BKR zet vraagtekens bij recordboete AP

Stichting BKR zet vraagtekens bij recordboete AP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de stichting BKR een recordboete van 830.000 euro opgelegd vanwege de werkwijze rond het opvragen van persoonsgegevens....

Coronavirus en BKR

Coronavirus en BKR

Wat betekent een betaalregeling vanwege het coronavirus voor de BKR-registratie? Spreekt men een betaalregeling met de bank of een andere kredietaanbieder af, dan...

Stichting BKR sluit zich aan bij Week van het geld

Stichting BKR sluit zich aan bij Week van het geld

Stichting BKR sluit zich aan bij de Week van het geld, een initiatief van Wijzer in geldzaken. Stichting BKR werkt al langdurig samen met Nibud. Bestuursvoorzitter...

Betalingsachterstand op hypotheken blijft dalen

Betalingsachterstand op hypotheken blijft dalen

Bijna 70.000 consumenten hadden op 1 oktober een betalingsachterstand van minimaal drie maanden op hun hypotheek. Dit is een afname van ongeveer 12,5 procent ten...

"Zorgelijk dat overheid studieschuld niet wil registreren"

"Zorgelijk dat overheid studieschuld niet wil registreren"

De schuldensituatie bij twintigers en dertigers is zorgelijk, meent de Stichting BKR. Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter: “Willen we deze jongeren financieel...

Verdere daling betalingsachterstand hypotheken

Verdere daling betalingsachterstand hypotheken

Het aantal huiseigenaren met een betalingsachterstand op hun hypotheek blijft dalen. Op 1 april 2019 hadden ruim 73.000 consumenten een betalingsachterstand van...

BKR neemt aanbevelingen AP over

BKR neemt aanbevelingen AP over

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) neemt de aanbevelingen over van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) eerder dit jaar. De consumenteninzage is inmiddels volledig...