Korting op pensioen steeds realistischer

Bejaarde leest krant via Pixabay 2018

De financiële positie van veel pensioenfondsen is in het vierde kwartaal van 2018 fors verslechterd, aldus de Pensioenfederatie. Door lagere rente en negatieve beleggingsopbrengsten is de actuele dekkingsgraad per 31 december 2018 bij vier van de vijf grootste bedrijfstakpensioenfondsen gedaald tot onder de 100 procent. Positieve uitzondering was het bedrijfstakpensioenfonds voor de bouw.

De opgaande lijn gedurende de eerste drie kwartalen van 2018 is daarmee volledig tenietgedaan. Het risico op een verlaging vanaf 2020 wordt voor de deelnemers van een aantal pensioenfondsen een steeds realistischer scenario.

Het beleggingsrendement in het laatste kwartaal van 2018 was bij een aantal fondsen dermate negatief dat ook de beleggingsrendementen over heel 2018 uiteindelijk in de min eindigden. Ook voor pensioenfondsen die er beter voor staan – en dat zijn er veel - was 2018 veelal een slecht beleggingsjaar.   

De toezichtregels vereisen dat de dekkingsgraad twaalf maanden achtereen gemiddeld uitkomt op minimaal circa 104,3 procent, dus inclusief een kleine buffer. Heeft een pensioenfonds aan het eind van vijf achtereenvolgende jaren steeds een beleidsdekkingsgraad lager dan 104,3 procent, dan moet het aan het eind van die vijf jaar-periode de pensioenen en de opbouw ervan verlagen. 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Financiële positie pensioenfondsen verslechterd

Financiële positie pensioenfondsen verslechterd

De financiële positie van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2020 vooral als gevolg van de coronacrisis verslechterd. Het vermogen van de pensioenfondsen...

Pensioencontract zonder rekenrente als uitweg?

Pensioencontract zonder rekenrente als uitweg?

“Het pensioencontract zonder rekenrente zou wel eens als uitweg in deze moeilijke economische tijden kunnen fungeren." Aldus Frank Driessen, CEO van Aon Retirement...

Voorzitter Pensioenfederatie legt functie neer

Voorzitter Pensioenfederatie legt functie neer

Shaktie Rambaran Mishre heeft het bestuur van de Pensioenfederatie laten weten met ingang van 1 juli haar functie als voorzitter neer te leggen. De vele uitdagingen...

Pensioenen hard geraakt door coronavirus

Pensioenen hard geraakt door coronavirus

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen heeft in februari een klap van zes procent gekregen en liep daardoor terug van 101 naar 95 procent....

Minder vooruitzicht op extra rendement om dekkingsgraden te versterken

Minder vooruitzicht op extra rendement om dekkingsgraden te versterken

Pensioenfondsen moeten volgens Aon rekening moeten houden met een lager rendement dan de afgelopen jaren. “Er is minder vooruitzicht op extra rendement om...

"Geef ook zelfstandigen toegang tot pensioensparen in tweede pijler"

"Geef ook zelfstandigen toegang tot pensioensparen in tweede pijler"

De Pensioenfederatie pleit ervoor dat minister Koolmees het snel wettelijk mogelijk maakt voor pensioenfondsen om te experimenteren met een regeling die ook zelfstandigen...

Schok op financiële markten werkt lang door op pensioenen

Schok op financiële markten werkt lang door op pensioenen

De vermogenspositie van de Nederlandse pensioensector is kwetsbaar voor schokken op de financiële markten. De impact op de Nederlandse economie blijkt uit de...

Implementatiewet UBO-register aangenomen

Implementatiewet UBO-register aangenomen

De Tweede Kamer heeft de Implementatiewet UBO-register aangenomen. De implementatie van de verplichting tot het houden van een centraal register met informatie...

Positie pensioenfondsen blijft fragiel

Positie pensioenfondsen blijft fragiel

De positie van de Nederlandse pensioenfondsen blijft volgens Aon fragiel. "Mogelijke kortingen aan het einde van 2020 zijn, ondanks de recente versoepeling van minister...

Bezoldiging bij pensioenfondsen op alle niveau’s gestegen

Bezoldiging bij pensioenfondsen op alle niveau’s gestegen

De trend van stijgende bestuursbeloningen bij pensioenfondsen heeft in 2018 een vervolg gekregen.De trend van toegenomen transparantie daarover is echter gestokt....