"Kwaliteit digitale aanlevering van documenten heeft dringend aandacht nodig"

Vrouwen achter beeldscherm kantoor via Pixabay

SIVI roept op tot goede toepassing van het SIVI GRS protocol en gaat samen met Adfiz de verbetering van kwaliteit monitoren.

Peter Mols, directeur SIVI: “Met inmiddels ruim negen miljoen berichten per jaar zien we een duidelijke groei van de digitale aanlevering van documenten op basis van het SIVI GRS Protocol vanuit verzekeraars en serviceproviders aan intermediairs. Gelijktijdig is er een toenemende zorg rond de kwaliteit van de aangeleverde berichten.

“Het niet goed invullen van de berichten voor de digitale aanlevering van documenten op basis van het SIVI GRS Protocol krijgt nu een te grote impact. Met de groei van de digitale aanlevering van documenten op basis van het SIVI GRS Protocol is het belangrijk dat betrokken partijen het protocol goed toepassen. Alleen door het goed toepassen kunnen alle betrokkenen binnen de keten een maximaal effect hebben van de baten. Concreet betekent dit: verzenders controleren of de huidige verzending van berichten goed plaats vindt en plannen acties om eventuele fouten op te lossen.Softwareleveranciers controleren of binnen de software de afhandeling van berichten goed plaats vindt en plannen acties om eventuele fouten of onhandigheden op te lossen. Verzenders certificeren de huidige GRS-berichtenstromen voor 31-12-2021. Verzenders zorgen dat nieuwe documentstromen vanaf nu goed zijn ingericht en door SIVI gecertificeerd.”

Essentieel

Enno Wiertsema, directeur Adfiz: “Als het intermediair de digitaal toegestuurde documenten niet goed kan inboeken in het klantdossier of als deze documenten kwalitatief onvoldoende zijn om in te zetten in zijn processen, dan gaat de besparing snel verloren. Of erger, dan zijn de kosten van verwerking veel hoger dan de verwerking van de op papier aangeleverde documenten. Het is essentieel dat wij met elkaar deze handschoen oppakken. Daarom gaan wij met SIVI monitoren of de noodzakelijk verbetering dit jaar gerealiseerd wordt.”

Het SIVI GRS Protocol maakt het mogelijk om documenten zoals polissen, offertes, brieven en borderellen digitaal te verzenden vanuit verzekeraars en service providers naar intermediairs. De ontvangers kunnen deze documenten vervolgens grotendeels geautomatiseerd verwerken binnen hun systemen.

De inhoudelijke instructie bij deze actie is beschikbaar op de SIVI website (www.sivi.org/drempellooskoppelen).

Zelf-incasso

De digitale aanlevering van documenten heeft ook grote impact op de specifieke processen van zelf- incasserende intermediairs. In de praktijk wordt hier nu onvoldoende rekening mee gehouden. In de komende maanden zal SIVI in overleg met marktpartijen een aanvullende werkinstructie opstellen voor verzenders, ontvangers en de ondersteunende software leveranciers. Rond de zomer zal SIVI deze werkinstructie publiceren.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Online financiële verkiezingsdebatten op 2 en 11 maart

Online financiële verkiezingsdebatten op 2 en 11 maart

NVB, Verbond van Verzekeraars, DUFAS, NVP en Adfiz organiseren op 2 en 11 maart interactieve financiële verkiezingsdebatten, steeds van 11.00 uur tot 12.30...

Adfiz-leden: groei hypotheekmarkt overtrof pre-corona verwachtingen

Adfiz-leden: groei hypotheekmarkt overtrof pre-corona verwachtingen

De groei in de hypotheekmarkt heeft alle pre-corona verwachtingen overtroffen. In de verwachtingen voor 2021 zien we terug dat de markt rekening houdt met een bescheidener...

Wiertsema (Adfiz): "Free riders helpen ons niet vooruit"

Wiertsema (Adfiz): "Free riders helpen ons niet vooruit"

“Een lid meer of minder”, schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn, “maakt voor de kracht van het collectief helemaal geen bal...

"Rapport AFM over aflossingsvrije hypotheken benadrukt belang van segmentatie"

"Rapport AFM over aflossingsvrije hypotheken benadrukt belang van segmentatie"

"Dit AFM-onderzoek kan jou als adviseur helpen om je klanten te segmenteren, zodat je tijdig het gesprek kan aangaan met klanten die rond 2035 mogelijk een herfinancieringsprobleem...

Adfiz over avondklok: "Zorg dat medewerkers nu al over Werkgeversverklaring beschikken"

Adfiz over avondklok: "Zorg dat medewerkers nu al over Werkgeversverklaring beschikken"

Heb jij medewerkers (of jijzelf) die tijdens de avondklok mogelijk naar buiten moeten, bijvoorbeeld bij een schademelding, zorg er dan voor dat deze medewerkers...

"Collectiviteitskorting zorgverzekering alleen bij bewezen toegevoegde waarde"

"Collectiviteitskorting zorgverzekering alleen bij bewezen toegevoegde waarde"

Onverstandig, Dat is volgens Adfiz het helemaal afschaffen van de collectiviteitskorting bij de basis zorgverzekering. Adfiz reageert samen met VNO-NCW, MKB-Nederland...

Adfiz: lessen uit Kifid-uitspraak over zorgplicht bij AOV met provisie

Adfiz: lessen uit Kifid-uitspraak over zorgplicht bij AOV met provisie

De hoogte van de provisie is medebepalend voor je doorlopende zorgplicht. Zorg dat de frequentie van onderhoudsgesprekken met je klanten dus in lijn is met de aard...

Open insurance nog steeds niet opgepakt door verzekeraars

Open insurance nog steeds niet opgepakt door verzekeraars

Veel verzekeraars hebben nog steeds een lange weg te gaan als het gaat om het openstellen van hun (verzekerings)data, producten en diensten. Aldus de wereldwijde...

Brondata Service wordt bekender gemaakt bij adviseurs

Brondata Service wordt bekender gemaakt bij adviseurs

De bekendheid van de Brondata Service bij financieel adviseurs kan beter. Daarom slaan Aegon, Argenta, ING, Lot Hypotheken en Ockto de handen in één...

Adfiz: "Nominale transparantie bestaat niet"

Adfiz: "Nominale transparantie bestaat niet"

"Nominale transparantie bestaat niet. Dat zou namelijk betekenen transparant worden nádat de klant een adviseur heeft gekozen en nádat die klant met...