Kwart inwoners Zuid-Nederland verwacht binnen tien jaar nieuwe watersnoodramp

Overstroming via Pixabay

Bijna een kwart (23 procent) van de inwoners van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg verwacht binnen tien jaar een volgende nationale watersnoodramp. Bovendien denkt 50 procent dat binnen 100 jaar een deel van Nederland onder water staat. En hoewel ruim elf procent van de inwoners wel eens te maken heeft gehad met water in huis als gevolg van een hoog waterpeil, heeft bijna 65 procent geen maatregelen genomen om hun huizen daartegen te beschermen. 

Dit blijkt uit een onderzoek van Nationale-Nederlanden. De belangrijkste preventieve maatregel die de respondenten wél hebben genomen is het aanleggen van een groene tuin met weinig tegels, zodat regenwater goed weg kan zakken (31,7 procent). Een enkeling heeft zandzakken in huis of een extra hoge drempel in de deuropening. 

Aanleiding voor het onderzoek is het feit dat het dit jaar 70 jaar geleden is dat de Watersnoodramp plaatsvond. De rechtsvoorgangers van Nationale-Nederlanden waren nauw bij de schadeafhandeling betrokken. Ook in de grote landelijke hulpactie lieten de maatschappijen zich niet onbetuigd. Medewerkers zamelden geld in voor de slachtoffers en er werd een donatie gedaan aan het Nationaal Rampenfonds.

De schade door overstroming van primaire waterkeringen - keringen die het land beschermen tegen het buitenwater als de zee, de grote rivieren of het IJsselmeer - wordt nog door geen enkele verzekeraar gedekt. "Dat vraagt om een collectieve aanpak", aldus Maurice Koopman (CEO Schade & Inkomen NN). "Verzekeraars kunnen de omvang van dit soort risico’s namelijk niet individueel dragen. In samenwerking met het Verbond van Verzekeraars en de overheid zijn we naar de mogelijkheden aan het kijken om ook het risico van overstromingen van de primaire waterkeringen te verzekeren."

Deze aanpak is volgens Koopman van groot belang. "Veel klanten denken namelijk dat ze tegen alle overstromingen verzekerd zijn. Dat is op dit moment dus niet het geval en dat is onwenselijk. We leggen dan ook de nadruk op een dekking voor alle particuliere klanten tegen alle overstromingsrisico’s. De aanpak heeft hoge prioriteit. Dankzij onze goede samenwerking heb ik er alle vertrouwen in dat we samen in 2025 ook de overstromingen van primaire waterkeringen kunnen verzekeren."

Reactie toevoegen

 
NN: "Aanvullend pensioen moet sexy onderwerp worden"

NN: "Aanvullend pensioen moet sexy onderwerp worden"

Uit onderzoek onder onafhankelijke financiële adviseurs blijkt dat er behoefte is aan een pensioenproduct met meer flexibiliteit in vermogensopbouw. Aldus Nationale-Nederlanden...

Maaike van Beijsterveldt directeur NN Retail Schade & Zorg

Maaike van Beijsterveldt directeur NN Retail Schade & Zorg

Nationale-Nederlanden benoemt Maaike van Beijsterveldt (33) tot directeur van Retail Schade & Zorg. Zij volgt hiermee Bianca Knispel op die Head of Protection...

Klimaatrobuust herstel in polis inbouwen

Klimaatrobuust herstel in polis inbouwen

Klimaatrobuust herstel wordt de norm voor particulieren en bedrijven via verzekeringsvoorwaarden en het bouwbesluit en ook voor overheden via duidelijke afspraken....

VNAB breidt beurspolis uit voor overstroming van kleine rivieren en beken

VNAB breidt beurspolis uit voor overstroming van kleine rivieren en beken

De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs biedt vanaf nu een modelclausule voor schade door overstroming van zogeheten secundaire waterkeringen: kleine rivieren...

NN en Oranje Fonds: samen sterker tegen armoede

NN en Oranje Fonds: samen sterker tegen armoede

Het Oranje Fonds en Nationale-Nederlanden gaan samenwerken om de aanpak van armoede en schulden in Nederland te ondersteunen. Zij richten daarvoor het programma ‘Samen...

NN: naturapolis Zorg Voordelig in direct kanaal

NN: naturapolis Zorg Voordelig in direct kanaal

Naast de combinatiepolis Zorg Vrij biedt NN per 1 januari de naturapolis Zorg Voordelig met een premie van 128,30 euro per maand. De Zorg Voordelig naturapolis is...

NN lanceert verzuimpreventiepakket voor mkb

NN lanceert verzuimpreventiepakket voor mkb

Nationale-Nederlanden komt met een preventiepakket voor het mkb. Zo krijgt een werkgever met een preventiescan inzicht in de bedrijfssituatie en gaan werkgevers...

Regeling omzetderving watersnood open op 24 oktober

Regeling omzetderving watersnood open op 24 oktober

Provincie Limburg heeft de ‘Nadere subsidieregels omzetderving door overstromingen door zoet en afstromend water in juli 2021 in Limburg en Noord-Brabant’...

Eerste ideeën Verbond over dekking overstromingsschade primaire waterkeringen

Eerste ideeën Verbond over dekking overstromingsschade primaire waterkeringen

Een poolconstructie met solidariteit. Dat is een van de ideeën van het Verbond van Verzekeraars om overstromingsschade door primaire waterkeringen toch verzekerbaar...

NN: Edwin Grutterink benoemd tot directeur Schade Intermediair

NN: Edwin Grutterink benoemd tot directeur Schade Intermediair

Edwin Grutterink wordt per 1 oktober benoemd tot directeur Schade Intermediair bij Nationale-Nederlanden. Hij volgt hiermee Gerard van Rooijen op die per 1 september...