Kwestie contra-expertise: PG adviseert cassatieberoep te verwerpen

Autoschade Audi TB 2020

Achmea, dat contra-expertise alleen door bepaalde experts wil laten verrichten, vindt geen steun in het advies van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Niet een van de door Achmea aangevoerde klachten slaagt, aldus de Procureur-Generaal, zodat het advies is het cassatieberoep tegen Stichting Ombudsman Schadeverzekeringen Nederland te verwerpen. De uitspraak is naar verwachting later dit jaar.

Het advies leest onder meer: “Het hof is tot de slotsom gekomen dat de door Achmea gestelde kwaliteitseisen in het nadeel van verzekerden afwijken van de keuzevrijheid die verzekerden op grond van art. 7:959 lid 1 BW toekomt (rov. 3.9, rov. 3.10 en rov. 3.12). Anders dan het subonderdeel naar voren brengt, kon het hof tot deze slotsom komen, zonder een verdere “weging van alle gevolgen van de afwijking” te hoeven maken. Met name hoefde het hof de geconstateerde nadelige afwijking van de keuzevrijheid die art. 7:959 lid 1 BW biedt niet af te wegen tegen de mogelijke positieve effecten van de door Achmea gestelde kwaliteitseisen, die het hof overigens wel heeft onderkend (rov. 3.8, eerste en tweede zin en rov. 3.10, derde en vierde zin). Die positieve effecten kunnen immers de geconstateerde afwijking ten nadele niet helen. Met andere woorden: ook met inachtneming van deze positieve effecten van de kwaliteitseisen van Achmea blijft sprake van een op grond van art. 7:963 lid 6 BW niet-toegestane afwijking van art. 7:959 lid 1 BW. Een individuele verzekerde die de inschakeling van een bepaalde deskundige contra-expert op het oog heeft, kan niet worden tegengeworpen dat de redelijke kosten van die deskundige niet zullen worden vergoed, omdat er kwaliteitseisen gelden die verzekerden op meer algemeen niveau beogen te beschermen.”

Achmea klaagt onder meer over het de motivering van het gerechtshof. Het advies hierover: “De klacht faalt, nu de motivering van het hof door de beugel kan. Het laat zich immers heel goed voorstellen dat een contra-expert, die niet aan de Gedragscode van het Verbond van Verzekeraars is gebonden en die niet het oordeel van een onafhankelijke deskundige geschillenbeslechter hoeft te vrezen, toch in staat is een kwalitatief goede contra-expertise te verrichten. Zo’n contra-expert moet, gelet op de keuzevrijheid die de verzekerde op grond van art. 7:959 lid 1 BW toekomt, door de verzekerde gekozen kunnen worden en diens kosten behoren op die grond ook voor vergoeding in aanmerking te komen.”

Het advies wijst er op dat “het NIVRE een tuchtcollege kent. Op de website van het NIVRE staan uitspraken van dit tuchtcollege gepubliceerd. In een aantal van die uitspraken heeft het de klacht tegen de NIVRE-expert (gedeeltelijk) gegrond bevonden. Dat toont aan dat ook schade-experts die bij het NIVRE zijn aangesloten niet altijd voldoende deskundigheid bezitten of hun deskundigheid niet altijd op de gewenste wijze inzetten”.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Jack Hommel (Achmea) kondigt pensionering aan

Jack Hommel (Achmea) kondigt pensionering aan

Jack Hommel, directeur bij Achmea en verantwoordelijk voor bediening van de zakelijke markt via Centraal Beheer & Avéro Achmea, heeft zijn pensionering...

Achmea gaat vliegende auto's verzekeren

Achmea gaat vliegende auto's verzekeren

Achmea denkt dat over twee jaar de eerste passagiersvluchten met drones zullen plaatsvinden. Als luchttaxi's vliegende auto's zijn, wil Achmea ze wel verzekeren....

Achmea:  "Goede voortgang in moeilijk jaar"

Achmea: "Goede voortgang in moeilijk jaar"

Achmea zag in 2022 het nettoresultaat met maar liefst 78 procent dalen tot 105 miljoen euro. Dit vooral vanwege tegenvallende beleggingsopbrengsten, die daalden...

Meer regie en duidelijkheid voor slachtoffers verkeersongeval

Meer regie en duidelijkheid voor slachtoffers verkeersongeval

Slachtofferhulp Nederland en Achmea helpen mensen met licht letsel na een verkeersongeval aan betere informatie en online hulp. Het eerste hulpmiddel is nu live:...

Doneer een boom voor Achmea bossen

Doneer een boom voor Achmea bossen

Samen met Stichting Buitenfonds en Staatsbosbeheer introduceert Achmea de dienst ‘Doneer een boom voor Achmea bossen’. Achmea wil hiermee duizenden bomen...

Achmea vraagt aandacht voor levensloopbestendig wonen

Achmea vraagt aandacht voor levensloopbestendig wonen

Achmea is de campagne ‘Gelukkig oud worden volgens Achmea’ gestart. Het doel van de campagne is om bewustzijn te creëren over het belang van geschikte...

Achmea wil met BetterTradeOff financiële planning toegankelijk maken voor iedereen

Achmea wil met BetterTradeOff financiële planning toegankelijk maken voor iedereen

Het Achmea Innovation Fund heeft een belang genomen in BetterTradeOff, een fintechbedrijf uit Singapore dat financiële planning toegankelijk wil maken voor...

Achmea roept op tot levensloopbestendig bouwen

Achmea roept op tot levensloopbestendig bouwen

De bouw van 450.000 extra levensloopbestendige woningen is nodig om de groeiende druk op zorgpersoneel en mantelzorgers te beperken en kan in 2040 ruim 100.000 zorgvacatures...

Achmea wint Golden Dolphin in Cannes

Achmea wint Golden Dolphin in Cannes

Achmea heeft bij de Cannes Corporate Media & TV Awards met haar corporate movie ‘Samen Leven volgens Achmea’ prijzen goud gewonnen in de categorie...

Achmea Innovation Fund investeert in OpenUp

Achmea Innovation Fund investeert in OpenUp

Het Achmea Innovation Fund heeft een belang genomen in OpenUp. Dit scale-up bedrijf uit Amsterdam richt zich op het mentaal welzijn van werknemers. OpenUp biedt...