Kwijtraken is geen verlies volgens verzekeringsvoorwaarden

Euro's 50 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0534) De consument is opgelicht bij de verkoop van een videokaart via Facebook Marketplace. Hij vordert uitkering van zijn schade (1.559,96 euro) op de aankoopverzekering die gekoppeld is aan de creditcard waarmee hij de videokaart heeft gekocht. De Geschillencommissie oordeelt dat geen sprake is van diefstal of verlies van de videokaart in de zin van de verzekeringsvoorwaarden en wijst de vordering af.

De commissie stelt voorop dat het hier gaat om een aankoopverzekering, die zich richt op het behoud van aangekochte zaken voor privégebruik. Met andere woorden, het risico dat de verzekering beoogt te dekken, is dat de verzekerde door een onverwachte gebeurtenis zelf geen gebruik meer kan maken van door hem aangekochte zaken. De aankoopverzekering is geen verkoopverzekering.

De commissie gaat toch verder in op diefstal en verlies.

De commissie: “Niet ter discussie staat dat de consument de videokaart vrijwillig heeft afgestaan aan de koper in de veronderstelling dat de koopprijs was betaald. De koper had op dat moment dus toestemming om de videokaart mee te nemen. Dat de consument de koopprijs niet daadwerkelijk heeft ontvangen, doet daar niet aan af. Alleen al gelet hierop is de videokaart niet weggenomen door de koper en is dus ook geen sprake van diefstal.

“De door de consument voorgestelde definities van verlies in de verzekeringsvoorwaarden zijn te ruim. Wanneer de verzekeraar ‘schade, nadeel’ zou hebben bedoeld, dan was het niet nodig geweest om diefstal en beschadiging nog afzonderlijk te noemen naast verlies. In geval van diefstal of beschadiging is immers ook sprake van nadeel of schade.

“Kwijtraken in de zin van iets niet meer hebben, is ook geen redelijke uitleg van verlies in de verzekeringsvoorwaarden. In de Van Dale wordt als voorbeeld van dergelijk kwijtraken het verlies van een oog genoemd. Het verlies van een lichaamsdeel is niet te vergelijken met het verlies van een zaak. In de regel zal het niet de bedoeling zijn om een lichaamsdeel te kwijt te raken. Bij een zaak ligt dat anders. Zo kan een zaak bijvoorbeeld worden verkocht of weggegeven. Het ligt dan niet voor de hand om te zeggen dat degene die de zaak heeft verkocht of weggeven, de zaak is kwijtgeraakt.

“Nu de consument is opgelicht bij de verkoop van de videokaart is duidelijk dat hij de videokaart niet ongemerkt is kwijtgeraakt. Hij kan dus geen beroep doen op dekking voor verlies van de videokaart onder de aankoopverzekering.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Te laat geklaagd over volgens Kifid zeer ongebruikelijk advies

Te laat geklaagd over volgens Kifid zeer ongebruikelijk advies

(Kifid-uitspraak GC 2022-1001) De Geschillencommissie heeft begrip voor de teleurstelling van de consument, omdat het advies om voor een dertienjarige twee gemengde...

In storm tegen paal rijden geen schade die is te voorzien

In storm tegen paal rijden geen schade die is te voorzien

(Kifid-uitspraak GC 2022-0989) De consument is door een storm met haar motor van de weg afgeraakt en tegen een paal gereden. De gevolmachtigde heeft de schade niet...

Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

(Kifid-uitspraak GC 2022-0992) Door een storm is er onder andere schade ontstaan aan de tuin van de consument. De gevolmachtigde heeft vergoeding van de schade aan...

Vissen toch verzekerd

Vissen toch verzekerd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0982) De kostbare vissen van de consument zijn overleden doordat de waterpompen door een blikseminslag zijn uitgevallen. De consument heeft...

Hypotheekofferte was klip en klaar

Hypotheekofferte was klip en klaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0979) SNS heeft de consument in het verleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Daarbij waren partijen een vergoedingsvrije ruimte van...

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0972) De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling inzake de financiering van de door hen aangekochte woning....

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

(Kifid-uitspraak GC 2022-0966) De consument vindt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door haar bij het afsluiten van de verzekering en daarna niet...

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2022-0941) De consument vordert uitkering onder de verzekering van door haar gemaakte kosten voor een oogoperatie van haar hond. De Geschillencommissie...

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

(Kifid-uitspraak GC 2022-0928) De consument stelt dat de adviseur hem onjuist heeft geïnformeerd over de wijziging van de beroepsklasse op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering....

Uitkering AOV bestendig inkomen?

Uitkering AOV bestendig inkomen?

HYPOTHEKEN – De consument geniet een inkomen uit AOV. Zij vraagt een verhoging van haar hypotheek aan voor 30.000 euro. De aanbieder weigert dit met als argument...