Kwijtraken is geen verlies volgens verzekeringsvoorwaarden

Euro's 50 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0534) De consument is opgelicht bij de verkoop van een videokaart via Facebook Marketplace. Hij vordert uitkering van zijn schade (1.559,96 euro) op de aankoopverzekering die gekoppeld is aan de creditcard waarmee hij de videokaart heeft gekocht. De Geschillencommissie oordeelt dat geen sprake is van diefstal of verlies van de videokaart in de zin van de verzekeringsvoorwaarden en wijst de vordering af.

De commissie stelt voorop dat het hier gaat om een aankoopverzekering, die zich richt op het behoud van aangekochte zaken voor privégebruik. Met andere woorden, het risico dat de verzekering beoogt te dekken, is dat de verzekerde door een onverwachte gebeurtenis zelf geen gebruik meer kan maken van door hem aangekochte zaken. De aankoopverzekering is geen verkoopverzekering.

De commissie gaat toch verder in op diefstal en verlies.

De commissie: “Niet ter discussie staat dat de consument de videokaart vrijwillig heeft afgestaan aan de koper in de veronderstelling dat de koopprijs was betaald. De koper had op dat moment dus toestemming om de videokaart mee te nemen. Dat de consument de koopprijs niet daadwerkelijk heeft ontvangen, doet daar niet aan af. Alleen al gelet hierop is de videokaart niet weggenomen door de koper en is dus ook geen sprake van diefstal.

“De door de consument voorgestelde definities van verlies in de verzekeringsvoorwaarden zijn te ruim. Wanneer de verzekeraar ‘schade, nadeel’ zou hebben bedoeld, dan was het niet nodig geweest om diefstal en beschadiging nog afzonderlijk te noemen naast verlies. In geval van diefstal of beschadiging is immers ook sprake van nadeel of schade.

“Kwijtraken in de zin van iets niet meer hebben, is ook geen redelijke uitleg van verlies in de verzekeringsvoorwaarden. In de Van Dale wordt als voorbeeld van dergelijk kwijtraken het verlies van een oog genoemd. Het verlies van een lichaamsdeel is niet te vergelijken met het verlies van een zaak. In de regel zal het niet de bedoeling zijn om een lichaamsdeel te kwijt te raken. Bij een zaak ligt dat anders. Zo kan een zaak bijvoorbeeld worden verkocht of weggegeven. Het ligt dan niet voor de hand om te zeggen dat degene die de zaak heeft verkocht of weggeven, de zaak is kwijtgeraakt.

“Nu de consument is opgelicht bij de verkoop van de videokaart is duidelijk dat hij de videokaart niet ongemerkt is kwijtgeraakt. Hij kan dus geen beroep doen op dekking voor verlies van de videokaart onder de aankoopverzekering.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid: ‘nietje’ voor klager

Kifid: ‘nietje’ voor klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0368) Door opslag in brandwerende koffers zijn de nietjes van unieke comics van de consument gecorrodeerd. De Geschillencommissie oordeelt...

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2023-0354) Het staat vast dat de adviseur de consumenten niet heeft geïnformeerd over de mogelijke kosten (bereidstellingsprovisie) van...

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0346) Voor de financiering van bestaande woningen heeft Florius andere documenten nodig dan voor nieuwbouwwoningen. Florius is volgens de...

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

(Kifid-uitspraak GC 2023-0338) ING Bank moet 25.000 euro schadevergoeding betalen wegens zorgplichtverzuim. De bank verzuimde de KEW te betrekken bij haar advisering...

Verzekeringsvoorwaarden in onderlinge samenhang lezen

Verzekeringsvoorwaarden in onderlinge samenhang lezen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0332) De consument heeft een beroep op haar inboedelverzekering gedaan omdat haar tuinmeubelen vanwege een storm zijn beschadigd. De verzekeraar...

Aankoopbedrag Playstation 5 kwijtgespeeld…

Aankoopbedrag Playstation 5 kwijtgespeeld…

(Kifid-uitspraak GC 2023-0330) De consument heeft met zijn creditcard een betaling gedaan voor een Playstation 5 aan een webshop. De consument heeft de Playstation...