Laksheid kost adviseur klant en geld

Document gesprek kantoor via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0075) De consument heeft een service-abonnement overeenkomst gesloten bij de tussenpersoon waarin is opgenomen dat de tussenpersoon voor de AOV de administratie, het beheer en de nazorg en de schadebehandeling verricht tegen een vast maandelijks bedrag. In 2017 heeft de consument om een gesprek met de tussenpersoon gevraagd om na te gaan of de verzekering nog aansluit bij zijn persoonlijk situatie. Ondanks herhaalde verzoeken heeft de tussenpersoon geen afspraak gepland. De consument vordert terugbetaling van de abonnementskosten omdat de tussenpersoon helemaal geen service heeft verleend. De tussenpersoon stelt dat hij laks is geweest in het plannen van een afspraak, maar verder alle werkzaamheden heeft verricht en dat de consument daarom terecht heeft betaald voor de overeenkomst. De commissie oordeelt dat de tussenpersoon (Van der Hoek Verzekeringen & Hypotheken) is te verwijten dat geen afspraak tot stand is gekomen en dat de tussenpersoon tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst op het onderdeel beheer en nazorg. De tussenpersoon heeft op één onderdeel werkzaamheden verricht, voor de overige twee onderdelen heeft de tussenpersoon geen werkzaamheden uitgevoerd. De overeenkomst wordt daarom ontbonden. De waarde van de door de tussenpersoon wel geleverde prestatie is 310 euro  en de tussenpersoon moet een bedrag van 620 euro aan de consument betalen. De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen.

Gedeelde schuld?

Het verweer van de adviseur, zoals verwoord door Kifid: “De overeenkomst bestaat uit drie onderdelen: administratie, beheer en nazorg en schadebehandeling. De tussenpersoon erkent dat hij laks is omgegaan met de verzoeken van de consument om de verzekering te updaten en daarbij gedeeltelijk tekort is geschoten in één onderdeel van de service-overeenkomst, het beheer en de nazorg. Wel merkt de tussenpersoon op dat het niet alleen zijn schuld is dat er geen afspraak tot stand is gekomen. Hij was druk, maar als de consument echt een afspraak had willen maken dan had de consument dit ook via zijn secretaresse kunnen regelen. De tussenpersoon heeft zijn excuses aangeboden en voorgesteld om in april 2020 een afspraak te maken voor het updaten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor het onderdeel ‘administratie’ heeft de tussenpersoon wel werkzaamheden verricht zoals de premie-incasso en het up-to-date houden van gegevens. Voor het onderdeel ‘schadebehandeling’ heeft de tussenpersoon nog geen werkzaamheden kunnen verrichten omdat geen sprake is geweest van schade (arbeidsongeschiktheid).

“Bovendien heeft de consument een overeenkomst ondertekend waarin staat dat hij 30 euro per maand moet betalen voor het abonnement. De consument heeft sinds het begin maar vijftien euro er maand betaald en de reden hiervoor is waarschijnlijk dat destijds een korting is gegeven uit commercieel oogpunt. De consument heeft dus maar de helft betaald voor de service van de tussenpersoon. De maandtermijn staat in verhouding tot de verrichte werkzaamheden.”

Reactie toevoegen

 
Kifid definieert ‘kernbeding’ in verzekeringsvoorwaarden opnieuw

Kifid definieert ‘kernbeding’ in verzekeringsvoorwaarden opnieuw

Alleen voorwaarden die de dekking van de verzekering afbakenen en die invloed hebben op de verzekeringspremie zijn aan te merken als ‘kernbeding’, concludeert...

Onjuiste termijnstelling in veertiendagenbrief

Onjuiste termijnstelling in veertiendagenbrief

(Kifid-uitspraak GC 2021-0419) De ANWB heeft incassomaatregelen genomen nadat de consument de premie voor het lidmaatschap Wegenwacht Nederland Standaard niet heeft...

Verzekeraar hoeft klant niet te wijzen op nieuwe producten

Verzekeraar hoeft klant niet te wijzen op nieuwe producten

(Kifid-uitspraak GC 2021-0422) De consument stelt zich op het standpunt dat a.s.r. jegens hem toerekenbaar tekort is geschoten door de lopende verzekering niet aan...

Rabobank moet 44.979 euro betalen na overkreditering

Rabobank moet 44.979 euro betalen na overkreditering

Rabobank moet wegens overkreditering 44.979 euro betalen aan de klagende consument. Aldus de Geschillencommissie Kifid in einduitspraak GC 2021-0423. De andere helft...

Univé hoeft premieverschil niet te vergoeden

Univé hoeft premieverschil niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2021-0392) De consument stelt dat hij door de – door Kifid als onterechte beoordeelde - registratie van zijn persoonsgegevens door Univé...

Geen adviesrelatie tussen direct writer en consument

Geen adviesrelatie tussen direct writer en consument

(Kifid-uitspraak GC 2021-0401) De direct writer, aldus de Geschillencommissie, heeft de consument niet geadviseerd over de verzekering. Hij heeft de verzekering...

Kifid begraaft claim over in 1934 gesloten uitvaartverzekering

Kifid begraaft claim over in 1934 gesloten uitvaartverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2021-0403) In 1934 is voor de moeder van de consument een uitvaartverzekering gesloten bij (de rechtsvoorganger van) Ardanta. Het verzekerd kapitaal...

Terechte rekening adviseur na voortijdige beëindiging opdracht

Terechte rekening adviseur na voortijdige beëindiging opdracht

(Kifid-uitspraak GC 2021-0385) De rekening die de hypotheekadviseur indiende na voortijdige beëindiging door de consumenten van de opdracht tot advies en bemiddeling...

Adviseur beroept zich met succes op verjaring maar zat sowieso niet fout

Adviseur beroept zich met succes op verjaring maar zat sowieso niet fout

(Kifid-uitspraak GC 2021-0376) De consumenten hebben in 2010 via de adviseur een spaarhypotheek afgesloten voor de aankoop van een woning. In 2020 hebben de consumenten...

Mop van Tiggele nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Mop van Tiggele nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Het bestuur van Kifid heeft prof. mr. N. (Mop) van Tiggele-van der Velde per 1 mei benoemd tot lid van de Commissie van Beroep. Van Tiggele is deskundige op het...