Landelijk dataregister arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Bloeddrukmeter via Pixabay

Verzekeraars en wetenschappers starten het landelijk dataregister arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (LDAO). Het gaat om het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs (GAV) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het doel van het dataregister is om "via wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan effectieve(re) re-integratie en preventie van arbeidsongeschiktheid alsmede het verbeteren van de toegankelijkheid van de AOV-markt voor zelfstandigen. Het register versterkt de wetenschappelijke basis voor objectief onderbouwde adviezen met betrekking tot het risico op arbeidsongeschiktheid bij uiteenlopende aandoeningen".

Het dataregister begint met een pilot die zich richt op het verkrijgen van beter inzicht in de relatie tussen brilsterkte en het risico op netvliesloslating. Het is het streven dat de komende tijd meer inkomensverzekeraars zich aansluiten bij het LDAO zodat nog in 2020 voldoende informatie wordt verzameld om te starten met het wetenschappelijk onderzoek.

CVS

De (medische) gegevens die in het dataregister worden verzameld kunnen alleen worden geraadpleegd ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, zijn niet herleidbaar naar individuele personen en worden gepseudonimiseerd door zowel de verzekeraar die informatie aanlevert als een onafhankelijke derde partij. Het register wordt ondergebracht bij het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS), dat uitsluitend geaggregeerde gegevens zal verstrekken. Tripartite commissies (waarin verzekeraars, het UMCG en de GAV vertegenwoordigd zijn) begeleiden en bewaken de onderzoeksvragen. Ook wordt een Raad van Toezicht ingesteld.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Eric Vlems - Achmea 23 september 2020

Waarom wordt de data gepseudonimiseerd i.p.v. geanonimiseerd?

Meer over
Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

“Met deze uitgangspunten en richtlijnen zijn niet in één klap alle problemen rondom prolongatie en verzekerbaarheid opgelost, het is een startpunt.”Aldus...

Duurzaamheid is mainstream geworden

Duurzaamheid is mainstream geworden

(door Boy Slijp, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaamheid & Innovatie) Duurzaamheid is hot, en iedereen is doordrongen van het belang ervan. Over...

Solidariteitsmonitor 2020: divers beeld

Solidariteitsmonitor 2020: divers beeld

Volgens de vierde Solidariteitsmonitor van het Verbond van Verzekeraars nam de verzekerbaarheid van vier van de vijf veelvoorkomende particuliere verzekeringen...

Aantal bewezen verzekeringsfraudes in 2019 bijna verdubbeld

Aantal bewezen verzekeringsfraudes in 2019 bijna verdubbeld

Het aantal bewezen verzekeringsfraudes is in 2019 bijna verdubbeld. In 2019 ontdekten verzekeraars 22.376 fraudezaken, tegen 12.879 zaken in 2018. Hiermee voorkwamen...

Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid voor MKB bijna gereed

Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid voor MKB bijna gereed

De stuurgroep Cyber ontwikkelt een tool waarmee MKB-bedrijven cyberrisico’s in kunnen schatten en maatregelen kunnen treffen. Deze tool wordt nu, na de testfase,...

‘Raamwerk Covid-19 richtlijnen distributie’ verlengd

‘Raamwerk Covid-19 richtlijnen distributie’ verlengd

Het ‘Raamwerk Covid-19 richtlijnen distributie zakelijke markt” voor ondernemers in financiële nood wordt tot 1 januari 2021 ongewijzigd verlengd....

Minder claims woningbranden, maar hogere schade per claim

Minder claims woningbranden, maar hogere schade per claim

Het aantal claims bij verzekeraars voor woningbranden is gedaald in 2019, maar de gemiddelde schade per claim is hoger, zo blijkt uit de Risicomonitor Woningbranden...

Financiële sector helpt ondernemers met geldzorgen

Financiële sector helpt ondernemers met geldzorgen

Naast consumenten kunnen straks ook ondernemers gebruik maken van een dienst die hen ondersteunt bij financiële problemen: Geldfit Zakelijk. Dat betekent dat...

Minister laat 'directe' WA-verzekering aan markt

Minister laat 'directe' WA-verzekering aan markt

Minister Hoekstra gaat zich niet speciaal inspannen voor de directe WA-verzekering die het Verbond wil invoeren. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen. De...

Laag grondwaterpeil bedreigt funderingen miljoen woningen

Laag grondwaterpeil bedreigt funderingen miljoen woningen

Het lage grondwaterpeil in grote delen van Nederland bedreigt de funderingen van circa een miljoen woningen en andere panden. Hierdoor ontstaat schade aan houten...