Leden NVHP: betalingsproblematiek zal fors toenemen

Euro's via Pixabay 2018

Gemiddeld verwacht 52 procent van de leden tot eind februari 2021 een stijging van het aantal relaties dat in betalingsproblemen zal komen, aldus het NVHP Actualiteitenonderzoek november 2020.

Op dit moment heeft 19 procent van de leden te maken met relaties die als gevolg van corona in betalingsproblemen zijn gekomen. Hierbij is een relatief groot verschil waarneembaar bij de leden die bij aanbieders werken (33 procent) en bij leden die werkzaam zijn bij zelfstandige advieskantoren (18 procent). Van de leden voert 86 procent een actief beleid om relaties die in betalingsproblemen zijn gekomen, als gevolg van het coronavirus, te begeleiden in het verzoek voor een rentepauze.

Bijna alle leden van de NVHP achten het in het belang van de consument dat aanbieders hen snel en correct informeren wanneer relaties van het kantoor om een rentepauze verzoeken. Toch blijken hier grote verschillen in te zijn. Zowel op snelheid als inhoudelijke informatie valt dan ook het nodige te verbeteren. Van de respondenten is 58 procent ontevreden over de informatie die men van de geldverstrekker ontvangt en 46 procent over de snelheid waarmee wordt geïnformeerd.

De productie van nieuwe hypotheken zal in 2020 fors hoger eindigen dan aan het begin van het jaar was verwacht. Op dit moment is de inschatting dat het jaar zal eindigen met het “astronomische bedrag” aan nieuwe productie dat zal liggen in de buurt van 130 miljard euro.

Execution only heeft een verwaarloosbaar aandeel in de hypotheekmarkt. Bij vrijwel alle nieuwe hypothecaire kredieten is een financieel adviseur betrokken. 2020 is voor de meeste hypotheekadviseurs dan ook een extreem druk jaar geweest Aan de leden van de NVHP is gevraagd welke verwachtingen zij hebben van het jaar 2021.

De leden van de NVHP zien de toekomst rooskleurig in. Maar liefst 44 procent verwacht het resultaat dat zij in 2020 heeft behaald in 2021 te evenaren en 23 procent verwacht een verdere verbetering van dit resultaat.

Reactie toevoegen

 
‘Onhaalbare’ opdracht accepteren

‘Onhaalbare’ opdracht accepteren

HYPOTHEKEN – Mag een adviseur aanspraak maken op een vergoeding voor een door hem geaccepteerde overeenkomst van opdracht, indien de adviseur op grond van...

Kennis hebben van acceptatiebeleid

Kennis hebben van acceptatiebeleid

HYPOTHEKEN – De consument in deze klacht heeft zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van de aankoop van een woning op...

Declareren is tijd registeren

Declareren is tijd registeren

HYPOTHEKEN – Wil een adviseur zijn werkelijk gemaakte uren declareren dan moet hij een goede tijdregistratie hebben. Aldus de Geschillencommissie in deze uitspraak:...

Op dit moment nog geen grote betalingsproblemen

Op dit moment nog geen grote betalingsproblemen

Banken melden aan DNB op dit moment nog geen grote betalingsproblemen van klanten. Dat blijkt uit een verkenning van de toezichthouder. DNB: "In totaal hebben Nederlandse...

Redelijk bekwaam en redelijk handelend

Redelijk bekwaam en redelijk handelend

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) In de afgelopen periode heeft de Geschillencommissie Kifid enkele uitspraken gedaan waarin de...

Gedeeltelijke verkoop is geen verkoop

Gedeeltelijke verkoop is geen verkoop

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) De consument in deze klacht en haar toenmalige echtgenoot hebben in 2007 een hypothecaire lening...

Consument moet willen begrijpen

Consument moet willen begrijpen

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken Ken je vak! VVP 5-2020) In veel uitspraken van de Geschillencommissie Kifid wordt omstandig uitgelegd wat de consument allemaal...

Het staat toch zwart op wit!

Het staat toch zwart op wit!

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) We communiceren steeds meer en sneller. Via de site, mail, apps en wat al niet. Een foutje is...

(Betaald) advies of (gratis) onderhoud?

(Betaald) advies of (gratis) onderhoud?

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) In 2014 sluit de consument in deze klacht een hypothecair krediet. Nadien wenst de consument...

AFM: aandachtspunten voor beslismomenten bij betalingsproblemen

AFM: aandachtspunten voor beslismomenten bij betalingsproblemen

De AFM roept geldverstrekkers op om de komende tijd goed en blijvend voorbereid te zijn op klanten die mogelijk financieel in de knel komen. De toezichthouder: "Het...