"Leennormen bepalen aan hand meer representatief huishoudtype"

Huis te koop (aangekocht) 2018 TB

DNB en AFM zijn bezorgd over de lage en soms zelfs negatieve buffers die sommige huishoudtypen overhouden bij een maximale financieringslast. De toezichthouders in hun reactie op de inmiddels gesloten internetconsultatie 'Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2020': "Wij achten het onwenselijk dat huishoudens bij een maximale hypotheek moeten bezuinigen op de minimumbegroting van het Nibud of eventueel spaargeld moeten aanspreken om te voorzien in hun hypotheeklasten. Daarom blijven wij benadrukken dat in de systematiek een meer representatief huishoudtype zou moeten worden gebruikt zodat alle huishoudens voldoende zijn beschermd tegen overkreditering".

De toezichthouders verder: "Onze tweede zorg is dat de normen die volgen uit de huidige systematiek gevoelig zijn voor factoren die zich cyclisch kunnen gedragen, zoals renteveranderingen en het bruto-netto traject van huishoudens. Hierdoor kan de maximale hypotheeksom toenemen in tijden dat de huizenmarkt en de kredietverlening reeds in de lift zitten en zich risico's opbouwen. Daarom pleiten wij ervoor om opties te verkennen om de stabiliserende functie van de LTI op macroniveau te versterken, bijvoorbeeld binnen het lopende onderzoek dat BZK verricht naar de cycliciteit van de woningmarkt."

Ten slotte bevelen AFM en DNB aan tot een nauwere aansluiting tussen de normen voor hypothecair en consumptief krediet te komen. AFM en DNB spreken de zorg uit dat discrepantie in de gehanteerde inkomensbegrippen en het niet uniform gebruik van gemiddelde en daadwerkelijke lasten tot overkreditering kunnen leiden. "Op termijn kan verder verkend worden of het uniformeren van het inkomensbegrip en het gebruik van netto lasten bij kunnen dragen aan het verantwoord verstrekken van hypothecair en consumptiefkrediet."

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM verleent op verzoek uitstel invullen MarktMonitor 2020

AFM verleent op verzoek uitstel invullen MarktMonitor 2020

De AFM verzoekt adviseurs en bemiddelaars de MarktMonitor 2020 in ieder geval in te vullen tot en met de vraag over ‘Omzet uit vergunningplichtige activiteiten’....

DNB wil realistischer berekening langlopende verplichtingen

DNB wil realistischer berekening langlopende verplichtingen

Om voor klanten inzichtelijk te maken hoe verzekeraars ervoor staan, vindt DNB het wenselijk om binnen Europa een meer realistische berekening voor langlopende verplichtingen...

AFM: geen gegevensuitvragen aan financiële ondernemingen

AFM: geen gegevensuitvragen aan financiële ondernemingen

De AFM heeft besloten grote gegevensuitvragen aan financiële ondernemingen op te schorten tot 1 juni 2020. Dit vanwege de uitzonderlijke omstandigheden in verband...

Hypotheekpartijen lanceren website duurzaamheidsprofiel.nl

Hypotheekpartijen lanceren website duurzaamheidsprofiel.nl

Florius heeft samen met de Nationale Hypotheekbond, Dutch Media Lab, Intersoftware, FasterForward en DFO de website duurzaamheidsprofiel.nl gelanceerd. Consumenten...

AFM-boete van half miljoen voor Don Bandstra (Goedkopehypotheek.nl)

AFM-boete van half miljoen voor Don Bandstra (Goedkopehypotheek.nl)

De AFM heeft op 3 december 2019 bestuurlijke boetes opgelegd aan Goedkopehypotheek.nl V.O.F. te Kuinre, en aan D.K. Bandstra en T. van Doorn. De boetes zijn opgelegd...

Coronavirus: verzekeraars bieden maatwerk bij hypotheekbetalingen

Coronavirus: verzekeraars bieden maatwerk bij hypotheekbetalingen

Verzekeraars zetten alles op alles om ook hun particuliere klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen, schrijft het Verbond van Verzekeraars...

"Voorstel wijziging vermogensrendementsheffing zet aan tot risicovol beleggen"

"Voorstel wijziging vermogensrendementsheffing zet aan tot risicovol beleggen"

De AFM vreest dat het kabinetsvoorstel voor wijziging van de vermogensrendementsheffing leidt tot onwenselijk beleggersgedrag. In een brief aan minister Hoekstra...

Ondergrens risicoweging hypothecaire leningen uitgesteld

Ondergrens risicoweging hypothecaire leningen uitgesteld

De invoering van een ondergrens voor de risicoweging van hypothecaire leningen wordt uitgesteld. Dit is een van twee maatregelen waarmee DNB banken vanwege de coronacrisis...

Boete van DNB voor ABN Amro Leven en Schade voor niet tijdig rapporteren

Boete van DNB voor ABN Amro Leven en Schade voor niet tijdig rapporteren

DNB heeft aan ABN Amro Levensverzekering N.V. (AAL) een bestuurlijke boete van 21.250 euro opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat AAL de wettelijk verplichte kwartaalrapportage...

Hypotheek van de toekomst

Hypotheek van de toekomst

(door Mark de Rijke, De Hypotheekshop) Aan een volgend kabinet de schone taak om de hypotheek en de bijbehorende wetgeving in te richten met het oog op de toekomst. Begin...