"Leennormen bepalen aan hand meer representatief huishoudtype"

Huis te koop (aangekocht) 2018 TB

DNB en AFM zijn bezorgd over de lage en soms zelfs negatieve buffers die sommige huishoudtypen overhouden bij een maximale financieringslast. De toezichthouders in hun reactie op de inmiddels gesloten internetconsultatie 'Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2020': "Wij achten het onwenselijk dat huishoudens bij een maximale hypotheek moeten bezuinigen op de minimumbegroting van het Nibud of eventueel spaargeld moeten aanspreken om te voorzien in hun hypotheeklasten. Daarom blijven wij benadrukken dat in de systematiek een meer representatief huishoudtype zou moeten worden gebruikt zodat alle huishoudens voldoende zijn beschermd tegen overkreditering".

De toezichthouders verder: "Onze tweede zorg is dat de normen die volgen uit de huidige systematiek gevoelig zijn voor factoren die zich cyclisch kunnen gedragen, zoals renteveranderingen en het bruto-netto traject van huishoudens. Hierdoor kan de maximale hypotheeksom toenemen in tijden dat de huizenmarkt en de kredietverlening reeds in de lift zitten en zich risico's opbouwen. Daarom pleiten wij ervoor om opties te verkennen om de stabiliserende functie van de LTI op macroniveau te versterken, bijvoorbeeld binnen het lopende onderzoek dat BZK verricht naar de cycliciteit van de woningmarkt."

Ten slotte bevelen AFM en DNB aan tot een nauwere aansluiting tussen de normen voor hypothecair en consumptief krediet te komen. AFM en DNB spreken de zorg uit dat discrepantie in de gehanteerde inkomensbegrippen en het niet uniform gebruik van gemiddelde en daadwerkelijke lasten tot overkreditering kunnen leiden. "Op termijn kan verder verkend worden of het uniformeren van het inkomensbegrip en het gebruik van netto lasten bij kunnen dragen aan het verantwoord verstrekken van hypothecair en consumptiefkrediet."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Extra informatiesessie 'Senioren en Verzilveren'

Extra informatiesessie 'Senioren en Verzilveren'

De Nationale Hypotheekbond organiseert op 10 december van 9.30 uur tot 12.00 uur een extra informatiessessie 'Senioren en Verzilveren'. Dit in Almere, voorafgaand...

Records blijven sneuvelen bij hypotheken

Records blijven sneuvelen bij hypotheken

De hypotheekrente (totaalgemiddelde 1,79 procent) en de duur waarop consumenten hun rente vastzetten (16,9 jaar) bereikten absolute records in oktober, aldus De...

Minister preciseert nieuwe maatstaf bijdrage toezichtskosten adviseurs

Minister preciseert nieuwe maatstaf bijdrage toezichtskosten adviseurs

Omzet gerelateerd aan de activiteiten waarvoor vergunning is verleend. Zo komt de nieuwe maatstaf voor de bijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan de kosten van...

ORV bij hypotheek niet verwaarlozen

ORV bij hypotheek niet verwaarlozen

“Ik vind het een slechte ontwikkeling dat het aantal overlijdensrisicoverzekeringen dat in combinatie met een hypothecair krediet wordt afgesloten zo sterk...

Hypotheekadviseurs hebben nog steeds weinig oog voor energiebesparing

Hypotheekadviseurs hebben nog steeds weinig oog voor energiebesparing

Hypotheekadviseurs bespreken energiebesparende maatregelen bij de aankoop van een woning vaker dan twee jaar geleden. Toch bedraagt het aandeel, ondanks de toegenomen...

Inkomen inwonende ouders mag niet meegeteld

Inkomen inwonende ouders mag niet meegeteld

De Volksbank hoeft geen schade te vergoeden, ook al zat zij volgens de Rechtbank Midden-Nederland fout door bij de bepaling van de leenruimte het inkomen van de...

Regeling hypothecair krediet verduidelijkt op drie punten

Regeling hypothecair krediet verduidelijkt op drie punten

De Regeling hypothecair krediet wordt op drie punten verduidelijkt. Aldus minister Ollongren bij de presentatie van de financieringslastnormen 2020 aan de Tweede...

AFM publiceert Signalenmonitor

AFM publiceert Signalenmonitor

De AFM ontving in de eerste zes maanden van 2019 2.752 signalen van mogelijke misstanden in de financiële sector. Ook beantwoordde zij ruim 10.000 vragen over...

DNB wil dat banken meer kapitaal aanhouden voor hypothecaire leningen

DNB wil dat banken meer kapitaal aanhouden voor hypothecaire leningen

Om de weerbaarheid van banken te vergroten, is DNB voornemens een ondergrens op te leggen aan de risicoweging van hypothecaire leningenportefeuilles. Nederlandse...

Meeste kans voor starters in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland

Meeste kans voor starters in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland

Van alle woningen die in aanmerking komen voor financiering met NHG, ligt circa achttien procent in Zuid Holland. Dat blijkt uit een overzicht van De Hypotheekshop...