"Leennormen bepalen aan hand meer representatief huishoudtype"

Huis te koop (aangekocht) 2018 TB

DNB en AFM zijn bezorgd over de lage en soms zelfs negatieve buffers die sommige huishoudtypen overhouden bij een maximale financieringslast. De toezichthouders in hun reactie op de inmiddels gesloten internetconsultatie 'Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2020': "Wij achten het onwenselijk dat huishoudens bij een maximale hypotheek moeten bezuinigen op de minimumbegroting van het Nibud of eventueel spaargeld moeten aanspreken om te voorzien in hun hypotheeklasten. Daarom blijven wij benadrukken dat in de systematiek een meer representatief huishoudtype zou moeten worden gebruikt zodat alle huishoudens voldoende zijn beschermd tegen overkreditering".

De toezichthouders verder: "Onze tweede zorg is dat de normen die volgen uit de huidige systematiek gevoelig zijn voor factoren die zich cyclisch kunnen gedragen, zoals renteveranderingen en het bruto-netto traject van huishoudens. Hierdoor kan de maximale hypotheeksom toenemen in tijden dat de huizenmarkt en de kredietverlening reeds in de lift zitten en zich risico's opbouwen. Daarom pleiten wij ervoor om opties te verkennen om de stabiliserende functie van de LTI op macroniveau te versterken, bijvoorbeeld binnen het lopende onderzoek dat BZK verricht naar de cycliciteit van de woningmarkt."

Ten slotte bevelen AFM en DNB aan tot een nauwere aansluiting tussen de normen voor hypothecair en consumptief krediet te komen. AFM en DNB spreken de zorg uit dat discrepantie in de gehanteerde inkomensbegrippen en het niet uniform gebruik van gemiddelde en daadwerkelijke lasten tot overkreditering kunnen leiden. "Op termijn kan verder verkend worden of het uniformeren van het inkomensbegrip en het gebruik van netto lasten bij kunnen dragen aan het verantwoord verstrekken van hypothecair en consumptiefkrediet."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Mens is van nature optimistisch

Mens is van nature optimistisch

Nee, het menselijke brein laat zich niet zomaar veranderen. Maar, zeggen Stefanie de Beer en Wilte Zijlstra van het team consumentengedrag van de AFM: toezichthouder...

AFM-boete van half miljoen euro voor Aegon

AFM-boete van half miljoen euro voor Aegon

De (AFM heeft een bestuurlijke boete van 500.000 euro opgelegd aan Aegon Levensverzekering omdat bij de ontwikkeling en aanpassing van het Uitkerend Beleggingspensioen...

AFM: "Nieuwe pensioencontracten dienen goed uitlegbaar te zijn"

AFM: "Nieuwe pensioencontracten dienen goed uitlegbaar te zijn"

De AFM zegt positief te zijn over uitwerking van het pensioenakkoord, maar vraagt om blijvende aandacht voor uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid. De AFM verwelkomt...

AFM: andere cultuur financiële sector minder schadelijk voor klanten

AFM: andere cultuur financiële sector minder schadelijk voor klanten

De AFM pleit voor een meer samenwerkingsgerichte cultuur in financiële ondernemingen. De wijze waarop medewerkers van financiële ondernemingen worden aangestuurd,...

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

De introductie van omzet als maatstaf bijdrage kosten doorlopend toezicht AFM betekent een lagere rekening voor 70 procent van de adviseurs en bemiddelaars. Dat...

AFM onderzoekt uitbesteding financiële ondernemingen

AFM onderzoekt uitbesteding financiële ondernemingen

De grotere financiële ondernemingen met meer fte’s dan de normdrempel, meldt Adfiz, hebben van de AFM een aankondiging gehad dat de toezichthouder binnenkort...

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

De AFM heeft de toetsrente voor het derde kwartaal van 2020 onveranderd vastgesteld op vijf procent. Elk kwartaal bepaalt de AFM de toetsrente voor hypotheken met...

Hypotheek: aantal betaalpauzes stabiliseert

Hypotheek: aantal betaalpauzes stabiliseert

Tot nu toe hebben ruim 31.000 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek of consumptief krediet. Dat betreft in de meeste...

Knot (DNB): "Banken niet overvragen in coronacrisis"

Knot (DNB): "Banken niet overvragen in coronacrisis"

In het openbaar gesprek woensdag van de Tweede Kamer met stakeholders waarschuwde DNB-president Klaas Knot voor overvragen van de banken in de coronacrisis. Knot:...

Procentuele bijdrage adviseurs aan AFM-kosten toch weer omhoog

Procentuele bijdrage adviseurs aan AFM-kosten toch weer omhoog

De procentuele bijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan de kosten van het doorlopende AFM-toezicht gaat toch weer omhoog: van 13,4 naar 14,2 procent. Dat is af...