Leergeld…

Euro's 50 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0391) De consument heeft in 2017 (met zijn toenmalige partner) een hypothecaire lening afgesloten bij de hypotheekverstrekker. In 2021 heeft hij bij de hypotheekverstrekker om een verhoging van die hypothecaire geldlening verzocht. De hypotheekverstrekker heeft dit verzoek afgewezen, omdat de consument zijn studieschuld (zowel in 2017 als in 2021) niet heeft vermeld op de aanvraag. De consument stelt dat dit niet aan hem te wijten is en vordert dat de hypotheekverstrekker hem de mogelijkheid geeft kosteloos zijn hypothecaire lening over te sluiten dan wel hem alsnog de verhoging van de hypothecaire lening verstrekt. De vorderingen van de consument worden afgewezen.

De Geschillencommissie: “De consument beroept zich er met name op dat zijn hypotheekadviseurs (dan wel de hypotheekverstrekker) niet hebben gevraagd naar de studie- schuld. Voor zover zijn hypotheekadviseurs hier niet naar hebben gevraagd, is dit een omstandigheid die voor rekening en risico van de consument komt. Voor zover de consument van mening is dat zijn hypotheekadviseurs hierin een verwijt te maken valt, dient hij zich tot hen te richten. De hypotheekverstrekker kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten van de hypotheekadviseurs.
“De reden waarom de consument zijn studieschuld niet heeft vermeld is in feite ook niet van belang. Feit is dat hij de studieschuld tot tweemaal toe niet heeft gemeld en dit  was voor de hypotheekverstrekker aanleiding de gevraagde verhoging af te wijzen. Dit komt de commissie niet onredelijk voor.

“De consument is in ieder geval bij de aanvraag voor de verhoging ook wel degelijk gevraagd naar de studieschuld, nu de hypotheekverstrekker expliciet heeft verzocht om een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de consument en de consument daarop niet heeft vermeld dat hij maandelijkse aflossingen verricht op zijn studieschuld. Het had wel op de weg van de consument gelegen om deze uitgave te vermelden, dan wel aan de hypotheekverstrekker uit te leggen waarom hij deze uitgave niet van belang vond voor de hypotheekaanvraag. De consument heeft dit echter nagelaten.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0111) Met toepassing van de wettelijke bewijsregels oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur onvoldoende heeft bewezen dat de consumenten...

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

(Kifid-uitspraak GC 2024-0106) Met de verzekeraar is de Geschillencommissie van oordeel dat de consument heeft geprobeerd de verzekeraar opzettelijk te misleiden...