Leergeld…

Euro's 50 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0391) De consument heeft in 2017 (met zijn toenmalige partner) een hypothecaire lening afgesloten bij de hypotheekverstrekker. In 2021 heeft hij bij de hypotheekverstrekker om een verhoging van die hypothecaire geldlening verzocht. De hypotheekverstrekker heeft dit verzoek afgewezen, omdat de consument zijn studieschuld (zowel in 2017 als in 2021) niet heeft vermeld op de aanvraag. De consument stelt dat dit niet aan hem te wijten is en vordert dat de hypotheekverstrekker hem de mogelijkheid geeft kosteloos zijn hypothecaire lening over te sluiten dan wel hem alsnog de verhoging van de hypothecaire lening verstrekt. De vorderingen van de consument worden afgewezen.

De Geschillencommissie: “De consument beroept zich er met name op dat zijn hypotheekadviseurs (dan wel de hypotheekverstrekker) niet hebben gevraagd naar de studie- schuld. Voor zover zijn hypotheekadviseurs hier niet naar hebben gevraagd, is dit een omstandigheid die voor rekening en risico van de consument komt. Voor zover de consument van mening is dat zijn hypotheekadviseurs hierin een verwijt te maken valt, dient hij zich tot hen te richten. De hypotheekverstrekker kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten van de hypotheekadviseurs.
“De reden waarom de consument zijn studieschuld niet heeft vermeld is in feite ook niet van belang. Feit is dat hij de studieschuld tot tweemaal toe niet heeft gemeld en dit  was voor de hypotheekverstrekker aanleiding de gevraagde verhoging af te wijzen. Dit komt de commissie niet onredelijk voor.

“De consument is in ieder geval bij de aanvraag voor de verhoging ook wel degelijk gevraagd naar de studieschuld, nu de hypotheekverstrekker expliciet heeft verzocht om een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de consument en de consument daarop niet heeft vermeld dat hij maandelijkse aflossingen verricht op zijn studieschuld. Het had wel op de weg van de consument gelegen om deze uitgave te vermelden, dan wel aan de hypotheekverstrekker uit te leggen waarom hij deze uitgave niet van belang vond voor de hypotheekaanvraag. De consument heeft dit echter nagelaten.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Twee nieuwe leden Geschillencommissie Kifid

Twee nieuwe leden Geschillencommissie Kifid

Het bestuur van Kifid heeft twee nieuwe leden van de Geschillencommissie benoemd: Marjon Tjia treedt per 1 juli aan en Debbie van der Linden (foto) per 1 oktober. Marjon...

Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(Leren van Kifid-uitspraken, VVP 3-2022) VERHUUR ZONDER TOESTEMMING BANK RISICOVOL HYPOTHEKEN – Veel geldverstrekkers verbieden de verhuur van de woning...

Leren van Kifid-uitspraken

Leren van Kifid-uitspraken

(Leren van Kifid-uitspraken, VVP 3-2022) MAAK ALS ADVISEUR VERSLAGEN ALGEMEEN – Kifid gaf bij de publicatie van het jaarverslag weer tips voor de financiële...

Adviseur had geen schadevergoeding toegezegd

Adviseur had geen schadevergoeding toegezegd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0505) De consument heeft waterschade aan de keukenvloer en het keukenblad als gevolg van een lekkende vaatwasser. De consument heeft deze...

Consument had slotenmaker moeten bellen na diefstal sleutels

Consument had slotenmaker moeten bellen na diefstal sleutels

(Kifid-uitspraak GC 2022-0495) Er zijn spullen gestolen uit de woning van de consument. De verzekeraar mocht uitkering van de schade weigeren, omdat er sprake is...

Kifid Kennis over registraties in geval van fraude

Kifid Kennis over registraties in geval van fraude

Op Kifid Kennis zijn drie nieuwe kennisdocumenten over registratie door een financiële dienstverlener in geval van fraude te vinden. Kifid: “Consumenten...

Verzekeraar hoeft vervangen deel waterleiding niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft vervangen deel waterleiding niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2022-0486) Vanwege lekkage heeft de consument een deel van de waterleiding laten vervangen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, vallen niet onder...

Mobiele telefoon viel niet onder 'bagage' maar 'kostbaarheden'

Mobiele telefoon viel niet onder 'bagage' maar 'kostbaarheden'

(Kifid-uitspraak GC 2022-0483) De consument heeft een beroep gedaan op haar doorlopende reisverzekering in verband met schade aan een mobiele telefoon. De verzekeraar...

Niet voldoen aan motiverings- en dossierplicht kost adviseur twaalf mille

Niet voldoen aan motiverings- en dossierplicht kost adviseur twaalf mille

(Kifid-uitspraak GC 2022-0474) De consumenten hebben zich voor hypotheekadvies in verband met de financiering van een te verhuren nieuwbouwwoning tot de adviseur...

Kifid verkort BKR-registratie

Kifid verkort BKR-registratie

(Kifid-uitspraak GC 2022-0469) De consument heeft in 2002 een hypothecaire lening afgesloten bij de bank. De consument heeft de woning verkocht met een restschuld....