Legio Lease verzuimde te waarschuwen

Kifid 2017 (deel logo)

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlenin (Kifid) laat Dexia Bank Nederland ruim bijna 34 mille vergoeden aan twee klanten van aandelenleaseproducten van rechtsvoorganger Legio Lease (uitspraak 2019-157).

De Commissie: "Naar vaste rechtspraak rustten op de Bank als aanbieder van de Overeenkomsten jegens Consumenten de volgende zorgplichten: (i) de verplichting indringend te waarschuwenvoor het risico van een restschuld; (ii) de verplichting de inkomens- en vermogenspositie van Consumenten te onderzoeken met daarbij de verplichting Consumenten het sluitenvan een overeenkomst te ontraden, indien deze voor hen tot een onaanvaardbaar zwarefinanciële last zal leiden; en (iii) de verplichting het aangaan van een overeenkomst te weigeren in geval de Consument bij de Bank is aangebracht door een cliëntenremisier die, in strijd met de destijds geldende Wet toezicht effectenverkeer 1995, tevens advies heeft gegeven zonder over de daarvoor noodzakelijke vergunning te beschikken en de Bankhiervan op de hoogte was of behoorde te zijn.

"Consumenten hebben gesteld, en de Bank heeft niet bestreden, dat bij of voorafgaande aan het sluiten van de Overeenkomsten nimmer een waarschuwing als hiervoor in punt 4.1 onder (i) bedoeld is gegeven. Voor zover de Bank wenst vol te houden dat het geven van die waarschuwing destijds niet verplicht was, volgt uit het voorgaande dat de Commissie die stelling verwerpt."

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid legt gewicht in schaal...

Kifid legt gewicht in schaal...

Een consument sloot bij BNP Paribas Cardif twee polissen: in 2004 een Hypotheek Opvang Polis en in 2007 een Woongarant Inkomensbeschermingsplan. Eind 2016 claimt...

Belang dossiervorming weer eens bewezen

Belang dossiervorming weer eens bewezen

Kifid-uitspraak 2019-162 laat maar weer eens zien hoe belangrijk dossiervorming door de adviseur is. Een klant stapte naar Kifid omdat hij om een nieuwe rentevasteperiode...

Adviseur moet drie mille vergoeden wegens schending zorgplicht

Adviseur moet drie mille vergoeden wegens schending zorgplicht

Een hypotheekadviseur moet een klant 3.150 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht. Aldus Uitspraak 2019-153 van de Geschillencommissie Financiële...

Dubbel pech...

Dubbel pech...

Een consument klopt tevergeefs aan bij Kifid met een klacht over de kwaliteit van de pechhulpverlening door de Anwb. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening...

Bank niet verplicht tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Bank niet verplicht tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

De geldverstrekker is niet verplicht de ex-partner van de klagende consument uit de hoofdelijkheid te ontslaan, aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening...

Verzekering liep langer door dan nodig

Verzekering liep langer door dan nodig

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) laat Aegon tweederde van de door de klant te veel betaalde ORV-premie (272 euro) terugstorten. De...