Lelijk gebeten door Cobra 6...

Boem explosie via Pixabay

Onvoorzichtig gedrag, ook al is dit mogelijk ingegeven door drankgebruik, maakt dat een man goeddeels zelf verantwoordelijk is voor het zware letsel aan zijn hand dat hij opliep door een Cobra 6 te laten ontploffen op een bedrijfsfeest, ook al liet iemand anders dit illegale vuurwerk rondslingeren.

Het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep: "Het gevaarzettende gedrag van [geïntimeerde] weegt in het kader van de billijkheidscorrectie veel zwaarder dan het foutieve gedrag van [appellant] . De ernst van het letsel en de gevolgen daarvan heeft [geïntimeerde] daarom in overwegende mate aan zichzelf te wijten. Het feit dat [appellant] is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid kan niet tot een ander oordeel leiden. Alles afwegend komt het hof tot het oordeel dat de billijkheid eist dat [geïntimeerde] tien procent van zijn schade toegewezen dient te krijgen en 90 procent daarvan zelf dient te dragen."

Het Hof: "Het gevaar dat aan vuurwerk is verbonden realiseert zich pas als het wordt afgestoken. Daarbij komt dat het algemeen bekend is dat het buitengewoon gevaarlijk is om binnen vuurwerk af te steken. Dat geldt temeer als het wordt afgestoken in een relatief kleine bedrijfskantine waarin zich personen bevinden die dicht op elkaar zitten. Toen [geïntimeerde] het vuurwerk in handen kreeg, had hij het daarom aan de eigenaar moeten teruggeven in plaats van de lont aan te steken. [geïntimeerde] had ongeveer 10 flesjes bier gedronken. Over dit alcoholgebruik denkt het hof niet anders dan de rechtbank. Als [geïntimeerde] onder invloed van alcohol heeft gehandeld, heeft dat niet tot gevolg dat hem geen of een minder groot verwijt kan worden gemaakt. Zijn onvoorzichtige gedrag omvat mede het in zodanige mate nuttigen van alcohol dat hij niet meer voldoende in staat was om zijn impulsen te onderdrukken en/of het gevaarzettende van zijn gedrag te overzien."

De lagere rechtbank hanteerde een 65/35-verdeling of 50/50 mocht [appellant] verzekerd zijn.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Gemeente niet aansprakelijk voor val van podium

Gemeente niet aansprakelijk voor val van podium

De gemeente Amersfoort is volgens de Rechtbank Midden-Nederland niet aansprakelijk voor de letselschade (gebroken heup) die een man opliep door een val van het...

Zaden wel of niet gedekt onder rubriek bloembollen?

Zaden wel of niet gedekt onder rubriek bloembollen?

Achmea moet van de Rechtbank Amsterdam aan een bloembollen- en plantenkweker 122.199 euro uitkeren voor schade door verloren gegane zaden tijdens een brand in 2017. De...

To Concept vangt weer bot in slepende zaak tegen CZ

To Concept vangt weer bot in slepende zaak tegen CZ

To Concept krijgt ook in het cassatieberoep in een langslepende zaak tegen CZ geen gelijk. De procureur oordeelt in elk geval negatief. De kwestie betreft de gesneuvelde...

Auto niet binnen drie minuten leeg te roven

Auto niet binnen drie minuten leeg te roven

Het Gerechtshof Den Haag acht het onwaarschijnlijk dat "inbrekers binnen een tijdsbestek van drie à vier minuten de mogelijkheid zouden hebben gehad om een...

Eitje of toch niet?

Eitje of toch niet?

Wat is precies een beschadigde zaak? Daar draait het om in een rechtszaak tegen HDI-Gerling van Zonne-Ei-Farm, dat wegens levering van eieren met fipronil een schadeclaim...

Forse dwangsom na benaderen klanten uit verkochte portefeuille

Forse dwangsom na benaderen klanten uit verkochte portefeuille

Dwangsommen tot 50.000 euro heeft de Rechtbank Limburg opgelegd aan twee personen die klanten uit een verkochte assurantieportefeuille bleven benaderen. Het betreft...

Behendigheid met betonschaar maakt van betonvlechter nog geen bromfietsdief

Behendigheid met betonschaar maakt van betonvlechter nog geen bromfietsdief

Bovemij heeft ten onrechte een bromfietsverzekerde verdacht van fraude. De verzekeraar moet van de Rechtbank Gelderland alsnog de geclaimde diefstalschade vergoeden....

Listige kunstgrepen en samenweefsel van verdichtsels

Listige kunstgrepen en samenweefsel van verdichtsels

De Rechtbank Midden-Nederland acht bewezen dat een man door "listige kunstgrepen en een samenweefsel van verdichtsels" heeft geprobeerd Delta Lloyd op te lichten....

Inkomen inwonende ouders mag niet meegeteld

Inkomen inwonende ouders mag niet meegeteld

De Volksbank hoeft geen schade te vergoeden, ook al zat zij volgens de Rechtbank Midden-Nederland fout door bij de bepaling van de leenruimte het inkomen van de...

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt, wordt de aansprakelijkheid van de aannemer aangescherpt....