Lelijk gebeten door Cobra 6...

Boem explosie via Pixabay

Onvoorzichtig gedrag, ook al is dit mogelijk ingegeven door drankgebruik, maakt dat een man goeddeels zelf verantwoordelijk is voor het zware letsel aan zijn hand dat hij opliep door een Cobra 6 te laten ontploffen op een bedrijfsfeest, ook al liet iemand anders dit illegale vuurwerk rondslingeren.

Het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep: "Het gevaarzettende gedrag van [geïntimeerde] weegt in het kader van de billijkheidscorrectie veel zwaarder dan het foutieve gedrag van [appellant] . De ernst van het letsel en de gevolgen daarvan heeft [geïntimeerde] daarom in overwegende mate aan zichzelf te wijten. Het feit dat [appellant] is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid kan niet tot een ander oordeel leiden. Alles afwegend komt het hof tot het oordeel dat de billijkheid eist dat [geïntimeerde] tien procent van zijn schade toegewezen dient te krijgen en 90 procent daarvan zelf dient te dragen."

Het Hof: "Het gevaar dat aan vuurwerk is verbonden realiseert zich pas als het wordt afgestoken. Daarbij komt dat het algemeen bekend is dat het buitengewoon gevaarlijk is om binnen vuurwerk af te steken. Dat geldt temeer als het wordt afgestoken in een relatief kleine bedrijfskantine waarin zich personen bevinden die dicht op elkaar zitten. Toen [geïntimeerde] het vuurwerk in handen kreeg, had hij het daarom aan de eigenaar moeten teruggeven in plaats van de lont aan te steken. [geïntimeerde] had ongeveer 10 flesjes bier gedronken. Over dit alcoholgebruik denkt het hof niet anders dan de rechtbank. Als [geïntimeerde] onder invloed van alcohol heeft gehandeld, heeft dat niet tot gevolg dat hem geen of een minder groot verwijt kan worden gemaakt. Zijn onvoorzichtige gedrag omvat mede het in zodanige mate nuttigen van alcohol dat hij niet meer voldoende in staat was om zijn impulsen te onderdrukken en/of het gevaarzettende van zijn gedrag te overzien."

De lagere rechtbank hanteerde een 65/35-verdeling of 50/50 mocht [appellant] verzekerd zijn.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Halfblind bestaat niet...

Halfblind bestaat niet...

Als het verlies van zicht in twee ogen recht geeft op een uitkeringspercentage ongevallenverzekering van 100 procent, geeft het verlies van zicht in één...

Gratis telefonisch spreekuur DAS tijdens Week van de Rechtspraak

Gratis telefonisch spreekuur DAS tijdens Week van de Rechtspraak

Ook dit jaar heeft DAS tijdens de Week van de Rechtspraak een telefonisch spreekuur, waar iedereen zijn juridische vragen gratis kan stellen. Het spreekuur is op...

Op assurantieportefeuille kan geen pandrecht worden gevestigd

Op assurantieportefeuille kan geen pandrecht worden gevestigd

Op een assurantieportefeuille kan geen pandrecht worden gevestigd. "Ik meen dat een assurantieportefeuille als zodanig niet kwalificeert als een goed en –...

Diensthond...

Diensthond...

De Rechtbank Gelderland oordeelt dat de bezitter aansprakelijk is voor de dubbele neusfractuur die een diensthond bij een medewerkster veroorzaakte. De vergoeding...

Miljoenenclaim tegen Aon ook in hoger beroep verworpen

Miljoenenclaim tegen Aon ook in hoger beroep verworpen

Ook in hoger beroep is een miljoenenclaim van Attero jegens Aon verworpen. Attero eiste in het hoger beroep dat Aon werd veroordeeld tot betaling van een bedrag...

Ontsnapt...

Ontsnapt...

Een escape room ontsnapt aan een aansprakelijkheidsclaim... De Rechtbank Midden-Nederland meent dat het hoofdletsel dat een deelnemer opliep tijdens het spel Prison...

Wie zijn billen brandt...

Wie zijn billen brandt...

Door diverse getuigen te laten opdraven, heeft Achmea volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden afdoende aangetoond dat bepaalde brieven aan verzekerde waren verstuurd. De...

Aangebrand...

Aangebrand...

De Goudse heeft terecht een uitkering geweigerd aan een door brand getroffen Italiaanse restaurant. Het Gerechtshof Den Haag neemt in hoger beroep het eerdere oordeel...

Verzekeraar moet duidelijk zijn over dekking

Verzekeraar moet duidelijk zijn over dekking

Het feit dat de verzekerde zich laat bijstaan door een adviseur ontslaat de verzekeraar niet van de plicht om duidelijk te zijn over de dekking die hij biedt. Dat...

Onjuiste opgave opleiding is schending mededelingsplicht

Onjuiste opgave opleiding is schending mededelingsplicht

Een vrouw die niet haar juiste opleidingsniveau meldde bij het aanvragen van een autopolis voor hoger opgeleiden van Promovendum kan fluiten naar een uitkering....