"Letselschadeslachtoffers soms sneller geholpen via gemeente"

letselschade rolstoel via Pixabay

Soms zijn er goede redenen om letselschadeslachtoffers te wijzen op betere mogelijkheden via de gemeente, stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op een onderzoek van RTL Nieuws onder 20 gemeenten. "Bijvoorbeeld", aldus het Verbond, "wanneer men via die weg sneller aanspraak kan maken, door middel van een urgentieverklaring, op een aangepaste woning. De gemeente is op een aantal punten beter in staat om bepaalde faciliteiten of oplossingen te bieden."

Volgens RTL Nieuws "laten verzekeraars gemeenten opdraaien voor kosten die ze eigenlijk zelf zouden moeten betalen".

Als het in zijn of haar situatie beter is om zich eerst te wenden tot de gemeente, dan mag het slachtoffer hier gebruik van maken. Dit gebeurt volgens het Verbond in enkele honderden van de in totaal 60.000 letselschadezaken die verzekeraars jaarlijks afhandelen.

Wanneer de aansprakelijkheid voor het letsel vaststaat kan de gemeente de kosten verhalen op de verzekeraar. Hiervoor heeft het Verbond een formulier ontwikkeld en gedeeld met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Niet nieuw

Het Verbond: "Onduidelijkheden over het doorverwijzen zijn niet nieuw, ook vanuit de politiek is hier aandacht voor gevraagd. Om tot een oplossing te komen zijn wij in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). Samen met deze partijen willen we slachtoffers duidelijkheid bieden tot wie (gemeente of verzekeraar) zij zich het beste kunnen wenden. Dit plan ligt nu ter akkoord bij de ASP. Daarnaast gaan wij graag met de VNG in overleg, om te bekijken waar de uitvoering van de Wmo in gezamenlijkheid verder is te verbeteren."

Reactie toevoegen

 
Jurilex krijgt Nationaal Keurmerk Letselschade

Jurilex krijgt Nationaal Keurmerk Letselschade

Jurilex Letselschade heeft het Nationaal Keurmerk Letselschade gekregen van De Letselschade Raad. Alle veertien vestigingen van Jurilex Letselschade, inclusief het...

“Keuzemogelijkheden verplichte AOV niet opofferen voor uitvoeringsgemak”

“Keuzemogelijkheden verplichte AOV niet opofferen voor uitvoeringsgemak”

Offer keuzemogelijkheden in de verplichte AOV voor zelfstandigen niet op voor uitvoeringsgemak. Daarvoor pleit het Verbond van Verzekeraars op zijn website. Directeur...

Nieuwe course Basis Verzekeringsrecht

Nieuwe course Basis Verzekeringsrecht

Op 17 juni start de nieuwe driedaagse course Basis Verzekeringsrecht, ontwikkeld door het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met het Eggens Instituut van de...

Verzekeren van pandemie onhoudbaar?

Verzekeren van pandemie onhoudbaar?

(Marko van Leeuwen, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Bijzondere Risico's) Hoe ziet de Nederlandse verzekeringsmarkt eruit in tijden van een pandemie? En...

Een positieve ervaring na een ongeval

Een positieve ervaring na een ongeval

(Partner in kennis Flyct in VVP-special Bijzondere Risico's) "Wij gaan voor een persoonlijke aanpak en zorgen ervoor dat een letselschade geen nummer wordt. Met...

Vrijwilliger valt uit hoge kerstboom: wie is aansprakelijk voor de letselschade?

Vrijwilliger valt uit hoge kerstboom: wie is aansprakelijk voor de letselschade?

(Door Maya Spetter, Spetter Advocaat en Mediaton). Een gemeente heeft met dorpskernen afspraken gemaakt over het plaatsen van kerstbomen. Een dorpskern schakelt...

Gemiddelde jaarlijkse weerschade kan met 250 miljoen oplopen

Gemiddelde jaarlijkse weerschade kan met 250 miljoen oplopen

Het gemiddelde bedrag dat verzekeraars sinds 2007 jaarlijks uitkeren aan weergerelateerde schade aan gebouwen en auto’s bedraagt 277 miljoen...

Verbond van Verzekeraars onderschrijft conclusie onderzoeksrapport stalbranden

Verbond van Verzekeraars onderschrijft conclusie onderzoeksrapport stalbranden

Het Verbond van Verzekeraars is het eens met de conclusie van de OVV dat er meer regie vanuit de overheid moet komen voor stalbrandveiligheid en pleit voor betere...

Verbond schetst oplossingsrichtingen vergoeding overstromingsschade

Verbond schetst oplossingsrichtingen vergoeding overstromingsschade

Het Verbond van Verzekeraars stelt in een Position Paper vier oplossingsrichtingen voor om de compensatie bij overstromingsschade nu en in de toekomst nog beter...

Verzekeraars keerden circa zes miljoen euro uit aan affectieschade

Verzekeraars keerden circa zes miljoen euro uit aan affectieschade

In 2019 hebben verzekeraars circa zes miljoen euro aan affectieschade uitgekeerd onder de Wet Affectieschade die op 1 januari 2019 van kracht is geworden. Ook...