Lloyd’s meldt zich bij minister na watersnood Limburg

Overstroming via Pixabay

Lloyd’s heeft de minister van Financiën benaderd om hun rol en verantwoordelijkheid met betrekking tot de dekking van schades als gevolg van de wateroverlast in Limburg nader toe te lichten. Aldus minister Grapperhaus in antwoord op Kamervragen. Grapperhaus: “Lloyd’s beziet thans voor hoeveel en welke schades bij ondernemers zij mede als verzekeraar optreedt en hoe met de betreffende claims moet worden omgegaan. Vooralsnog lijkt dit te gaan om een klein aantal gevallen, waarbij de beslisbevoegdheid van Lloyd’s veelal beperkt is. Lloyd’s is thans bezig dit nader in kaart te brengen om op basis daarvan, rekening houdend met de praktijk van de lokale markt, toepasselijke jurisprudentie, gedragscodes en polisvoorwaarden, te besluiten hoe met de claims moet worden omgegaan. Lloyd’s zal de minister van Financiën informeren over de voortgang van dit proces. Overigens betreft het hier geen Britse verzekeraar, maar de in 2019 opgerichte Lloyd's Insurance Company S.A. NV België (Lloyd's Europe).”

Grapperhaus schijft verder dat hij in gesprek is "met het Verbond over de compensatie van gedupeerde ondernemers door hun verzekeraars. Het algemene beeld dat hieruit naar voren komt is dat de leden van het Verbond zich inspannen om voor hun cliënten tot een oplossing te komen, waarbij breder wordt gekeken dan de vraag of er op grond van polisvoorwaarden een verplichting tot uitkering bestaat".

Reactie toevoegen

 
Meer over
Tot nu toe 12.658 verzekeringsclaims na wateroverlast Limburg

Tot nu toe 12.658 verzekeringsclaims na wateroverlast Limburg

Uit een eerste inventarisatie door het Verbond van Verzekeraars blijkt dat Nederlandse verzekeraars tot nu toe 12.658 schademeldingen hebben ontvangen als gevolg...

Kamervragen over weigering Lloyd's overstromingsschade ondernemers te vergoeden

Kamervragen over weigering Lloyd's overstromingsschade ondernemers te vergoeden

Lilian Ploumen (PvdA) heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van een bericht dat Lloyd’s overstromingsschade van ondernemers in Limburg niet zou willen...

VEH: laat verzekeraars alle overstromingsschade afhandelen

VEH: laat verzekeraars alle overstromingsschade afhandelen

Vereniging Eigen Huis pleit voor een ruimhartige vergoeding van de overstromingsschade voor gedupeerden van de watersnood in Limburg. VEH: "Verzekeraars en overheid...

NN: eerste schademeldingen overstroming Limburg afgehandeld

NN: eerste schademeldingen overstroming Limburg afgehandeld

Ruim 2000 particulieren en 500 zakelijke schademeldingen zijn sinds de overstroming van 14 juli gemeld bij Nationale-Nederlanden en de labels OHRA, ABN Amro Verzekeringen,...

Coulance a.s.r. bij bedrijfsschade Limburg

Coulance a.s.r. bij bedrijfsschade Limburg

a.s.r. heeft besloten om in Limburg coulance toe te passen in geval van bedrijfsschade als gevolg van overstroming van een niet-primaire waterkering. De verzekeraar:...

Kabinetssteun getroffen inwoners en ondernemers Limburg

Kabinetssteun getroffen inwoners en ondernemers Limburg

Het kabinet wil inwoners en werkgevers bijstaan die zijn getroffen door de overstromingen in Limburg. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van verschillende regelingen. Op...

Verbond: “Herstel in Limburg gaat vele maanden duren"

Verbond: “Herstel in Limburg gaat vele maanden duren"

Het herstel na de overstromingsschade in Valkenburg aan de Geul heeft tijd nodig. “Dit gaat even duren: wegpompen, drogen, herstellen. Dan zijn we zomaar drie,...

Valkenburg: Achmea zegt toe alle schade door secundaire waterkeringen af te wikkelen

Valkenburg: Achmea zegt toe alle schade door secundaire waterkeringen af te wikkelen

Achmea heeft volgens burgemeester Prevoo van Valkenburg aan de Geul toegezegd alle overstromingsschade veroorzaakt door secundaire waterkeringen af te wikkelen....

Valkenburg met 400 miljoen schade hotspot watersnoodramp Limburg

Valkenburg met 400 miljoen schade hotspot watersnoodramp Limburg

De overstromingsschade in de gemeente Valkenburg aan de Geul is door een expert geschat op 400 miljoen euro. Aldus burgemeester Prevoo van de gemeente tijdens een...

Kabinet bevestigt Wts toe te gaan passen na ramp Limburg

Kabinet bevestigt Wts toe te gaan passen na ramp Limburg

Het Verbond van Verzekeraars is in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid om duidelijkheid te krijgen waar de werking van de Wet tegemoetkoming...